Hopp til innholdet

Barnelitteraturforskning 2019

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Alireza Attari via Unsplash

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2019. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Se tidligere bibliografier

Bøker, bibliografier, statistikk og småskrift

Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. Red. av Ole Karlsen og Eva-Marie Syversen. Oplandske Bokforlag 2019.

Kiil, Hanne og Kathrine Pedersen: Samtidslitteratur i barnehagen. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norsk barnebokinstitutt 2019.

Lande, Anne Kristin: Barnelitteraturforskning – 2018. Bibliografi over norsk fag- og forskingslitteratur om barnelitteratur. (I: barnebokinstituttet.no) [elektronisk ressurs]

Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019.

På tværs af Norden. Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling. Red. av Magnus Öhrn og Yukiko Duke. Nordisk Ministerråd 2019.

Sveindal, Hans Martin og Jon Amtrup: Den levende parken. Dyreparken gjennom 50 år. Ena 2016.

Ørjasæter, Kristin og Anne Skaret: Litteraturformidling og kunstopplevelse. En studie av Den kulturelle skolesekken. Cappelen Damm Akademisk 2019.

Masteroppgaver fra norske høgskoler og universitet

Bjørgan, Janne: Strukturendringer i den litterære offentligheten. En analyse av unge voksnes lesevaner og bruk av litterære arenaer. Universitetet i Bergen 2018. (Masteroppgave i medievitenskap) [elektronisk ressurs]

Christensen, Christine: En roman som klassens utfordring – en studie av 10. klassingers lesing av en felles roman [Lars Mæhle: Fuck off I love you]. Universitetet i Stavanger 2018. (Masteroppgave i lesevitenskap) [elektronisk ressurs]

Corneliussen, Silje Karin: Elevers samtaler om bildeboken Skylappjenta [Iram Haq og Endre Skandfer]. En studie av hvordan elever på mellomtrinnet samtaler om bildeboken Skylappjenta og temaet kulturmøter. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Dalland, Kristine Hjørnevik: Oddvar Torsheim. En vestnorsk multikunstner. Universitetet i Bergen 2019. (Masteroppgave i kunsthistorie) [elektronisk ressurs]

Dragvik, Eskild: Comics in the classroom. How comics can aid in a pupil’s reading experience. Universitetet i Agder 2019. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Edland, Anita Grøtte: «Leit, så skal de finna. Bank på, så skal det latast opp for dykk.» – aktivisering av lesaren i Lene Asks grafiske romaner Hitler, Jesus og farfar og Kjære Rikard. Universitetet i Stavanger 2019. (Masteroppgave i nordisk og lesevitenskap) [elektronisk ressurs]

Eken, Hege Cecilie: Gjennom ungdommens øyne [Gro Dahle og Svein Nyhus: Håret til mamma]. Universitetet i Sørøst-Norge 2019. (Master i norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Frøyen, Ingeborg Walseth: Sometimes it’s not a switch, it’s a dial. An analysis of the genderqueer narrative in symptoms of being human, and the effects of genderqueer representation in young adult literature. Universitetet i Oslo 2019. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Grønås, Gina: «Sover mamma der hun er nå?» En studie av hvordan barns sorg framstilles i et utvalg norske, moderne bildebøker [Stian Hole: Annas Himmel. Stein Erik Lunde og Øyvind Torseter: Eg kan ikkje sove no]. Universitetet i Agder 2019. (Master i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Haghighat, Shirin: Das Leben im Exil: dargestellt aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen in zeitgeschichtlicher Literatur [Georges-Arthur Goldschmidt: Die Absonderung.Judith Kerr: When Hitler stole pink rabbit. Het Achterhuis: Anne Frank Dagboekbrieven]. Universitetet i Bergen 2019. (Masteroppgave i tysk) [elektronisk ressurs]

Haugom, Kristine Aga: When ludology and narratology meet. A comparative analysis of an ecofictional video game [Daedalic Entertainment: A new beginning. (Final cut)] and an ecofictional book [Marissa Slaven: Code blue]. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Hodnefjell, Eva Irene: Ingen vei utenom. Underliggjøring i Sigbjørn Mostues roman Gravbøygen våkner. Universitetet i Stavanger 2018. (Masteroppgave i nordisk og lesevitenskap) [elektronisk ressurs]

Hodneland, Tora Eide: Cities of tomorrow – urban landscapes and urban sustainability in Marie Lu’s Legend trilogy. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Ilic, Ivana: En annotert oversettelse til serbisk av Alf Prøysens fortellinger om Teskjekjerringa, med fokus på kulturspesifikke elementer. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2018. (Masteroppgave i språk og litteratur) [elektronisk ressurs]

Jarbo, Ingunn G.: Tilbake til naturen En økokritisk lesning av Tormod Haugens Øglene kommer (1991) og Skriket fra jungelen (1989). Universitetet i Oslo 2019. (Masteravhandling i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Johansen, Gjermund Fure: Only death can pay for life – The role of protagonist’s death in young adult literature. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Klungland, Ida Therese: Omslagets magi. Om paratekster i Harry Potter-bøkene. Universitetet i Oslo 2018. (Masteroppgave i litteraturformidling) [elektronisk ressurs]

Kolrud, Mia Torgersen: «… kjekt å kunne si hva en faktisk mener» (Britt). Ungdom og skjønnlitteratur: motivasjon, tema, leseropplevelse og arbeidsmåter. Universitetet i Stavanger 2017. (Master i adjunkt og lektorprogrammet i humanistiske fag) [elektronisk ressurs]

Landro, Hanne: Det var en gang et menneske … En undersøkelse av helten som appellinstans i Odinsbarn av Siri Pettersen. Universitetet i Stavanger 2017. (Masteroppgave i lesevitenskap) [elektronisk ressurs]

Lillefjell, Siv: Skogen i horisonten. En økokritisk lesning av Papirflybjørnen [Oliver Jeffers] i et didaktisk perspektiv. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019. (Masteroppgave i norskdidaktikk (1.-7. trinn)) [elektronisk ressurs]

Lund, Ole Henrik: Snakker du til meg? En økokritisk studie av forhandlingar om ulike livformers verdi i teikneserien Amuletten av Kazu Kibuishi. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Malmer, Kathinka B.T. Røed: Tekst som terapi. En studie i teksters terapeutiske repertoar tilknyttet identitetskonstruksjoner [L.M. Montgomery: Anne Fra Bjørkely. Tove Jansson: Trollvinter. J.K. Rowling: Harry Potter og de vises stein]. VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo 2019 (Masteroppgave i familieterapi og systemisk praksis) [elektronisk ressurs]

Maudal, Linda: Roller og rollefunksjonar i detektivforteljingar for barn [Enid Blyton: Fem på skattejakt, Olov Svedelid: Betongrosene og de falske nøklene, Jørn Lier Horst: Salamandergåten]. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Moe, Anja: A Master’s thesis has no name. A study on personal names in fantasy literature [George R.R. Martin: A Song of ice and fire. Brandon Sanderson: The Stormlight archive]. Universitetet i Bergen 2019. (Masteroppgave i engelsk). [elektronisk ressurs]

Nilsen, Kristine Osdal: The first-person horse: A study of narrative perspective, empathy, and animal welfare [Anna Sewell: Black Beauty. Michael Morpurgo: War Horse]. Universitetet i Bergen 2019. (Masteroppgave i engelsk). [elektronisk ressurs]

Raad, Thale Lundberg: Til barnets beste. Empati, oppdragelse og slemme barn i barnelitteraturen: En komparativ analyse av Vi Børn [Dikken Zwilgmeyer] (1890) og Intet [Janne Teller] (2000). Universitetet i Oslo 2019. (Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Smedbråten, Tonje Lien: «Men etter vi diskuterte hva som skjedde, skjønte jeg mer». En studie av tre grupper tiendeklasseelevers samtaler om den grafiske romanen Dagen vi drømte om [Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger]. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019. (Masteroppgave i norskdidaktikk (5-10)) [elektronisk ressurs]

Strandbakke, Monica: Fru Pigalopp som politisk aktivist? En feministisk diskursanalyse av Vivian Zahl Olsens tegninger. Universitetet i Oslo 2019. (Masteroppgave i kunsthistorie) [elektronisk ressurs]

Strømmen, Andrea Helle: Å finne seg sjølv i læreboka. Mangfald i fire norskverk for barneskulen [Kaleido, Nye Zeppelin, Ordriket og Salto]. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Swang, Mia Sofie: Den komplekse bildeboka. En studie av tre ikonotekstoppslag i bildeboka Dragen [Gro Dahle og Svein Nyhus] (2018) og en gjennomgang av Dragen som fantastisk litteratur. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Thunes, Mette Celin: «Is everything all right at home? The teacher’s role in the representation of child maltreatment in Matilda [Roald Dahl], The Illustrated Mum [Jacqueline Wilson], and Goodnight Mister Tom [Michelle Magorian]. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Udnæs, Marthe Roland: Ensomhetens hundre ansikter. En studie av ensomhet, slik mummibøkene tillater det. Universitetet i Oslo 2019. (Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Valle, Cathrine: Folkeeventyr og elevers eksistensielle søken. En studie av folkeeventyrenes bidrag til barns eksistensielle søken i et flerkulturelt klasserom. Universitetet i Agder 2019. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanning trinn 1-7) [elektronisk ressurs]

Vardehaug, Charlotte Botillen: I Seerens navn: En analyse av troen på Seeren i Odinsbarn (2013) av Siri Pettersen. Universitetet i Oslo 2018. [Master i nordisk litteratur] [Begrenset tilgang]

Zimmermann, Anne: Vegghistorier. Om fordoblinger og tekstuelle forbindelser i Snill av Gro Dahle og Svein Nyhus. Universitetet i Oslo 2019. (Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Åse, Line Alvheim: «Når vi blir voksne er det for seint». Klimaengasjementet i to romaner for barn og unge [Arne Svingen: En himmel full av skyer og Lars Mæhle: Bouvetøya 2052]. Høgskulen på Vestlandet 2019. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Artikler i bøker og tidsskrift – (også elektroniske)

Aadland, Ingunn: Kvinna i den kulturelle bibelen. Ein analyse av nyare norske barne- og ungdomsbiblar. (I: Prismet, nr. 2, 2019)

Andersen, Hadle Oftedal: Einar Øklands strukturalistiske dikt for barn. (I: Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning, nr. 2, 2019) [elektronisk ressurs]

Bae, Øystein Espe: Sosiale medium som formidlingsarenaer for ungdomslitteratur? Ein studie av aktiviteten på Siri Pettersens Facebook- og Instagram-kanalar. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Bakken, Jonas: Monologiske miljødialoger – Ole Mathismoen og Jenny Jordahls tegneserie Grønne greier. (I: Sakprosa, nr. 3, 2019) [elektronisk ressurs]

Barnebokhøsten 2019. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2019)

Barnebokvåren 2019. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2019)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: Peritekstenes funksjon i bildeboken Sunnanäng. (I: Astrid Lindgrens bildvärldar. Red. av Helene Ehriander og Anette Almgren White. Makadam Förlag 2019)

Bjørkøy, Aasta M.B.: Norges første barnebok – et transnasjonalt produkt. Lommebog for Børn (1798-1807) av Willum Stephanson. (I: Litterære verdensborgere. Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850. Red av Aasta M.B. Bjørkøy, Ruth Hemstad, Aina Nøding og Anne Birgitte Rønning. Nasjonalbiblioteket, 2019. (Nota Bene, nr. 13))

«Boken var morsom, men ikke helt sjukt morsom heller!». Samtale med Hedda Rosenberg. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2019)

Borgen, Marie Skyberg: Å dikte seg inn til den andre. Om sammenhengen mellom skjønnlitteratur og empati. Er det egentlig viktig at barn leser skjønnlitteratur? (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Brekke, Marit Lovise: Historiske lesingar av Annas himmel (2013) av Stian Hole. (I: Norsk litterær årbok, 2019)

Bro Larsen, Kasper: Børnebibelen som kulturelt erindringssted mellem kirkekristendom og kulturkristendom. (I: Prismet, nr. 2, 2019)

Bylund, Louise Heldgaard: Udvandringen fra Egypten er som et 17. majoptog uden bunader og flag. Børnebiblers interaktion med den kulturelle kontekst. (I: Prismet, nr. 2, 2019)

Bylund, Louise Heldgaard, Gunnar Haaland, Marianne Bjelland Kartzow og Ingunn Aadland: Den skandinaviske barnebibel. Barnelitteratur, bibelresepsjon og kulturell bibel. (I: Prismet, nr. 2, 2019)

Bøhn, Ingun: Vår tegner i særklasse. Hans Normann Dahl 1937-2019. (I: NUMER 119, nr. 1, 2019)

Children as eco-citizens? Av Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Nina Goga, Liv Torunn Grindheim, Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi og Anne Myklebust Lynngård. (I: NorDiNa. Nordic Studies in Science Education, nr. 4, 2019) [elektronisk ressurs]

Christensen, Sofija: Without a word. Bonding with northern nature in Lene Ask’s Du. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Christensen-Scheel, Boel: «Jeg er Sfiderman!» Formidlingsarenaer fra et brukerperspektiv. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Emanuelsen, Marius: En usynlig sjanger for usynlige lesere? [om sakprosa for ungdom]. (I: Prosa, nr. 4, 2019)

Ewo, Jon: Minneord om Klaus Hagerup. Klaus Hagerup 1946-2018. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2019)

Fearnley, Anette: Barnehumor bør dyrkes i store drivhus. Samtale med forlagssjef Lindy Andersen (Fontini Forlag). (I: Barnebokforum, nr. 1, 2019)

Fjeldberg, Guri: «Boken er god, men mitt barn likte den ikke». En motivering for flerstemmig kritikk. (I: På tværs af Norden. Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling. Red. av Magnus Öhrn og Yukiko Duke. Nordisk Ministerråd 2019)

Fjeldberg, Guri: Det handler om nærhet [om sakprosa for ungdom]. (I: Prosa, nr. 4, 2019)

Fjeldberg, Guri: Er det ikke gøy? (I: Barnebokforum, nr. 1, 2019)

Fjeldberg, Guri: Å fjerne all bæsj fra barnebøkene er som å fjerne alle kyss fra voksenlitteraturen. Humor i barnebøker: Har voksne misforstått? (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Goga, Nina: «Du kan vinne et kamera». Litteraturformidling i konkurranseformat i tXt-aksjonen. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Goga, Nina: Home is outdoors. A study of award-winning Norwegian picturebooks. (I: Ricerche di Pedagogia e Didattica, nr. 2, 2019) [elektronisk ressurs]

Goga, Nina. Hvordan kan vi analysere sakprosa for barn og unge? (I: Sakprosa, nr. 3, 2019) [elektronisk ressurs]

Goga, Nina. Økokritiske litteratursamtaler. En arena for økt bevissthet om økologisk samspill? (I: Acta Didactica Norge, nr. 2, 2019) [elektronisk ressurs]  

Goga, Nina og Anders Johansen: Pålitelig kunnskap, engasjerende språk. (I: Sakprosa, nr. 3, 2019) [elektronisk ressurs]

Goga, Nina og Lykke Guanio-Uluru: Ecocritical perspectives on Nordic children’s and young adult literature. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Grimnes, Lisa Forfang: Den gode historien [samtale med Asbjørn Rydland]. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2019)

Grimnes, Lisa Forfang: Ungdomsbøker 2019. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2019)

