Hopp til innholdet

Foreningen !les

← Tilbake til nominasjonssiden

Foreningen !les nomineres til ALMA-prisen på grunnlag av sitt arbeid med barn, unge og litteratur. Ved å skape arenaer for lesing og skriving gjør de samtidslitteraturen tilgjengelig for målgruppen. Foreningen utvikler nyskapende verktøy og formidlingsformer som gir barn og unge muligheten til å mene noe om litteratur. Gjennom sine lesekampanjer og nettsider legger de til rette for gode litterære samtaler og leseopplevelser. De arbeider for å gi unge lesere tilgang til kvalitetslitteratur innen ulike sjangre og i ulike formater, og for å gi målgruppen ferdigheter til å sette litteratur inn i en større sammenheng.

Foreningen !les bidrar gjennom sine tiltak til at barn og unges lese- og skrivekompetanse øker, og til at målgruppen etablerer gode lesevaner. Litteratur skaper diskusjon, og ved å gi unge lesere kanaler for meningsytring og litterære samtaler inkluderes de i samfunnsdebatten og i demokratiet.

Foreningen !les tar leserne på alvor uavhengig av kjønn, alder, lesebakgrunn og geografisk tilhørighet. De jobber for at alle skal ha bred tilgang til nyere norske og oversatte utgivelser, og legger til rette for at spesielt barn og ungdom får muligheten til å mene noe om litteraturen som skrives for dem.

Organisasjonen har inspirert barn og unge til å lese siden oppstarten i 1997, og ved å nominere dem til ALMA-prisen håper vi at deres arbeid blir synlig for enda flere.

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble etablert i 1997. Organisasjonen jobber for å fremme lesing i alle samfunnslag, og formidler litteratur til barn, ungdom og voksne. Deres hovedmål er å inspirere befolkningen til å lese mer. Foreningen skriver selv at de forener leserne og litteraturen. De samarbeider tett med barn og ungdom, lærere og bibliotekarer, forfattere og litteratur- og formidlingsbransjen for å nå sine mål.

Foreningens formål er å arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. De vil stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak:

Leseskogen er et tiltak for elever på 1. og 2. trinn. På nettsiden leseskogen.no får barna møte et univers der skogens dyr både leser og anbefaler bøker. Målet er at barna skal ha positive og hyggelige leseopplevelser de første skoleårene. På leseskogen.no får lærere, bibliotekarer og foreldre/foresatte mange tips til nyere bøker og klassikere som egner seg for høytlesning i klasserommet, på biblioteket og hjemme. Lærere kan finne tips til hvordan arbeide med litteratur i klasserommet og undervisningsopplegg knyttet til flere av bøkene som anbefales.

bokslukerprisen.no er en leselystaksjon for elever på 6. trinn, som ble arrangert for første gang i 2014. Påmeldte klasser mottar antologier til elevene med utdrag fra norske skjønnlitterære bøker i aldersgruppen 10-12 år. Klassene leser og stemmer på de beste utdragene. De fem beste utdragene utgjør de nominerte bøkene til prisen. Fem juryklasser over hele landet får i oppdrag å lese de nominerte bøkene og kåre en vinner. Juryklassene får underveis i leseperioden besøk motivator, som kommer med tips til hvordan juryelevene kan jobbe med kritisk lesing og begrunne sine meninger.

Tid for ti er en leseaksjon for elever på 7. trinn. Aksjonen er et samarbeid med Nynorsksenteret og en rekke andre nynorskaktører. Tiltaket inneholder en antologi med utdrag fra ti nynorske titler skrevet for målgruppen. På tiltakets nettside finnes antalogitekstene, lydfiler, bonusspor, aktiviteter og konkurranser.

tXt-aksjonen er Norges eldste og største lesetiltak for elever på ungdomsskolen. Aksjonen startet i 1997 og har blitt en sentral del av elevenes møte med norsk og oversatt samtidslitteratur. Hvert år meldes nærmere 130 000 på aksjonen og mottar en antologi med utdrag fra skjønnlitterære bøker innen ulike sjangre.

Uprisen er ungdommens egen kåring av den beste norske ungdomsboka utgitt inneværende år. Uprisen startet i 2007 og er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken. I Uprisen bestemmer ungdom i alle ledd. Anmelderklasser leser og skriver anmeldelser av samtlige norske ungdomsbøker. Basert på anmeldelsene nomineres fem bøker til prisen. Syv juryklasser over hele landet får i oppdrag å lese de nominerte bøkene og diskutere seg frem til en vinner. Underveis i leseperioden får juryklassene besøk av profesjonelle kritikere. En storjury med representanter fra de syv klassene møtes under Litteraturfestivalen i slutten av mai hvert år for å avgjøre hvem som vinner Uprisen. Prisen deles ut under festivalen med juryklasser og nominerte forfattere til stede. I løpet av festivalen får elevene også møte de nominerte forfatterne til samtale.

Rein tekst er en tilsvarende aksjon som tXt-aksjonen, men i den videregående skolen. Rein tekst startet i 2004 og er en viktig inngangsport for elever til nyere norsk og oversatt skjønnlitteratur og sakprosa. Hvert år mottar nærmere 40 000 elever en antologi med utdrag fra forskjellige typer bøker.

Ungdommens kritikerpris er en litterær pris i den videregående skolen som ble etablert i 2005. En jury av profesjonelle kritikere nominerer åtte skjønnlitterære voksenbøker, som syv juryklasser fra hele Norge skal lese og vurdere i løpet av fire måneder. Underveis i leseperioden får klassene besøk av profesjonelle kritikere. En storjury med representanter fra juryklassene møtes i Oslo en uke før utdelingen for å diskutere seg frem til en vinner. Utdelingen er i Oslo i mars med klasserjuryer, nominerte forfattere, forlagsredaktører, media og kunnskapsministeren til stede. Etter selve utdelingen får elevene møte de nominerte forfatterne til nærmere samtaler.

Faktafyk ble etablert i 2012 og er et sakprosamagasin for elever på ungdomsskolen. Bladet kommer ut en gang i året, og mottas av over 70 prosent av landets ungdomsskoleelever. Faktafyk inneholder blant annet nyskrevne artikler, intervjuer og bokutdrag. Både ungdom og voksne bidrar som skribenter. Faktafyk gir elever kjennskap til sakprosatekster og motiverer til videre lesing. Magasinet er også en inngangsport til digital lesing og sammensatte tekster, og legger til rette for diskusjoner og samtale rundt tekstene i klasserommet.

Les mer om Foreningen !les på deres nettsider