Hopp til innholdet

Barnelitteraturforskning 2021

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2021.

Oversikt over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2021. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler i tidsskrift og på nett, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Bøker og artikler i bøker

Se Norsk barnelitteraturforskning: https://www.nb.no/bibliografi/barnlittforsk/search

Masteroppgaver fra høgskoler og universitet

Braadland, Karoline: Lek og alvor i bildebøker. En analyse av fantastikken i Grevlingdager (2019) og Ollianna (2020) av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. Universitetet i Oslo. (Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Ekre, Elise Brustugun: Litteratursamtalens potensiale for å utvikle interkulturell kompetanse. En studie av niendeklasseelevers møte med Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Farstad, Live Birgitte: Å kjempe for det man har kjært: Skildringer av klima- og miljøproblematikk i nyere norsk ungdomslitteratur [Lars Mæhle: Bouvetøya 2052. Tyra Teodora Tronstad: Flaggermusmusikk. Katrine Lekang: @ally_trip]. NTNU 2021. (Masteroppgave i nordisk litteratur. Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Gjærde, Sara: Litteratur og kropp. Ein analyse av førestellingar om kropp i to skjønnlitterære barnebøker [A. Audhild Solberg: Kampen mot superbitchene. Raquel Jaramillo Palacio: Mirakel]  Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Hindersland, Maria: Et (u)synlig mangfold i norsk barnelitteratur. En studie av et utvalg norske barnebøker og deres representasjon av karakterer med etnisk minoritetsbakgrunn [Lene Ask: Usynlige sammen. Ayse Koca: Yoko Onurs dobbeltliv. Sunniva Relling Berg: Polarnatt. Alexander Kirkwood Brown og Andreas Iversen: Hekseskogen]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Hjellestad, Tonje Brekke: «Vi vil ha rettferdighet»: En studie av temaet rasisme i The Hate U Give og Tante Ulrikkes vei [Zeshan Shakars. Angie Thomas]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Hobbesland, Heidi: Med barnelitteratur som satsingsområde. En kvalitativ undersøkelse av barns tilgang på barnelitteratur i et utvalg småbarnsavdelinger. Universitetet i Agder 2021. (Masteroppgave. Barnehagelærerutdanningen) [elektronisk ressurs]

Holme, Jenny Strømnes: Kan alle ha glede av samme bok? Hvordan kan analyse av tre forskjellige verk bidra til forståelse av all-alder-litteratur-begrepet? [Erlend Loe: Kurtby. Lisa Aisato: Livet – illustrert. Oscar K. og Dorte Karrebæk: Lejren]. Universitetet i Agder 2021. (Masteroppgave. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn) [elektronisk ressurs]

Homme, Hege Andersen: Ambivalent identitet. En studie av Gul bok og Hør her’a! og om bevissthet rundt litteraturarbeid i et flerkulturelt klasserom [Zeshan Shakar og Gulraiz Sharif]. Universitetet i Agder 2021. (Masteroppgave i nordisk språk og litteratur) [elektronisk ressurs]

Hovstad, Anette: Bildeboka som døråpner til samtale. Hvordan kan bildebøker med kontroversiell tematikk anvendes i samtaler i klasserommet? [Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.): Dragen. Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus (ill.): Krigen]. Universitetet i Agder 2021. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Kiland, Elise Aarak: Fremstillinger av natur og klimakrisen i bildebøkene Hvorfor er jeg her? og Verden sa ja [Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin (ill.). Kaia Dahle Nyhus]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Kilsand-Limyr, Ann Charlott: Litteratur som hendelse. En teoretisk- analytisk undersøkelse av skjønnlitterære hendelser i barnehagen. OsloMet 2021. (Masteroppgave i barnehagekunnskap) [elektronisk ressurs]

Kristiansen, Camilla Ulstad: Fantastisk litteratur og bærekraft En studie av materiell handlekraft og økologiske perspektiver i Astrid Lindgrens Mio, min Mio (1954), Bröderna Lejonhjärta (1973) og Ronja Rövardotter (1981). Universitetet i Agder 2021. (Masteroppgave i nordisk og mediefag. Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Larsen, Miriam Danelle: Bildebøker som all-alder-litteratur. En komparativ analyse av barn og voksnes møte med bildebøkene Odd er et egg og Sikade [Lisa Aisato, Shaun Tan]. Universitetet i Bergen 2021 (Masteroppgave i nordisk språk og litteratur) [elektronisk ressurs]

