Ingeborg Sivertsen Landfald

Formidlingskonsulent, Norsk barnebokinstitutt

Spedbarneseng

Tause voggesanger i YouTubes tidsalder

Høyrevridde regjeringer som forsøker å tvinge akademikere til taushet, og podcaster som vil få småbarnsforeldre til å synge for poden. Vi reiste til verdens største barnebokkonferanse for å høre forskere fra hele verden snakke om stillhet i barnelitteratur – og de hadde mye å si.

Klimaangst i barneboka

Klimaangst har blitt en del av å vokse opp. Det vises i populærkulturen, i miljøtematikk i barnebøker, og populære klimadystopier for ungdom. Nå forskes det også for første gang på nordisk barnelitteratur i et klimaperspektiv.

#Metoo inntar barnelitteraturen

Et knapt tiår etter originalen, slippes en ny utgave av Keywords for children’s literature neste år – i en offentlighet som har forandret seg mye siden 2011, med framvekst av fascisme, demokrati under press og klimakrisa. De oppdaterte nøkkelordene i boka viser at endringene også finnes i barnelitteraturen – som heller ikke har sluppet unna maktmisbruk og #metoo.