Grimnes, Lisa Forfang og Ragnhild Malfang: Faktabøker 2019. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2019)

Guanio-Uluru, Lykke: «Blir jeg god nok slår jeg Blodstrupmoen» Digitale spill som litteraturformidlingsarena. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Guanio-Uluru, Lykke: Climate fiction in Nordic landscapes. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Guanio-Uluru, Lykke: Developing UK and Norwegian undergraduate students’ conception of personal social issues in young adult fiction through transnational reflective exchange. Med Ghazal Kazin Syed, Amanda Naylor, Hege Emma Rimmereide og Zoltan Varga. (I:

English in education, 2019) [elektronisk ressurs]

Guanio-Uluru, Lykke: Digital nature representation. Ecocritical perspectives on the children’s app Kubbe makes shadow theatre. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Guanio-Uluru, Lykke: Education for sustainability. Developing ecocritical literature circles in the student teacher classroom. (I: Discourse and communication for sustainable education, vol. 10, nr. 1, 2019) [elektronisk ressurs]

Guanio-Uluru, Lykke: Imagining climate change. The representation of plants in three Nordic climate fictions for young adults. (I: Children’s literature in education, 2019)

Haarberg, Jon: Da onkel Tom kom til Norge. Oversatte romaner i den nye nasjonalstatens fem første tiår (1814-1857). (I: Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, nr. 2, 2019)

Haarberg, Jon og Marit Sjelmo: Pontoppidans pinefulle Sandhed – mellom leseferdighet og utenatlæring. (I: Litterære verdensborgere. Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850. Red av Aasta M.B. Bjørkøy, Ruth Hemstad, Aina Nøding og Anne Birgitte Rønning. Nasjonalbiblioteket 2019. (Nota Bene, nr. 13))

Hagerup, Hilde: Forfattere i prosesser – et kunstnerisk utviklingsarbeid. (I: Ørjasæter, Kristin og Anne Skaret: Litteraturformidling og kunstopplevelse. En studie av Den kulturelle skolesekken. Cappelen Damm Akademisk, 2019)

Harper, Morten: Streken står ikke stille [Magnhild Winsnes]. (I: NUMER 121, nr. 3, 2019)

Haugen, Morten Olsen:  Dette er «norsk kultur» slik barnebøkene beskriver det.  Trøndelag fylkesbibliotek utforsker forestillingen om «Norge» sett gjennom barnebøker. (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Haugen, Morten Olsen: Fra Blåmann til Brillebjørn. Barnebøkenes Norge. (I: Bibliotekaren, nr. 1, 2019)

Haugen, Torgeir: Favouring the different. Oral fairy tales. (I: Children and young people, aesthetics and special needs. Red. av Torgeir Haugen og  Kjell Ivar Skjerdingstad. Vidarforlaget 2018)

Helgesen, Petra J.: Nordisk råd-vinner Kristin Roskifte: Ingen snarvei til tusen. Intervju. (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Helleve, Kjartan: Arne Svingen vil gje ungane mareritt. (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Hovland, Ragnar: Det går ikkje an å skjønne dørmatter. Om Kenneth Grahames Det suser i sivet. (I: Ragnar Hovland: Litt betyr det no likevel. Essay. Samlaget 2019)

Hovland, Ragnar: Julefeiring i språket. Om Dylan Thomas’ A Child’s Christmas in Wales. (I: Ragnar Hovland: Litt betyr det no likevel. Essay. Samlaget 2019)

Hovland, Ragnar: Langt langt ute på prærien. Eller: Mitt heltemodige forsøk på å berge James Fenimore Cooper. (I: Ragnar Hovland: Litt betyr det no likevel. Essay. Samlaget 2019)

Hovland, Ragnar: Verda: Så stor! Så forunderleg! Om Verden omkring oss og andre kunnskapsbøker, (I: Ragnar Hovland: Litt betyr det no likevel. Essay. Samlaget 2019)

