Hopp til innholdet

Lenkesamling

 

Norske organisasjoner – foreninger – institusjoner

Nasjonalbiblioteket

NORLA
senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

Norsk kulturråd
innkjøpsordninger og prosjektstøtte for barne- og ungdomslitteratur

Foreningen !les
paraplyorganisasjon som initierer ulike landsomfattende lesetiltak

IBBY Norge – Barnebokforum
norsk seksjon av International Board on Books for Young People (IBBY)

Grafill
foreningen for norske grafiske designere og illustratører

Leser søker bok
en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU)
ivaretar barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser

Norsk forfattersentrum
formidlingsorganisasjon for skjønnlitterære forfattere

Norsk kritikerlag
medlemsorganisasjon for kritikere

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)
fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur

Barnekunstmuseet

Tegnerforbundet/NUMER

 

Forskning – Kritikk – Bokomtaler

Barnboken – Sverige
Sveriges eneste vitenskapelige tidskrift med fokus på barnelitteraturforskning

Barnebokkritikk.no
publiserer kritikker av skjønn- og faglitteratur for barn og unge

BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift
Norsk barnebokinstitutts Open Access forskningstidsskrift. Nordisk profil

Interjuli

Open Access forskningstidsskrift om barnelitteratur, fra Tyskland. Internasjonal profil.

NORA
nasjonal søketjeneste for åpne institusjonelle arkiv i Norge

Norsklæreren

NUBB
nordiske ungdomsbokbloggere

Rechife
Nettside om forskning på europeisk barnefilm

Ubok
uavhengig nettsted for unge, der du kan oppdage, diskutere og dele bøker og leseopplevelser med andre

 

Finn boka

Norsk barnebokinstitutt
litteratur utgitt for barn og unge i Norge. Internasjonal fag- og forskningslitteratur om barnebokfeltet

Norsk bokfortegnelse – barn og unge
nasjonalbibliografien. Nasjonalbiblioteket

Det flerspråklige bibliotek
kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
biblioteket for de som har problemer med å lese trykt tekst

Boksok.no
bøker som er lagt til rette på ulike måter for å nå forskjellige lesere

Bokhylla.no
Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle

Nynorskbok.no
Søkeside for bøker på nynorsk for barn og unge

Antikvariat.net
skandinaviske antikvariat

Barnas antikvariat
barnebokantikvariat

International Children’s Digital Library (ICDL)
utvalgte barnebøker i fulltekst

Ubok
uavhengig nettsted for unge, der du kan oppdage, diskutere og dele bøker og leseopplevelser med andre

 

Lesing – Skole – Utdanning

Den kulturelle skolesekken
nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag

Foreningen !les
paraplyorganisasjon som initierer ulike landsomfattende lesetiltak

Forfatterutdanningen – Norsk barnebokinstitutt
Toårig samlingsbasert utdanning. NOKUT-godkjent

Høgskolen i Bergen – Masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur
Mastergradstudiet gir anledning til å arbeide med fagområdets forutsetninger, tradisjon og egenart

Leser søker boken forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker

Lesesenteret
har ansvar for leseopplæring og leseutvikling på nasjonalt plan

Nettstudium i samtidslitteratur – Norsk barnebokinstitutt
videreutdanning på deltid tilpasset de som allerede arbeider med formidling av barne- og ungdomslitteratur

Utdanning
portal som samler nettressurser om utdanning i Norge. Etablert av Kunnskapsdepartementet

Utdanningsnytt
inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk, barnehage og skole

 

Barnebokinstitusjoner

Svenska barnboksinstitutet Sverige

Center for børnelitteratur Danmark

SNI – Finlands barnboksinstitut Finland

La Fiera del Libro per Ragazzi  – barnebokmessen i Bologna Italia

CRILJ – Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature pour la Jeunesse Frankrike

Institut für Jungendbuchforschung Tyskland

IJB – Internationale Jugendbibliothek Tyskland

Internationales Institut für Jugendliteratur und Leseforschung Østerrike

La joie par les livres Frankrike

Kinderboekenmuseum.nl Nederland

NCRCL – National Centre for Research in Children’s Literature England

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien Sveits

Staatsbibliothek zu Berlin – Kinder- und Jugendbuchabteilung Tyskland

International Library of Children’s Literature Japan

Childrens’s Book Trust India

IRSCL – International Research Society for Children’s Literature

IBBY – International Board on Books for Young People

 

Tidskrifter & bransjeblader

Bok365

Bok og Bibliotek

Norsk barneblad

 

 

Norske organisasjoner – foreninger – institusjoner

Nasjonalbiblioteket

Informasjon om nasjonalbiblioteket

Foreningen !les

paraplyorganisasjon som initierer ulike landsomfattende lesetiltak

Norske Barne- og ungdomsbokforfattere (NBU)

ivaretar barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser