Hopp til innholdet

Barnelitteraturforskning 2023

Illustrasjonsbilde: Drew Coffman via Unsplash

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Oversikt over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2023. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler i tidsskrift og på nett, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Bøker og artikler i bøker

Masteroppgaver og Ph.d.-avhandlinger fra norske universitet og høgskoler

 • Aaberge, Rebecca: On Little Women; Through years and films. A study of the development of the feminist narrative. Universitetet i Oslo 2023. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]
 • Aadnevik, Malin og Sara Hansen Hjellup: Lesemotivasjon og utvalg av tekster i læreverk på 2. trinn. En kvalitativ innholdsanalyse av skjønnlitterære tekster, tilhørende tekstoppgaver og lærerveiledning fra læreverket Norsk 2 fra Cappelen Damm. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]
 • Aanestad, Heidrun Kvaale: Barnelitteraturens fremstilling av barns rettigheter. En studie av de ti nominerte bøkene til Bokslukerprisen 2022/2023 og voksnes rolle i realiseringen av barns rettigheter. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Aarestrup, Gina Margrethe: Undervisning om 22. juli i norskfaget. En litteraturvitenskapelig og litteraturdidaktisk studie av Ubesvart anrop (2021) [Nora Dåsnes]. NTNU 2023. (Masteroppgave i norskdidaktikk (1-7)) [elektronisk ressurs]
 • Abrahamsen, Truls: Læreres erfaring med bruk av bildebøker til å utvikle elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, med særlig fokus på evnen til mentalisering. En kvalitativ studie av læreres erfaringer med å bruke bildebøker i arbeidet med å utvikle elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, med særlig fokus på evnen til mentalisering. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave for lærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Andersen, Elisabeth Lunner: Exploring representations of gender roles in Harry Potter and the Philosopher’s Stone and Percy Jackson and the Lightning Thief [J.K. Rowling og Rick Riordan]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Berget, Kristine: Samiske fremstillinger i et utvalg sakprosatekster for barn og unge: En studie av sakprosabøkene Samer (2012) og Sápmi (2007) [Sigbjørn Skåden: Samer. Elisabeth Johansen og John Roald Pettersen: Sápmi]. Høgskolen i Innlandet 2023. (Masteroppgave Grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Bolme, Elise Reierskog: Det fantastiske mellom verdener. Fantasytrekk i og didaktiske refleksjoner om romanen Mellom verdener [Máret Ánne Sara]. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Bonden, Jenny: «Det er jo bare gøy å tale i tegneseriens sak». En studie av tegneseriens potensial i skolen. NTNU 2023. (Masteroppgave i norskdidaktikk (1-7)) [elektronisk ressurs]
 • Brenden, Ida Martine og Mathilde Fleischer: Elevrespons på høytlesning av bildeboken «Herman – en udiagnostisert oppvekst«. Spiller mediet en rolle? [Herman Flesvig, Erlend Loe og Bård Sletvold Torkildsen (ill.)]. Oslomet – storbyuniversitetet 2023. (Masteroppgave for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Brundtland, Charlotte Friisk og Marita Smerkerud: Når et lys slukkes … En postkolonialistisk lesning av Simon Strangers romaner Barsakh og De som ikke finnes, med vekt på det affektive hos en av protagonistene. Høgskolen i Østfold 2023. (Masteroppgave i norsk i skolen) [elektronisk ressurs]
 • Christiansen, Nora: «Hvem er jeg?» Skeiv identitet i ungdomslitteratur. En tematisk analyse av Nora Dåsnes’ Ti kniver i hjertet i lys av skeiv teori, og en litteraturdidaktisk refleksjon om bruken av den. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]