Israelson, Per: The Last Days. Haunting futures and parasitic subjectivities in the age of media franchising. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Jackson, Ida: Jeg har lest Bukkene Bruse på badeland 300 ganger. Dette har jeg lært. Betraktning rundt egen barnebok-skriving i møte med et umettelig publikum (ungen min). (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Jackson, Ida: Nei til skillet mellom «ungdom» og «voksen». (I: Vinduet, nr. 1, 2019)

Jackson, Ida: Nei til skillet mellom «ungdom» og «voksen». Det er på tide å rive ned gjerdet mellom «ungdomslitteratur» og «litteratur». [Denne artikkelen ble første gang publisert i Vinduet 1/2019]. (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Johannesen, Elisabeth Hovde: Bildebøker og emosjonelle lesereaksjoner. Om kunst og etikk [Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus: Krigen og Bjørn Arild Ersland og Lars M. Aurtande: Det første barnet på månen]. (I: Edda, nr. 4, 2019)

Kaasa, Janicke S. «Saavel fra fjerne Lande som fra vort eget Hjem». Importert materiale i Billed-Magazin for Børn. (I: Litterære verdensborgere. Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850. Red av Aasta M.B. Bjørkøy, Ruth Hemstad, Aina Nøding og Anne Birgitte Rønning. Nasjonalbiblioteket 2019. (Nota Bene, nr. 13))

Kaasa, Janicke S.: Å gi sin daler med glede. Barn som forbrukere i Ungdommens Ven (1770). (I: Barnboken, vol. 42, 2019)

Kamfjord, Vilde: Kjære Vera. Vera Micaelsen 1974-2018. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2019)

Karlsen, Silje Solheim: Daggry og mørke i Sápmi. Landskap, identitet og avkolonisering i nyere samisk litteratur for ungdom. (I: Norsk litterær årbok, 2019)

Karlsson, Eivind: Literature for children with special needs. A complex landscape? (I: Children and young people, aesthetics and special needs. Red. av Torgeir Haugen og  Kjell Ivar Skjerdingstad. Vidarforlaget 2018)

Kielland, Aksel: Sigbjørn Lilleeng: – Dystopisk sci-fi gir mening for dagens unge på en måte mange andre sjangre ikke gjør. (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Kiil, Hanne: «Jammen, vi er jo reker!» Barnehagebarns aktive utforsking av bildebøker. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Kjelen, Hallvard: «Moltemyrene våre skal få stå gule». Økologi og kultur i Birger Jåstads barnebøker. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Koca, Ayse: Det var nok meningen. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2019)

Kraft, Nina: Vil robotene bli glade i menneskene? [intervju med Tor Åge Bringsværd]. (I: Bok og bibliotek, nr. 3, 2019)

Lande, Anne Kristin: Med barn som målgruppe. Nordahl Rolfsen – redaktør, lesebokforfatter og formidler. (I: Bokhistorie. Bibliotekhistorie. En jubileumsantologi fra Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap. Red. av Tore Kr. Andersen, Øivind Berg og Torbjørn Eng. NBBS 2019)

Larsen, Siri: Humor på alvor. Samtale med Terje Torkildsen. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2019)

Lassén-Seger, Maria, Marianne Eskebæk Larsen, Ingvild Bræin og Anna Þórbjörg Ingólfdóttir: Ett samtal om den nordiska bilderboken. (I: På tværs af Norden. Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling. Red. av Magnus Öhrn og Yukiko Duke. Nordisk Ministerråd 2019)

Låstad, Egon: Glemte norske tegnere. Inga Havig-Gjelseth. 1. mai 1916 – 21. november 2012. (I: NUMER 120, nr. 2, 2019)

Låstad, Egon: Hanen som forsvant [om ABC-bøker]. (I: barnebokkritikk.no) [elektronisk ressurs]

Maagerø, Eva og Anne Marie Øines: Hvordan lages barn? Bildebøker for barn om hvordan barn blir til. (I: Sakprosa, nr. 3, 2019) [elektronisk ressurs]

