Hopp til innholdet

Barnelitteraturforskning 2022

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barne- og ungdomslitteratur

Oversikt over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2022. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler i tidsskrift og på nett, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Bøker og artikler i bøker: se Norsk barnelitteraturforskning

Masteroppgaver og Ph.d.-avhandlinger fra norske universitet og høgskoler

Abusdal, Synne Lunde: Lettlest litteratur – hvordan tilrettelegges bøkene, og hva har det å si for den litterære kvaliteten? En analyse av bøkene Flukt av Atle Hansen og Kasper scorer av Jørn Jenssen. Universitetet i Agder 2022. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Adorni, Benedetta: Mellom historie og magi. Hekseframstillingene i A. Bassos Inn i elden, C. Läckbergs Häxan og M. Strandberg og S. Bergmark Elfgrens Engelsfors-trilogi. Universitetet i Bergen 2022. (Masteroppgave i nordisk) [elektronisk ressurs]

Andersen, Benedicte Huser: Mummimamma: det uoppnåelige ideal. En maktavslørende analyse av Tove Janssons fremstilling av morsrollen. Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Backström, Johanna: Verdirepresentasjon i fantasylitteratur for barn og unge. Om verdier og identitetsutvikling i trilogien Halvgudene av Mari Moen Holsve. Universitetet i Agder 2022. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Brandt, Lisa Annika: Smilende kaniner og mestringsstrategier – Billedbogen som pædagogisk værktøj i børnehaven. En tværfaglig analyse af Linda Palm og Lisa Sollenbergs Roe seg ned. Universitetet i Agder 2022. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Dahl, Helene og Ane Bowitz Nedregaard: Rumpe, promp og bæsj i tre bildebøker – en studie av parodiens danningspotensial. [Erlend Loe og Kim Hiorthøy (ill.): Hvem rumpet brunosten? Emma Therese Hansen og Tora Marie Norberg (ill.): Brødrene Bæsj og verdens mektigste hentesveis! Stine Dreyer, Hanne Dreyer og Maria Buchmann (ill.): Prompeboka – et leksikon om fjerter]. Høgskulen på Vestlandet 2022. (Masteroppgave i Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn) [elektronisk ressurs]

Dokland, Dennis. The mental health of ya literature [Adib Khorram: Darius the great is not okay. Anna-Marie McLemore: When the moon was out. Sherman Alexie: The absolute true diary of a part-time Indian]. NTNU 2022. (Master i Primary and lower secondary teacher’s education for years 5-10) [elektronisk ressurs]

Fredriksen, Ida og Mette Villholth Jørgensen: Ikke start lesingen, vent på meg!» – Førsteklassingers lesemotivasjon i møte med høytlesing av utfordrende bildebøker [Henrik Hovland og Torill Kove (ill.): Johannes Jensen føler seg annerledes. Camilla Kuhn: Gorm er en snill orm. Rebecca Wexelsen og Camilla Kuhn (ill.): Ulf er uvel]. OsloMet 2022. (Masteroppgave ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]

Grette, Mathea Elisabeth: Tradisjon og variasjon i nyere danske bildebokadaptasjoner av H.C. Andersens «Den lille Havfrue». Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Gundersen, Maria Nødtvedt: «Er det lov å snakke om det nå?» En komparativ motivanalyse av tabutematikk i tre skandinaviske bildebøker for barn [Gro Dahle: Blekkspruten. Stina Wirsén: Liten. Mette Vedsø: Tordenhuset]. Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Hagen, Anette: Estetisk potensial i multimodale narrative apper. Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden 2022. (Ph.d.-avhandling. Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole) [elektronisk ressurs]

Hagen, Max Zetterdahl: Hva er «Det Fantastiske Rum»? En kritisk undersøkelse av «Det Fantastiske Rum» som grunnleggende sted i nyere nordisk fantastlitteratur [Malin Falch: Reisen til Jotundalen. Lene Kaaberbøl: Skammerens datter]. Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Hanssen, Vegard: Da jeg var liten, fantes det bare en eneste søppelkasse, nemlig naturen!». En studie av humor i to utvalgte barne- og ungdomsbøker med naturproblematiserende tematikk [Sofie Nordin: Ett sekund om gangen. Marius Horn Molaug og Kristoffer Kjølberg (ill.): Verdens verste miljøsvin]. Høgskulen på Vestlandet 2022. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Haugland, Stine: Religion i barnelitteratur? En metodologisk utredning eksemplifisert i analyser av tre prisbelønte norske barnebøker ([Ruben Eliassen]: Phenomena, [Ingunn Aamodt]: Dukken, [Odin Helgheim]: RAGNAROK: Fenrisulven). Universitetet i Bergen 2022. (Masteoppgave i religionsvitenskap) [elektronisk ressurs]