 • Davidsen, Nora Lindahl: «Jeg er visst litt mye». En undersøkelse om det å være annerledes i boka HERMAN. Historier fra en udiagnostisert hverdag [Herman Flesvig, Erlend Loe og Bård Sletvold Torkildsen (ill.)]. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Drabløs, Jo og Joakim Telle Stave: The discourse of environmental children’s literature – teaching environmentalism and sustainable thinking in the classroom. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Dunlop, Hennie: Developing empathy through fantasy literature. A comparative analysis of Harry Potter and the Philosopher’s Stone and Percy Jackson and the Lightning Thief [J.K. Rowling og Rick Riordan]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Døj, Mathias Undseth og Martin Kirsebom Rudsbråten: Følelser i komplekse familierelasjoner: Tre litterære analyser av hvordan følelser kommer til uttrykk i bildebøkene Akvarium, Dragen og Håret til Mamma [Dro Dahle og Svein Nyhus (ill.)]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanning 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Engamo, Katrine: Hvordan formidler bildeboka følelser og åpner opp for en emosjonell reaksjon hos leseren, og gjør den særlig egnet som et utgangspunkt for samtaler omkring det komplekse temaet skilsmisse? En litterær bildebokanalyse av Når mamma blir et monster (Sauermann, 2013) og Krigen (Dahle, 2013) [Marcus Sauermann: Når mamma blir et monster. Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus (ill.): Krigen]. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]
 • Fjellheim, Frida Emilie: Skjønnlitteraturens rolle i livsmestringsundervisningen. En studie som viser skjønnlitteratur som en tilnærming til livsmestring i norskundervisningen [Kine Jeanette Solberg: Ikke lov å le. Iben Akerlie: Sommeren alt skjedd. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]
 • Furnes, Julie Konstanse: Litterær empatiutvikling. En studie av et utvalg elever og læreres opplevelse av lesing av skjønnlitteratur som ressurs for empatiutvikling. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Fægri, Martin: Fremstilling av det samiske perspektivet i naturfagsbøker på mellomtrinnet. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Gjærum, Anniken: Brødrene Løvehjerte sitt potensial i litteraturopplæringen på mellomtrinnet. Hvilket potensial har det fantastiske verket Brødrene Løvehjerte for å utvikle litterær kompetanse og – faglighet i skjønnlitteraturopplæringen på mellomtrinnet? [Astrid Lindgren]. Oslomet – storbyuniversitetet 2023. (Masteroppgave for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Grotle, Frida Ryland: Livsmeistring i begynnaropplæringa – Leik og fantasi i møte med døden. Ein analyse av bildebøkene Vi er løver! (2021) og Bror min (2021) [Jens Matsson og Jenny Lucander (ill.): Vi er løver! Laura Djupvik og Øyvind Torseter (ill.): Bror min). Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave grunnskolelærerutdanningen begynneropplæring i norsk og matematikk) [elektronisk ressurs]
 • Gudmundsen, Aurora Cecilie: Pictures for learning. Exploring the utilization and impact of English picturebooks in language instruction. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Hagen, Birgitte Karlsen: Hvordan leser elever skjønnlitteratur kritisk? En kvalitativ studie som undersøker hvordan et utvalg elever leser boken Hva skjedde egentlig med deg? kritisk [Jenny Jordahl: Hva skjedde egentlig med deg?]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Haldorsen, Henriette og Kristine Eiknes: Leselyst og lesemotivasjon i klasserommet på småtrinnet [Lisa Aisato: Odd er et egg]. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]