Malfang, Ragnhild: Barnebøker 2019. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2019)

Moe, Per Johan: Jules Verne for norske lesere gjennom 100 år. (I: Norsk oversetterleksikon 2019) [elektronisk ressurs]

Mørk, Kjersti Lersbryggen: «Ordene er fanger i holdet til Boj» – Barneperspektivet på familievold i Sinna Mann. (I: På tværs af Norden. Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling. Red. av Magnus Öhrn og Yukiko Duke. Nordisk Ministerråd 2019)

Nilsen, Live Vedeler: Folkeeventyra – ei suksesshistorie. (I: Historier fra samlingen. Nasjonalbiblioteket.no. 30.09.2019). [elektronisk ressurs]

Nyrnes, Aslaug: Jente–hest-kameratskap på tvers av artar. Hesteboka i økokritisk perspektiv. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Ramsfjell, Astri: «Jeg på min måte, og du på din». Den autonome fortelleren og den kompetente leseren i to nyere skandinaviske barnebibler. (I: Prismet, nr. 2, 2019)

Ridderstrøm, Helge: Kan Robinson Crusoe reddes? (I: Bok og bibliotek, nr. 4, 2019)

Rogne, Vebjørn: «Hæ? Tror du på en gud med elefanttryne?» [Dilani Vamapahan]. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2019)

Røsvik, Merete: Debutanten. Sjå torsken! [Lise Osvoll]. (I: Prosa, nr. 4, 2019)

Sagrusten, Hans Johan: Å formidle bibeltekster gjennom teikning. (I: Prismet, nr. 2, 2019)

Samoilow, Tatjana Kielland: Konsentrasjonsleir som metafor i skandinaviske bildebøker [Oskar K. og Dorte Karrebæk: Lejren. Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger: Dagen vi drømte om]. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Sandström, Susanne: Vilka böcker tycker barn är roliga? (I: Barnebokforum, nr. 1, 2019)

Schäffer, Anne: Mørk humorist med eventyrlige tanker. Intervju Fam Ekman. (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Skaret, Anne: «Det er egentlig yndlingsstedet mitt på skolen». Litteraturformidlingspraksiser i skolebiblioteket. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Skaret, Anne og Kristin Ørjasæter: Litteraturformidling for barn og unge finner sted. Bidrag til en teoriutvikling. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Skyberg, Lisbeth Fullu og Karl Fredrik Tangen: Er barnekrimmen som Nugatti? Hvorfor er det så stor offentlig begeistring over at barn foretrekker en sjanger som står langt nede i kulturlivets hakkeorden? (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Slettan, Svein: Poesi pluss prosa. Noen sammenhenger mellom barneviser og barnefortellinger hos Vidar Sandbeck. (I: Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. Red. av Ole Karlsen og Eva-Marie Syversen. Oplandske Bokforlag 2019)

Slettan, Svein: «På landeveiens grøftekant i sølevann til knes». Grenseområder i Alf Prøysens barneviser. (I: Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. Red. av Ole Karlsen og Eva-Marie Syversen. Oplandske Bokforlag 2019)

Smedsrud, Morten S.: Brakte verden inn på barnerommene. Både Asbjørnsen og Moe bidro til Norges første barneblad for snart 200 år siden [om Billed-Magazin for Børn. Intervju med Janicke S. Kaasa]. (I: Apollon, nr. 4, 2019]

Smedsrud, Morten S.: Disse jentene leste for livet [om Erik Pontoppidan: Sandhed til Gudfrygtighed. Intervju med Jon Haarberg]. (I: Apollon, nr. 4, 2019]

Solstad, Trine: Høytlesning som estetisk teksterfaring. (I: Hanne Kiil og Kathrine Pedersen: Samtidslitteratur i barnehagen. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norsk barnebokinstitutt 2019

Sommerfeldt, Atle: Diakonal bibellesning – nødvendig i trosopplæring. (I: Prismet, nr. 2, 2019)