Linnerud, Ida Elise Mandt: Forventningspress fremstilt gjennom gutter i ungdomslitteraturen [Michael Stilson: Bare spille ball. Arne Svingen: Alt jeg skylder deg er juling]. OsloMet 2021. (Masteroppgave i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i norsk og norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Lothe, Ragnar Emmerhoff: Ein kulturell plantestudie av to norske fantasyromanar for barn og ungdom [Sigbjørn Mostue: Gravbøygen våkner. Siri Pettersen: Odinsbarn]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Ludlow, Jessica Mary: The Sad Woman In The Attic. A Feminist Reading of Disney’s Spatial Dynamics. Universitetet i Oslo 2021. (Masteroppgave i engelsk litteratur) [elektronisk ressurs]

Lundevold, Reidun Johanne: Identitetsutvikling i fantasylitteratur for barn og unge. Hvordan det fantastiske belyser hovedpersonens identitet og utvikling i Tonje Tornes’ Hulder og Forbannet. Universitetet i Agder 2021. (Masteroppgave. Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn) [elektronisk ressurs]

Miljeteig, Anita: Litterære barnekarakterar i møte med sorg og sakn. Analysar av bildebøkene Førstemamma på Mars og Akvarium [Gyrid Axe Øvsteng og Per Ragnar Møkleby (ill.) og Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.)]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Mollestad, Marthe: Migrasjonslitteratur i klasserommet. En kvalitativ studie av en gruppe ungdomsskoleelevers møte med romanen Hva vil folk si av Iram Haq og Hilde Hagerup. Universitetet i Bergen 2021. (Masteroppgave i nordisk språk og litteratur) [elektronisk ressurs]

Netland, Bjørg-Kristine Osland: Følelsenes betydning i skjønnlitteratur for barn – en litterær analyse av tre barnebøker [Tormod Haugen: Joakim. Erna Osland: Salamanderryttaren. Maria Parr: Tonje Glimmerdal]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Nordgaard, Maren: Kjønnsidentitet i barne- og ungdomslitteratur. En nærlesing av Gutt og Jente later som (2017), Eksperimentet (2015) og Det ingen ser (2018) [Hilde Matre Larsen, Harald Nortun, Anna Ahlund]. NTNU 2021. (Masteroppgave i nordisk litteratur) [elektronisk ressurs]

Nossen, Kamilla Kruge: En affektiv reise gjennom ord og bilder i Sesam sesam (2017) av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. Universitetet i Oslo 2021. (Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Olsen, Katinka Schea: Danningspotensiale i barnebøker om seksualitet. En litterær analyse av barns seksualitet og sosialt kjønn i Tjuven (2008) av Rune Belsvik og Sesam, sesam (2017) av Gro Dahle. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Olsen, Marte Borkamo: Lekens forbilder. Fortellinger om lek i nyere, nordisk barnelitteratur. Universitetet i Oslo 2021. (Master i nordiske studier) [elektronisk ressurs]

Olsen, Sofie Østebøvik: «Det faktum at slike ting faktisk skjer, får meg til å undre, er verden ond og kald?» En studie av elevers refleksjoner omkring barn i vanskelige situasjoner slik de kommer frem i en litteratursamtale og leselogg om Lydighetsprøven: en tenkt fortelling om et barn [Bjørn Ingvaldsen]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Omland, Siv-Terese: «Alt er bare mørke». Fremstillinger av krig og flukt i bildebøker for barn [Paul Leer-Salvesen og Oscar Jansen (ill.): Første dag for Amina. Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin (ill.): Fargene som forsvant. Arne Svingen og Kamila Slocinska (ill.): Når kaniner blir redde]. Universitetet i Agder 2020. (Masteroppgave i barnehagekunnskap) [elektronisk ressurs]

Prøysen, Stine: Alf Prøysen som pedagog. En drøfting av Sirkus Mikkelikski. Universitetet i Bergen 2021. (Mastergradsoppgave i nordisk språk og litteratur) [elektronisk ressurs]

Rosenlund, Pernille: «Hvorfor i huleste måtte du bare dø?» En litterær analyse av tre barnebøkers fremstilling av døden. Komparative aspekter. [Gaute Heivoll og Øyvind Lauvdahl (ill.): Himmelen bak huset. Maja Lunde og Lisa Aisato (ill.): Snøsøsteren. Simon Stranger og Hilde Hodnefjeld (ill.): Bonsai – en liten bok om døden]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Solem, Johanne Torper: Lek og virkelighet i Anne-Cath. Vestlys Knerten-serie. Om Vestly, Winnicott og overgangsobjektets funksjon i barnelitteraturen. Universitetet i Oslo 2021. (Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Stubberud, Tina Marie: Skammens avtrykk i identitet og selvfølelse En tematisk-psykologisk lesning av Lise Forfang Grimnes’ Kaoshjerte (2014) og Blodskraft (2016) med særlig vekt på protagonisten Minjas identitet og selvforståelse. Universitetet i Oslo 2020. (Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Søgnen, Kristina: Livsmeistring og identitet i norskfaget: Ein analyse av fiksjonstekstar i tekstboka Kontekst 8-10: Tekster 5. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i læring og undervisning) [elektronisk ressurs]