 • Halstensen, Amanda: «Av og til begynner dagen uten noe å glede seg til» – En bildebokanalyse av tematikken i Dagen (2021) og Det røde treet (2010) [Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus (ill.): Dagen. Shaun Tan: Det røde treet]. Høgskolen i Østfold 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Hansen, Cecilie Bryhn: Å sette ord på følelser. En studie av didaktiske muligheter i samtidslitteratur for elever på småtrinnet [Stian Hole: Garmanns gate. Svetlana Dudaitiene: Sommerfugler i magen]. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 1) [elektronisk ressurs]
 • Hansen, Eva Mathilde: «Selv om man er usynlig så har man følelser». En studie av hvordan litterær kompetanse kommer til syne i fjerdetrinnselevers refleksjoner rundt novella «Det usynlige barnet« [Tove Jansson]. NTNU 2023. (Masteroppgave i norskdidaktikk (1-7)) [elektronisk ressurs]
 • Hansen, Victoria Draget: Alt går i sirkler. En lesning av Máret Ánne Saras Mellom verdener(Ilmmiid gaskkas), med utgangspunkt i ‘det uhyggelige’. Høgskolen i Østfold 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Helleren, Emma Koskela og Siri Homme Lindeland: Bildebøker og følelser. Førsteklassingens resepsjon av følelser i bildebøkene Ikke! og Ulf er uvel [Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.): Ikke! Rebecca Wexelsen og Camilla Kuhn (ill.): Ulf er uvel]. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave nordisk og meiefag) [elektronisk ressurs]
 • Hermansen, Matilde Teoline: Den komplekse bildebokas tolkningsrom: Hvordan responderer elever på ulike klassetrinn på denne type litteratur? [Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.): Dragen]. Høgskolen i Innlandet 2023. (Masteroppgave Grunnskolelærerutdanningen i norsk 5.-10- trinn) [elektronisk ressurs]
 • Holtan, Monica: Bærekraftsbiblioteket og økoborgerskap. Fra økokritisk lesning av bildebøker til økokritiske litteratursamtaler på småskoletrinnet [Isabel Minhos Martins og Bernhard Carvalho (ill.): To veier. Åshild Kanstad Johnsen: Ulla og Bendik bygger by. Hege Siri og Mari Kanstad Johnsen (ill.): Tunellen].  Høgskolen i Innlandet 2022. (Masteroppgave Grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Homestad, Hilde: Ubesvart anrop i arbeidet med livsmestring i skolen En litteraturdidaktisk tilnærming til den grafiske romanen Ubesvart anrop [Nora Dåsnes]. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]
 • Horntvedt, Silje: «Om bare én av oss var annerledes …» – Skeiv ungdomslitteratur og dens relevans for undervisning. En analyse av hvordan homofili fremstilles i Dette blir mellom oss og Svarttrasta syng om natta [Alexander Kielland Krag: Dette blir mellom oss. Tone E. Solheim: Svarttrasta syng om natta]. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Huntebrinker, Berit: Narrating environmental citizenship. Norwegian picturebooks and comics in the Anthropocene [Tor Åge Bringsværd og Thore Hansen (ill.): Det blå folket og karamellfabrikken. Bente Roestad og Ann Christin Strand (ill.): Blekkulf blir miljødetetktiv. Lise Myhre: Nemi. Terje Nordberg: Donald Duck-fortellinger og Antonella Durante: Nina lærer gjenbruk]. Universitetet i Agder 2022. (Ph.d ved fakultet for humaniora og pedagogikk) [elektronisk ressurs]
 • Høydalsvik, Eirill: Romanen @ALLY_TRIP i arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling gjennom litteraturundervisningen på ungdomstrinnet [Katrine Lekang]. Nord universitet 2023 (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Hårvik, Ingvild Bolland og Nora Kregnes: Fargene som forsvant. En kvalitativ studie om bruk av bildebøker med kontroversiell tematikk i arbeid med folkehelse og livsmestring [Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin (ill.): Fargene som forsvant]. Nord universitet 2023 (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Johansen, Silje og Martine Fraas Noraberg: Bildebøker i begynneropplæringen: Hva legger lærere vekt på? Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]