Stenberg, Nora: – Det er ingen regler i trehuset [Andy Griffiths]. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2019)

Stenberg, Nora: Et hode med mange rom [Tor Åge Bringsværd]. (I: Bok & samfunn, nr. 6, 2019)

Stenberg, Nora: Her er barnebokvåren [Simen Kjellin]. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2019)

Stenberg, Nora: Tullete tilfeldigheter og seriøse omstendigheter [Iben Akerlie]. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2019)

Sørum, Steffen R.M.: Om å skrive lettlest sakprosa for barn. (I: Prosa, nr. 4, 2019)

Søyland, Lovise og Marte S. Gulliksen: Sense-making through touch interaction with a picturebook app. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Tangen, Karl Fredrik og Lisbeth Fullu Skyberg: Er det mulig å skrive bøker for gutta som slutta? Det er mulig å tenke kjønn i arbeidsprosessen uten at det ferdige produktet blir et tilbud bare for halvdelen av markedet. (I: Periskop, 2019) [elektronisk ressurs]

Teigland, Anne-Stefi: Å forme møter mellom tekst og leser. En studie av formidlingsomtaler. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Til ungdommen. Enquete [om sakprosa for ungdom]. (I: Prosa, nr. 4, 2019)

Tunkiel, Katarzyna A.: Nature and the city in three Norwegian picturebooks. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Tveit, Åse Kristine: Fristed og forvandlingsrom. Folkebiblioteket som formidlingsarena. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Tveit, Åse Kristine: Matildas magiske metode. Om å lese seg til et liv. (I: Biblioteket i litteraturen. Red. av Kjell Ivar Skjerdingstad og Åse Kristine Tveit. Pax 2019)

Tønnessen, Elise Seip: Bildebokapp søker formidlingsarena. Bibliotekets rolle i formidling av digitale bildebøker. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Waage, Lars Rune: 172 timer på månen – dystopi og «engaged reading». (I: Norsklæreren, nr. 1, 2019)

Weberg, Liv Marit: Prøver jeg for hardt? (I: Barnebokforum, nr. 1, 2019)

Wehus, Walter: Altmuligmannen [Anders Kvammen]. (I: NUMER 121, nr. 3, 2019)

Wehus, Walter: Forkjemper for det fysiske format [Espen Holtestaul, No Comprendo Press]. (I: NUMER 121, nr. 3, 2019)

Widhe, Olle: Modes of environmental imagination. The eco-movement and the representation of reality in Swedish children’s literature from 1968 to 1977. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 10, 2019) [elektronisk ressurs]

Zilmer, Kristel: «Nobody owns the myths». Adaptations of Old Norse myth in Tor Åge Bringsværd’s Vår gamle gudelære. (I: Scandinavian Studies, no. 2, 2018)

Øines, Anne Marie: De viktige bildebokvalgene – lesing av bildebøker som estetisk aktivitet i 38 barnehager. (I: Barn, nr. 2, 2019)

Ørdal, Stine Langlo og Nina Nordal Rønne: Bildebøker 2019. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2019)

Ørjasæter, Kristin: Bonusmateriale. Forfatter i et ommøblert rom. Intervju i to deler med Dag Larsen. (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Ørjasæter, Kristin: Innledning: «Så hyggelig at du kommer!» (I: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Red. av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. Cappelen Damm akademisk 2019)

Ørjasæter, Kristin: Sensory experience and a subjective reading position in The Lost Thing [Shaun Tan]. (I: Multimodality and aesthetics. Red. av Elise Seip Tønnesen og Frida Forsgren. Routledge 2019)

Temanummer

Barnebokforum, nr. 1, 2019. Temanummer om humor

Prismet, nr. 2, 2019. Temanummer om barnebibler

Sakprosa, nr. 3, 2019. Kvaliteter i sakprosa for barn og unge (Temanummer) [elektronisk ressurs]

Relaterte innlegg