Barnelitteraturforskning 1997-2011

Bibliografier over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Bibliografien utarbeides fra 2012 av NBs forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger, og den omfatter

– Norske forskere og journalisters arbeid om norsk barne- og ungdomslitteratur

– Norske forskeres arbeid om internasjonal barne- og ungdomslitteratur

– Utenlandske forskeres arbeid om norsk barne- og ungdomslitteratur

Bibliografiene til og med 2009 er også publisert i Årboka Litteratur for barn og unge. 1998–2010, Samlaget.

 

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2011

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2010

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2009

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2008

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2007

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2006

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2005

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2004

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2003

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2002

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2001

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2000

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 1999

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 1998

 Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 1997