Ulfat, Nasrin: Confessions of the Opium-Eating Alice Liddell and Peter Pan. Childhood Substance Abuse in Victorian and Edwardian Children´s Literature. Universitetet I Oslo 2021. (Masteroppgave i engelsk litteratur) [elektronisk ressurs]

Veivåg-Monsen, Julie Mathilde: Grevling = Vegring? En nærlesing av Grevlingdager (2019) og hvordan bruke boken i litteratursamtaler på barneskolen. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i undervisningsvitenskap med fordypning i norsk) [elektronisk ressurs]

Vestre, Ingvild Haugen: «Vi er alle bøker med ulike kapitler. Noen kapitler er vidunderlige, mens andre er mørke og stygge». Psykiske utfordringer i ungdomsromanen Et hjerte i en kropp i verden [Deb Caletti]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Wangenheim, Jonna: Starke Mädchen und emotionale Jungen? Geschlechterdarstellungen in ausgewählten Werken der Kinder- und Jugendliteratur-AutorInnen Erich Kästner und Cornelia Funke. Universitetet I Oslo 2021. (Masteroppgave i tysk) [elektronisk ressurs]

Webenstad, Susanne Øyvindsdatter: «Fantasiene springer ut av det skapende rom og inn i det skapte rom». En analyse av fantastikkens funksjoner, litterær kompleksitet og didaktisk potensial i Kabalmysteriet (1990) og Anna: En fabel om klodens klima og miljø (2013) av Jostein Gaarder. Universitetet i Agder 2021. (Masteroppgave i nordisk og mediefag. Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Widahl, Filippa Christina: Framstilling av norsk Holocaust i moderne barne- og ungdomslitteratur. En litteraturvitenskapelig studie av to norske barne- og ungdomsromaner [om Maja Lunde: Over grensen. Marianne Kaurin: Nærmere høst]. NTNU 2021. (Masteroppgave i Norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Winther, Nicoline Helene Sohlberg: ‘Du kalte meg Kate’. Kjønnsidentitetstematikk i ungdomsromanene Hør her’a! og Kunsten å være normal [Gulraiz Sharif. Lisa Williamson]. Høgskulen på Vestlandet 2021. (Master i undervisningsvitenskap med fordypning i norsk fagdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Artikler

Alaei, Neda: Ingen skulle få vite. Derfor skrev jeg. (I: Periskop.no, juni 2021) [elektronisk ressurs]

Alming, Marie: Bokbamsens 20-årsjubileum – festskrift. (I: (I: Barnebokforum, nr. 1, 2021)

Andersen, Stig: Tegnefabrikken [Lisa Aisato]. (I: NUMER 125, nr. 2, 2021)

Arneberg, Sofie: Tormod Haugen, 1945-2008). (I: Norsk oversetterleksikon 2021. https://www.oversetterleksikon.no/2021/05/16/tormod-haugen-1945-2008/ )

Axelsson, Marcus och Charlotte Lindgren: Översättning av kraftuttryck i de franska och svenska översättningarna av Maria Parrs Keeperen og havet. (I: Barnboken, vol. 44, 2021) [elektronisk ressurs]

Axelsson, Marcus and Ragnhild Næsje: Paratexts and translation of the exotic. The German, French, and English covers of Maria Parr’s Vaffelhjarte and Tonje Glimmerdal. (I: Barnboken, vol. 44, 2021) [elektronisk ressurs]

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Kari Skjønsberg, 1926–2003. (I: Norsk oversetterleksikon 2021. https://www.oversetterleksikon.no/2021/04/01/kari-skjonsberg-1926-2003/ )

Bjørlo, Berit Westergaard: Humor i to nyere norske diktbildebøker Pling i bollen [Ingvild Rishøi og Bendik Kaltenborn] og 123 for barske barn [Anne Østgaard og Egil Nyhus]. (I: Barnboken, vol. 44, 2021) [elektronisk ressurs]

Bjørlo, Berit Westergaard og Ellen Birgitte Johnsrud: Making tutorial films on picturebooks in teacher education [Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.): Snill. Stian Hole: Garmanns hemmelighet]. (I: Journal of Literary Education, vol. 4, 2021) [elektronisk ressurs]