 • Johnsen, Hilde Bertheussen: Eg er bie. En litterær analyse av holdninger til forholdet mellom mennesker og det ikke-menneskelige i Marit Kaldhols Zweet (2015) og Maja Lundes Bienes historie (2015). Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Kleivli, Maiken Hoem: Han er jo snill, men han spiste ei mus» – en kvalitativ studie av elevers respons på ei utfordrende bildebok i klasserommet [Camilla Kuhn: Gorm er en snill orm]. Oslomet – storbyuniversitetet 2023. (Masteroppgave for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Kroka Barkved, Tore: Bridging Fantasy Literature and Education: Bildung and Character Development in A Song of Ice and Fire [George R.R. Martin]. Høgskolen i Innlandet 2023. (Masteroppgave lektorutdanningen språkfag) [elektronisk ressurs]
 • Larsen, Mathilde Kongerød: Formidling av 22. juli og årene etter til ungdomsleseren. En analyse av Søstre – min historie etter Utøya (2021) [Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie]. Universitetet i Oslo 2023. (Masteroppgave i nordisk, lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]
 • Latic, Elma: Bildebokas potensial i begynneropplæringen. Hvordan blir omsorgssvikt formidlet i bildeboka Dragen (2018) og hvilket didaktisk potensial har ei slik bildebok i begynneropplæringen? [Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.)]. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave lærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Linnestad, Mathilde Siggaard: One author, two ideologies. Alcohol, Violence, and Money in Roald Dahl’s Charlie and the Chocolate Factory and Danny the Champion of the World. Universitetet i Oslo 2023. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]
 • Losnegaard-Elgsås, Amalie og Mari Kvåle: «Økokrim i barnelitteraturen». En økokritisk analyse av barnekrimboka Dei svarte svanene og en drøfting av dens litteraturdidaktiske potensial på barnetrinnet [Ruth Lillegraven]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Loven, Trine: «Visste du at hjerte ikke slår evig?» En undersøkelse av et litteraturprosjekt med Anna Fiske sine bøker i en tredjeklasse. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave nordisk og mediefag) [elektronisk ressurs]
 • Mathiesen, Rebekka: Den felles leseopplevelsen: Høytlesning av bildeboka Morkels alfabet for en inkluderende leseopplæring på mellomtrinnet [Stian Hole]. Nord universitet 2023 (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Melkild, Siri og Eli Smisetfoss: «Bildene snakker». Ei samlesing av teikneserieromanen Kjære Rikard (Ask, 2014) med vaksne andrespråkselevar [Lene Ask]. NTNU 2023. (Masteroppgave i norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]
 • Mellemseter, Kristine: Bildeboka som døråpner til emosjonelt utfordrende tema. Fjerdeklassingers refleksjoner rundt bildeboka Dagen av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. Høgskolen i Innlandet 2023. (Masteroppgave Grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Moldskred, Malin: Bildebokens potensiale i undervisning av folkehelse og livsmestring i norskfaget. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk i begynneropplæringa) [elektronisk ressurs]
 • Nakjem, Gaute Siljan: Fantastisk litteratur som ressurs i ungdomsskoleelevers arbeid med folkehelse og livsmestring: En lesning av Terry Pratchetts tre første bøker om Petronella Pine [Skrellingene. En hatt full av himmel. Vintersmeden]. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Nerland, Ida Marie: Picturebooks as a mediating tool for language learning [Dr. Seuss: The Lorax]. Oslomet – storbyuniversitetet 2023. (Masteroppgave for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Nes, Eline: Litteratur som belyser barndommens mørke sider. En studie av hvordan bildebøkene Akvarium og Dragen formidler tematikken omsorgssvikt [Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.)]