Heggernes, Sissil Lea: Intercultural learning through texts. Picturebook dialogues in the English language classroom. OsloMet 2021. (Ph.d.-avhandling ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier). [elektronisk ressurs]

Jensen, Mille Tidemann: «Det er kanskje litt lagt på for at det skal bli spennende» En kvalitativ undersøkelse av elevers fiksjonsforståelse i litterære samtaler på mellomtrinnet [Torill Thorstad Hauger: Det kom et skip til Bjørgvin i 1349]. OsloMet 2022. (Masteroppgave i norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Khateeb, Ahmed: Barnelitterære landskapskonstruksjoner. Økokritiske lesninger av tre danningsfortellinger [Stian Hole: Garmanns sommer. Garmanns gate. Garmanns hemmelighet. Maria Parr: Tonje Glimmerdal. Ragnar Hovland: Frendelaus.] Høgskulen på Vestlandet 2022. (Ph.d.-avhandling i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Knutsen, Margrethe Rønquist: «B for Borte»: En analyse av hvordan temaet sorg og tap fremstilles visuelt i to bildebøker illustrert av Stian Hole [Stian Hole: Annas himmel. Synne Lea og Stian Hole (ill.): Du og jeg]. Høgskulen på Vestlandet 2022. (Masteroppgave i norsk) [elektronisk ressurs]

Koch, Kristiane Margrethe: Skjønnlitteratur og empati. En litterær analyse av tre bildebøkers fremstilling av skilsmisse [Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus (ill.): Krigen. Marcus Sauermann og Uwe Heidschötter (ill.): Når mamma blir et monster. Kari Tinnen og Siri Dokken (ill.): Ulla hit og dit]. Høgskulen på Vestlandet 2022. (Masteroppgave i norsk, GLU 1-7) [elektronisk ressurs]

Kørner, Ida: Forældre, køn og magt. En analyse af far–barn-relationen i moderne skandinaviske billedbøger [Thomas Brunstrøm og Thorbjørn Christoffersen (ill.): Sally og far-serien. Lars Mæhle og Lars Rudebjer (ill.): Pappa i barnehagen-serien. Gunilla Bergström: Albert Åberg-bøkene. Hans Sande og Gry Moursund m.fl. (ill.): Arkimedes-serien. Kim Fupz Aakeson og Niel Bo Bojesen (ill.): Vitello-serien. Svein Nyhus: Pappa!]. Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Landsverk, Mari: Tove Janssons Mummi-univers som bildebøker for en ny generasjon. Universitetet i Oslo. (Masteroppgave i litteraturformidling) [elektronisk ressurs]

Mjømen, Håvard Nord: Den intermediale Teskjekjerringa. En adaptasjonsanalyse av «Kjerringa på basar». Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Myklebust, Tonje: Folkehelse og livsmestring i norskfaget. En studie av hvordan elever kan utforske og reflektere over tekster som fremstiller unges livssituasjon, med bakgrunn i Linn Skåbers Til ungdommen (2018). Universitetet i Bergen 2022. (Erfaringsbasert masteroppgave i undervisning med fordypning i norsk) [elektronisk ressurs]

Nygaard, Karen: «Det tok bare litt tid før jeg lærte». En studie av fremstillinger av vold mot barn i norsk barnelitteratur [Bjørn Ingvaldsen: Lydighetsprøven – en tenkt fortelling om et barn. Synne Lea: Leo og Mei]. Universitetet i Agder 2022. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Nødland, Kristina Vigre: Den mangfoldige kroppen. En analyse av hvordan tre av Anna Fiskes fagbildebøker for barn fremstiller kropp [Alle har en bakside. Oldemor. Hvordan lager man en baby? Universitetet i Agder 2022. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Poiesz, Ida Svenningsen: That’s what my mom said to me too!» An analysis of first-grade students’ engagement with culturally diverse picturebooks [Alice Faye Duncan and Charnelle Pinkney Barlow (ill.): Just like a Mama. Ibtihaj Muhammed, S.K. Ali and Hatem Aly (ill.): The proudest blue. Monique Gray Smith and Nicole Neidhardt (ill.): When we are kind. Parker Curry, Jessica Curry and Brittany Jackson (ill.): Parker looks up. Miriam B. Schiffer and Holly Clifton-Brown (ill.): Stella brings the family]. NTNU 2022. (Master i Primary and lower secondary teacher’s education for years 1-7) [elektronisk ressurs]

Sandsmark, Lena: Gjennom mørket til lys. Identitetsproblematikk i dark fantasy for barn og unge [Laura Djupvik: Den andre søstera. Selma Lønning Aarø: Bergtatt. A. Audhild Solberg: Harpa]. Universitetet i Agder 2022. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Semmingsen, Ingrid Rannem: Barnelitteraturen som åpning mot omverdenen. En økokritisk lesning av Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry. NTNU 2020. (Masteroppgave i Norskdidaktikk 1.7.) [elektronisk ressurs]

Swane, Ingvild Haugen: Barn og unges aktørskap i en risikopreget verden. En analyse av Teresa Grøtans Før øya synker (2018) og Ole Mathismoen og Jenny Jordahls Hva er greia med klima? (2019). Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i nordisk litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Sætervik, Helle: «Jeg smiler så ekte jeg kan». En litteraturvitenskapelig studie av barnet som pårørende i seks nyere norske ungdomsromaner [Neda Alaei: Dette er ikke oss. Bjørn Ingvaldsen: Nattskift i Nekropolis. Eili Harboe: Tre meter med kniv. Helene Guåker: Høgspenning livsfare. Neda Alaei: Å fange luft.]. NTNU 2022. (Masteroppgave i Norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]

Takle, Cecilie C.: Honor codes in Siri Pettersen’s The Raven Rings. Universitetet I Oslo 2021. (Ph.d.-avhandling i lingvistiske og nordiske studier)

Thøgersen, Camilla: Å bygge dystopiske verdener. En analyse av Suzanne Collins’ The Hunger Games. Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Vik, Thea Malene Hovland: Om selvmord i ungdomslitteraturen. Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Voie, Amanda: Hvordan kan skjønnlitteratur bidra til å realisere det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i norskundervisningen på barnetrinnet? En økokritisk lesning av Solvokteren (Lunde & Aisato, 2020). Universitetet i Agder 2022. (Masteroppgave i nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]

Waagaard, Marte Rygnestad: På skeive premisser. En diakron diskursanalyse av anmeldelser av et utvalg norske barnebøker med skeive hovedpersoner fra 1982 til 2021. Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i litteraturformidling) [elektronisk ressurs]

Wennemo, Bente Sverdrup: La oss snakke om livet etter døden. En tematisk litteraturanalyse av barnebøker i lys av norsk samtidsteologi. Hvordan kan dette yte ressurser til barns livstolkning? [Kari Vinje: Pelle og de to hanskene. Eivind Skeie: Sommerlandet]. MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 2022. (Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning) [elektronisk ressurs]

Ødven, Ingvild Sofie: Gutter som bryter med kjønnsnormer i bildebøkene Barbie-Nils og pistolproblemet og Julian er en havfrue. Høgskulen på Vestlandet 2022. (Masteroppgave i norsk) [elektronisk ressurs]

Artikler i tidsskrift og på nett

Andersson-Bakken, Emilia, Sissil Lea Heggernes, Ingvill Krogstad Svanes og Hilde Tørnby: «Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!» Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet [Jon Klassen: Vi fant en hatt]. (I: Acta Didactica Norden, vol. 16, nr. 2, 2022) [elektronisk ressurs]

Andresen, Marlene: Gjestfrihet på prøve. En undersøkelse av gjestfrihetsparadokset i Tove Janssons Mummitrollbøker. (I: Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, nr. 2, 2022)