Brattbakk, Maria: Barndommens mørke rom og de intuitive elevene [Gro Dahle]. (I: Bok og bibliotek, nr, 2, 2021)

Brumo, John og Haakon Halberg: Ulv engasjerer! Erfaringer med skjønnlitteratur i tverrfaglig arbeid på mellomtrinnet. (I: Acta Didactica Norden, nr. 1, 2021) [elektronisk ressurs]

Campagnaro, Marnie and Nina Goga: Green dialogues and digital collaboration on nonfiction children’s literature. (I: Journal of Literaty Education, vol. 4, 2021) [elektronisk ressurs]

Christensen, Bente: Aimée Sommerfelt, 1892-1975. (I: Norsk oversetterleksikon 2021.  https://www.oversetterleksikon.no/2021/02/01/aimee-sommerfelt-1892-1975/ )

Ciftci, Pinar: Litteratur på Instagram: – Terskelen for dialog senkes. Forfatterne Alexander Kielland Krag og Neda Alaei bruker Instagram for å nå ungdom. De erfarer at de kommer nærmere leserne på sosiale plattformer. (I: Periskop.no, november 2021) [elektronisk ressurs]

Conrad, JoAnn: Taken into the mountain: Cavernous and categorical entrapments. (I: Narrative culture, vol. 8, Issue 1, 2021) [elektronisk ressurs]

Du, Yan: Authoring online. Fangirl, Eliza and her monsters and the complexities of the young adult künstlerroman in the digital age. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 12, 2021) [elektronisk ressurs]

Goga, Nina: Hva er greia med å engasjere barn og unge? En undersøkelse av hvordan voksne bokmeldere og formidlere vurderer oppfordringer til handling i sakprosa for barn om miljø- og klimaspørsmål. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 12, 2021) [elektronisk ressurs]

Goga, Nina: Hva gjør vi med litteraturpensumet når norskfaget skal være med på å fremme bærekraftig utvikling. (I: Norsk litterær årbok, 2021)

Goga, Nina: Jo Tenfjord, 1918-2007. (I: Norsk oversetterleksikon 2021. https://www.oversetterleksikon.no/2021/08/23/jo-tenfjord-1918-2007/ )

Guanio-Uluru, Lykke: Analysing plant representation in children’s literature: The Phyto‑analysis map. (I: Children’s Literature in Education, 2021) [elektronisk ressurs]

Guanio-Uluru, Lykke: Embodying environmental relationship. A comparative ecocritical analysis of journey and unravel. (I: Ecozona, vol. 12, nr. 2, 2021) [elektronisk ressurs]

Gurholt, Aslak: Forsider og baksider – design etter J.D. Salingers regler (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 2, 2021)

Haugen, Tormod: H.C. Andersen-prisen. Tale (I: Barnebokforum, nr. 1, 2021)

Henkel, Ayoe Quist: In-Between. Intermedial understanding and analysis of children’s literature. Exemplified by the digital story NORD (2018). (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 12, 2021) [elektronisk ressurs]

Hoel, Trude og Elise Seip Tønnessen: Litterært engasjement og innlevelse i bildebokapper. En empirisk studie av applesing i barnehagen. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 12, 2021) [elektronisk ressurs]

Hogstad, Silje Rønneberg: Suppekokken. Intervju med Inga Sætre. (I: NUMER 127, nr. 3, 2021)

Ingebrigtsen, Ann Helen Kolås: Ungdomsbøker 2021. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2021)

Johansen, John-Henrik: Det var en gang … [Barnebokforum 40 år]. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2021)

Johnson, Ida Moen: Bjørn and Børn: Queer interspecies kinship in Norway’s first text for children [om Maurits Hansen: Lille Alvilde]. (I: Scandinavian Studies, vol. 93, no. 2, Summer 2021) [elektronisk ressurs]

Kjelen, Hallvard: Å lese naturen. Sølve Solfeng mellom mythos og logos [Hans Aanrud]. (I: Norsk litterær årbok, 2021)

Kjølstadmyr, Inger Marie: Blek og tafatt helt i stadig nye roller [Øyvind Torseter]. (I: NUMER 126, nr. 2, 2021)

Kjølstadmyr, Inger Marie: Fire illustratører om å tegne på oppdrag [Camilla Freng Billett, Trond Bredesen, Åshild Irgens, Åge Peterson]. (I: NUMER 125, nr. 2, 2021)

