Hopp til innholdet

Seminar om visuell litteratur

Fra Fuglefesten av Alice Lima de Faria, Cappelen Damm 2017

Velkommen til to-dagers seminar om visuell litteratur, 27. og 28. november 2018

Den visuelle litteraturen krever en større og større plass i bokhandlernes og bibliotekenes bokhyller. I alle faser av arbeidet med visuell litteratur kreves det en kompetanse i visuell historiefortelling. Hvordan kan vi som redaktører og illustratører bidra til å skape overbevisende, spennende og narrative visuelle univers? Og hvordan bør vi som kritikere imøtekomme det visuelle uttrykket i den visuelle litteraturen?

Norsk barnebokinstitutt arrangerer i november et kurs i visuell litteratur for en gruppe utvalgte illustratører, bildebokkritikere og forlagsredaktører. Målet med dette seminaret er å øke den visuelle kompetansen i det barne- og ungdomslitterære fagfeltet, samt å skape en felles forståelse for fortellepotensialet i visuell litteratur, på tvers av fagretninger i bransjen. De sentrale spørsmålene som stilles i dette seminaret er: Hvordan kan vi bruke bilder som narrativ ressurs? Og hva bør kritikken av visuell litteratur inneholde?

  • Seminaret er gratis
  • Begrenset antall plasser pr. faggruppe (redaktører, illustratører og anmeldere)
  • Påmeldingsfrist: 1. november
  • Påmelding til: Hannah.Aukland@barnebokinstituttet.no

Seminaret er praktisk/teoretisk, i løpet av seminardagene alternerer vi mellom forelesninger, paneldebatt og praktisk arbeid i tverrfaglige grupper.

Program

Dag 1

09.00 Velkomst v/Hannah Aukland
09.15 Paneldebatt: Hva forventer vi av hverandre (illustratører, kritikere, redaktører)? / Tanker om bildebokas litterære og estetiske verdi.
10.15 Forelesning 1: Å fortelle med bilder v/Linda Holmer
11.15 Innlegg: Scenografi og illustrasjon v/Alice Lima de Faria og Hannah Aukland
11.45 Lunsj
12.15 Workshop 1, Dramaturgi i tekst og bilde: Deltakerne blir delt inn arbeidsgrupper bestående av en illustratør, en redaktør og en kritiker. Gruppa utarbeider et storyboard over en ukjent skjønnlitterær tekst. Hva slags visuelt uttrykk krever denne teksten. Hva skal bildet fortelle og hva skal verbaltekst fortelle?
14.00 Presentasjon av workshop og avslutning
15.00 Slutt
 

Dag 2

09.00 Oppsummering av gårsdagen og plan for dagen
09.30 Forelesning «Estetikk i Shaun Tans Sikade (2018)»: v/Hannah Aukland
10.30 Forelesning 2: Bildebokkritikerens mandat v/Ulla Rhedin
11.45 Lunsj
12.15 Workshop 2, Balansert bildebokkritikk: Kritikk av utenlandsk utgivelse. Arbeidsgruppene samarbeider om å utarbeide en balansert verbal/visuell kritikk av en utenlandsk bildebok.
14.15 Oppsummering workshop, innspill og avslutning.
15.00 Slutt

Bidragsytere

Seminarets to hovedforelesere representerer fagfeltene bildebokforskning, bildebokkritikk, redaksjonelt arbeid med bildebøker og utøvende illustrasjon:

Linda Holmer er bildebokredaktør, illustratør, skribent og art director. I tillegg underviser hun i bildebok- og tegneseriefortelling: «bild och berättande», på Høgskolen for Design og Kunsthåndverk ved Gøteborgs Universitet.

Ulla Rhedin regnes som den fremste eksperten på området «bildebøker». Hun har en doktorgrad i litteraturvitenskap, herunder bildebokteori, fra 1993. Senere har hun bidratt til fagfeltet med ytterligere to anerkjente utgivelser under temaet bildebokteori: Bildebokens hemligheter (2004) og antologien En fanfar för bilderboken (2013). Rhedin har i en årrekke arbeidet som bokanmelder i Dagens Nyheter, samt sittet som bildebokekspert i juryen for ALMA i tolv år.

Program

 

Når: 27/11 2018 09:00-28/11 2018 15:00

Relaterte innlegg