Biswas, Stella Chitralekha:  Space, nation and colonial childhood: A critical study of Bengali juvenile periodicals. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Bonsaver, Caterina Balistreri: A forest of stories for a girl in search of herself: The snow forest as a narrative scene in Sophie Andersonʼs The Girl Who Speaks Bear. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Brattbakk, Maria: Barndommens mørke rom og de intuitive elevene [Gro Dahle]. (I: Norsklæreren, nr, 1, 2021)

Bushell, Sally: Negative and positive playspace in Treasure Island. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Campagnaro, Marnie and Nina Goga: Material green entanglments: Research on student teachers’ aesthetic and ecocritical engagement with picturebooks of their own choice. (I: International Research in Children’s Literature, vol. 15, no. 3, 2022)

Carroll, Jane Suzanne og Margaret Masterson: On the edge of chaos: Space and power in Maria Edgeworthʼs ʻThe Grateful Negroʼ (1804). (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Christensen, Lene: Nancy Drew under lupen. Hvordan står det til med Frøken Detektiv – bør vi lese eller kassere henne? Bok & bibliotek tar saken. (I: Bok & bibliotek, nr. 3, 2022)

Christensen, Sofija: den umulige kommunikasjonen i Lene Asks Det du ikke sier, er sant. (I: Nordlit, årg. 28, 2021) [elektronisk ressurs]

Duckworth, Melanie: Mapping, countermapping, and country in Trace Balla’s graphic novels. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Dybvik, Hilde: Å tisse uten bleie. Det litterære barnets handlingsrom i tre småbarnsbøker med tissing som motiv. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Gaasland, Rolf: Omveien hjem. «Hans og Grete» i klasserommet. (I: Nordlit, årg. 28, 2021) [elektronisk ressurs]

Goga, Nina: Gjøre hva og hvordan? Ny svensk faglitteratur for barn og unge om miljø- og klimaspørsmål i lys av FNs barnekonvensjon. (I: Barnboken, vol. 45, 2022) [elektronisk ressurs]

Guanio-Uluru, Lykke: Digital danning: Dataspill som arena for selvrepresentasjon og lek med identitet(er). (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Guanio-Uluru, Lykke: The reader as player: Exploring the notion of aesthetics and efferent gaming. (I: International Research in Children’s Literature, vol. 15, no. 3, 2022)

Halberg, Haakon og Anne Berit Lyngstad: Å bevege seg i og gjennom tekster. Skjønnlitterær lesing i tverrfaglig undervisning om rovdyr på mellomtrinnet. (I: Nordic journal of literacy research, årg. 8, nr. 2, 2022) [elektronisk ressurs]

Halberg, Haakon og Tove Anita Fiskum: Skjønnlitteraturen i det tverrfaglige. Når mellomtrinnselever leser skjønnlitteratur og lærer om rovdyr i en uteskoledidaktisk sammenheng. (I: Acta Didactica Norden, vol. 16, nr. 3, 2022) [elektronisk ressurs]

Hallberg, Kristin: Ikonotext revisited – ett begrepp och dess historia. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Henning, Reinhardt: Miljø og medborgerskap i Arne Svingens barnebok En himmel full av skyer. (I: Norsklæreren, nr. 1, 2021)

Lande, Anne Kristin: Barnelitteraturforskning – 2020. Bibliografi over norsk fag- og forskingslitteratur om barnelitteratur. [Inneholder en oversikt over tidsskriftartikler, masteroppgaver og doktoravhandlinger innen barne- og ungdomslitteraturfeltet](I: barnebokinstituttet.no) [elektronisk ressurs]

Lande, Anne Kristin: Barnelitteraturforskning – 2021. Bibliografi over norsk fag- og forskingslitteratur om barnelitteratur. [Inneholder en oversikt over tidsskriftartikler, masteroppgaver og doktoravhandlinger innen barne- og ungdomslitteraturfeltet]. (I: barnebokinstituttet.no) [elektronisk ressurs] 

Lande, Anne Kristin: Sel med skjult budskap. [Om Frithjof Sælen: Snorre sel]. (I: Aftenposten Historie, nr. 12, 2021)

Lande, Anne Kristin: Ville gi barn en opplevelse for resten av livet». [Om Ingri og Edgar Parin d’Aulaire] (I: Aftenposten Historie, nr. 5, 2022)

