Hopp til innholdet

Leser søker bok

← Tilbake til nominasjonssiden

«Det er ikke menneskene det er noe galt med hvis man ikke klarer å lese en bok, det er bøkene» skriver Leser søker bok. Studier viser at en av tre sliter med å få med seg innholdet i vanlig tekst. Leser søker bok jobber for at det skal finnes flere gode bøker for alle lesere, og at bøkene skal være lette å få tak i. Vi mener jobben Leser søker bok gjør med å gi alle en vei inn i boka er svært viktig i både for den enkelte leser, og for et samfunn som er tuftet på demokratiske verdier.

Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. Foreningen arbeider for å bedre vilkårene for litteratur til mennesker som av ulike årsaker har vansker med å lese vanlig tekst. Leser søker bok arbeider for å fremme utvikling, produksjon, salg og formidling av tilrettelagt litteratur, med et reelt, kulturelt demokrati som mål.

Hvert år støtter foreningen mellom 12 og 15 bøker som er tilrettelagt ulike målgrupper. Foreningen samarbeider med blant annet forfattere, tegneserieskapere, illustratører og forlag, i tillegg til 346 bibliotek over hele landet og over tusen leseombud. Disse leseombudene er frivillige som leser høyt for andre. Bibliotekene organisasjonen samarbeider med er «Bok til alle»-bibliotek, som har egne hyller med lettleste og tilrettelagte bøker. Bibliotekarene som arbeider der har kunnskap om bøkene og om utfordringene mange lesere har.

Leser søker bok har laget søkesiden Boksok.no. Basen gir en oversikt over hva som finnes av bøker som er mer tilgjengelige enn andre. Boksøk inneholder omtrent 1200 titler og blir stadig oppdatert med ny litteratur.

Foreningen deler ut både utviklingsstøtte til forfattere, illustratører og utgivingsstøtte til forlag. I tillegg står de bak Ordknappen, en utmerkelse for forfattere som skriver tilgjengelige bøker.

Leser søker bok er finansiert av Kulturrådet. Organisasjonen er en bred allianse sammensatt av forfattere, illustratører, forlag, fagfolk innen lesing og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. Leser søker bok holder til på Litteraturhuset i Oslo, med Monica Helvig som daglig leder.

Les mer på Leser søker bok og Boksøk