Kolberg, Asbjørn: Identitet, konflikt og veien hjem. Stemmer i nyere samisk ungdomslitteratur [Kathrine Nedrejord: Slepp meg. Kathrine Nedrejord: Det Sara skjuler. Saia Stueng: Hamburgerprinsessa. Ann-Helén Laestadius: Bara dra]. (I: Nordlit, årg. 48) [elektronisk ressurs]

Landfald, Ingeborg Sivertsen: Hvilke trans-fortellinger finnes for barn? (I: Norsklæraren, nr. 2, 2021)

Larsen, Siri: Barnebøker 2021. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2021)

Larsen, Siri: Faktabøker 2021. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2021)

Låstad, Egon: Øyeblikkets kunst. Satiretegning i den digitale tidsalderen. (I: NUMER 127, nr. 3, 2021)

Myhr, Annika Bøstein, Oda Helene Bergland og Bente Jeannine Hovind: Lene Asks Kjære Rikard som utgangspunkt for utvikling av emosjonell literacy og mentaliseringsevne. (I: European Journal of Scandinavian Studies, no. 1, 2021)

Neraas, Silje: Past wars in present stories: An analysis of the picturebook Vanishing Colors [Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin: Fargene som forsvant]. (I: Children’s Literature in Education, no. 4, 2021)

Nystøyl, Karen Frøsland: Lesekampanjer: – Målet bør ikke være å få barn og unge til å lese så mange bøker som mulig. [intervju med Kristin Ørjasæter og Silje Tretvoll]. (I: Periskop.no, juni 2021) [elektronisk ressurs]

Nystøyl, Karen Frøsland: Slik jobber norske forlag med mangfold. [Intervju med Johanne Hille-Walle, Vigmostad & Bjørke, Eva Thesen, Gyldendal Barn og ungdom og Ragnfrid Trohaug, Cappelen Damm Barn og ungdom]. (I: Periskop.no, oktober 2021)  [elektronisk ressurs]

Ommundsen, Åse Marie: Taboo. (I: Keywords for Children’s Literature. Red. av Philip Nel, Lissa Paul og Nina Christensen. 2nd ed. New York University Press 2021)

Randall, Lee: Norwegian children’s literature: Fun and breaking taboos. (I: Norwegian arts. Royal Norwegian Embassy, London) https://norwegianarts.org.uk/norwegian-childrens-literature-fun-and-breaking-taboos/ [elektronisk ressurs]

Ridderstrøm, Helge: Patafysikk for begynnere. Øyvind Torseters bildebøker Mister Random, Avstikkere og Koblinger. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 12, 2021) [elektronisk ressurs]

Rieber-Mohn, Ragnhild: Bollebaking som overgangsrite, protest og idyll i Snøfall. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 12, 2021) [elektronisk ressurs]

Rysjedal, Fredrik, Inger Marie Kjølstadmyr og Åsa Osmundsen Opedal: Forlag eller ei. [intervju bl.a. med Anja Dahle Øverby, Ragnar Aalbu, Per Dybvig og Nora Dåsnes]. (I: NUMER 127, nr. 3, 2021)

Røskeland, Marianne: Humor og engasjement i miljøorientert barnelitteratur. En himmel full av skyer [av Arne Svingen]. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 12, 2021) [elektronisk ressurs]

Skatvik, Frida: Lengsel og ensomhet på misjonsmarken [Lene Ask: O bli hos meg]. (I: Prosa, nr. 6, 2021)

Svare, Silje Harr og Anne Skaret: ”Dette skulle bli et dikt som noen skulle huske en stund”. Scenekunst som poesi for barn i forestillingen Snutebiller, stankelben. (I: Barnboken, vol. 44, 2021) [elektronisk ressurs]

Takle, Cecilie C. og Hans Kristian S. Rustad: Tove Janssons bildebok Vem ska trösta knyttet? som heltedikt. (I: Barnboken, vol. 44, 2021) [elektronisk ressurs]

Torjusen, Henrik: Blodets lokkende sange. Ida Jacksons Morfar, Hitler og Jeg og perpetrator postmemory. (I: Edda, nr. 3, 2021) [elektronisk ressurs]

Wehus, Walter: Gentlemanstegneren [Kristian Krohg-Sørensen]. (I: NUMER 126, nr. 2, 2021)

Wehus, Walter: Tegneserier er et veldig redelig medium [Lene Ask]. (I: NUMER 126, nr. 2, 2021)

Ørdal, Stina Langlo: Bildebøker 2021). (I: Barnebokforum, nr. 3, 2021)

Ørjasæter, Kristin: – Å knytte litteratur utelukkende til bokmediet, er å underkjenne dens relevans. (I: Periskop.no, oktober 2021) [elektronisk ressurs]

Relaterte innlegg