Lyngstad, Anne Berit og Tatjana Kielland Samoilow: Det kosmopolitiske mulighetsrommet: Jakob Wegelius’ Mördarens apa (2014). (I: Agora, nr. 2-3, 2022) [elektronisk ressurs]

Malfang, Ragnhild: Barnebøker 2022. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2022)

Malfang, Ragnhild: Faktabøker 2022. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2022)

Myhr, Annika Bøstein, Linn Amundsen Falao, Hege Cecilie Eken Tambala og Inger-Martha Skjelland Vines: Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. (LK20) sett i lys av bildeboka Lejren av Oscar K. og Dorte Karrebæk. (I: Norsklæreren, nr. 2, 2022)

Myren-Svelstad, Per Esben: Lyrisk kompleksitet i antropocen: Ein formorientert, berekraftig litteraturdidaktikk [Inger Hagerup: Kvelden lister seg på tå]. (I: Nordlit, årg. 28, 2021) [elektronisk ressurs]

Ottesen, Siri Hovda og Aasfrid Tysvær: «Som om det aldri har skjedd». Skjønnlitterært arbeid med verdien tilgivelse på 5.–7. trinn. [Stian Hole: Garmanns gate]. (I: Barnboken, vol. 45, 2022) [elektronisk ressurs] 

Ranheim, Beate: Ungdomsbøker 2022. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2022)

Reese, Ashley N. og Erin Spring: “I’ve never belonged to anybody—not really”: Space, place, and the bildungsroman in L. M. Montgomery’s Anne of Green Gables (1908). (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Rysjedal, Fredrik: Kva teiknar du med? Intervju [Eivind Gulliksen, Sunniva Sunde Krogseth, Magnar Moen, Linda Son Trengereid, Marianne Gretteberg Engedal, Arne Ingvaldsen]. (I: NUMER 128, nr. 1, 2022)

Røed, Kjetil: Tragedie & komedie hører sammen. En samtale med Steffen Kverneland. (I: NUMER 128, nr. 1, 2022)

Samoilow, Tatjana Kielland: Et sted å starte: Geografiske utforskninger av litteratur [Jakob Wegelius: Mördarens apa]. (I: Nordlit, årg. 28, 2021) [elektronisk ressurs]

Samoilow, Tatjana Kielland og Martin Blok Johansen: Introduction to the special issue «Space, Place & Geography in Childrenʼs Literature». (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Skaret, Anne: Hva forteller en bokliste? Forestillinger om barnelitteratur og lesing i Bærekraftsbiblioteket. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Steiner, Ann: Hybrid books. Merged audiovisual literature for children. (I: Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT, vol. 13, 2021) [elektronisk ressurs]

Syversen, Therese Garshol og Dag Freddy Røed: «Noen er humoristiske og rørende, men andre er irrelevante og kleine». Ungdom sin vurdering av fire diktsamlingar skrivne for ungdom. (I: Norsklæreren, nr, 1, 2021)

Trond Bredesen. (I: NUMER 128, nr. 1, 2022)

Tveit, Åse Kristine: Hanna Wiig (1885–1959) og modernitetens barnebibliotek. (I: Bok & Bibliotek, nr. 3, 2022)

Tønnessen, Elise Seip: Life of a fatso: Young, fat and vulnerable in a Scandinavian society of perfection [Synne Sun Løes: Miss]. (I: Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. Palgrave Macmillan 2020) [elektronisk ressurs]

Vik, Malin Kathrine: Muleguttens magiske univers [Øyvind Torseter]. (I: Drama, nr. 1, 2022)

Waahlberg, Helle: Annik Saxegaard, 1905-1990. (I: Norsk oversetterleksikon. 2022 [elektronisk ressurs]

Wessel-Holst, Benedicte: – I vår familie er vi rare alle saman [intervju med Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus]. (I: KK, nr. 1, 2021)

Ørbeck-Nilssen, Constance 1954- (I: Something about the author, vol. 347, Gale 2020)

Ørdal, Stina Langlo: Skjønnlitterære bildebøker. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2022)

Temanummer

Barnebokforum, nr. 1, 2022. Temanummer om manga

Barnebokforum, nr. 2, 2022. Temanummer om formidling

Relaterte innlegg