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Nilssen, Silje Grotle: Litterære samtaler om sakprosa i bærekraftundervisningen. Mellomtrinnselevers refleksjoner om natur og bærekraft i møte med to sakprosatekster [Peter Wohlleben: Hører du at trærne snakker? Oppdag skogens hemmelige liv. Pia Ve Dahlen: Verden under vann. En oppdagelsesreise i havet]. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Nordhagen, Emilie Martinsen: Danningsutvikling gjennom skjønnlitteratur: En studie om danningsutvikling basert på et undervisningsopplegg om Gutten i den stripete pyjamasen (2012) [John Boyne]. Høgskolen i Østfold 2023. (Masteroppgave i norsk i skolen) [elektronisk ressurs]
 • Nygaard, Henrikke Tobiassen: Annerledes, men lik – bildebøkers potensiale i forebygging av sosioemosjonelle vansker hos skeive elever. En multimodal analyse av to bildebøker for barn [Lone Halvorsen, Maria Therese Olsen og Gina Snipp (ill.): Wilma har to mammaer. Marion Arntzen, Mona Renolen, Alva Swanstrøm Løvgren og Thor W. Kristensen (ill.): Prinsesse Ivar og vennene på fest]. Universitetet i Agder 2023. (Masteroppgave lærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Nyheim, Rosieta og Vibeke Persdatter Iversen: Moderne samisk barnelitteratur. Hvordan fremstilles det samiske i et utvalg nyere bildebøker for barn og unge? [Linda Trast Lillevik og Sissel Horndal (ill.): Nils på Njukčagáisá. Karen Anne Buljo og Nina Marie Andersen (ill.): Attán dutnje váibmon. Lemet-Jon Jovnna og Malle Remmel (ill.): Erin. Elin Marakatt og Anita Midbjer (ill.): Lilli, áddjá ja guovsagis = Lilli, farfar og nordlyset]. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Rasmussen, Ingvild Ramstad: Hvem er Leona? En karakterstudie av transpersoner i norsk barnelitteratur [Line Baugstø: Vi skulle vært løver. Line Baugstø: Jeg er Leona] Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Rasmussen, Julie Belden: En studie av diskurser i fremstillinger av funksjonsnedsettelser i barne- og ungdomslitteratur [Iben Akerlie: Lars er lol. Mark Haddon: Den merkelige hendelsen med hunden den natten. John Green: Skilpadder hele veien ned]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i spesialpedagogikk) [elektronisk ressurs]
 • Rasmussen, Sebastian Myrland: Vi vil velge selv! Om leselyst og lesemotivasjon blant tenåringsgutter på ungdomsskolen. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Rostøl, Idunn Victoria: Frå landevegen til himmelstigen. Ein metaforteoretisk analyse av framstillingane av ungane i Misjonens månadsblad Fra landeveien. Universitetet i Oslo 2022. (Masteroppgave i idéhistorie) [elektronisk ressurs]
 • Rømoen, Pernille: Developing Critical Literacy through Disability Studies: A critical analysis of disability in The Secret Garden and Wonder [Frances Hodgson Burnett: The secret garden. R.J. Palacio: Wonder]. Høgskolen i Innlandet 2023. (Masteroppgave lektorutdanningen språkfag) [elektronisk ressurs]
 • Schleicher, Johanna Eikeland: «Ingen snakker om hvor vanskelig det er å snakke om det som er vanskelig». En affektteoretisk nærlesing av hvordan Alexander Kielland Krags ungdomsroman Litt redd, bare (2021) fremstiller gutter og psykisk helse. NTNU 2023. (Masteroppgave i norskdidaktikk (5-10)) [elektronisk ressurs]
 • Sjo, Camilla og Tuva Eide: Det var en gang et eventyr som het livet – En analyse av et utvalg av H.C. Andersens eventyr og hvordan emosjoner som rommer sårbarhet kommer til uttrykk i disse [Den lille havfrue. Den grimme Ælling. Sneedronningen]. Høgskolen i Østfold 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Skaug, Torkel: «Han har lært å ikke være en lort». En kvalitativ undersøkelse av 8-klassingers selvstyrte litterære samtaler om Astrid Lindgren´s «Brødrene Løvehjerte». Oslomet – storbyuniversitetet 2023. (Masteroppgave for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Skjelde, Anna og Charlotte Snerthammer: Trøst i litteraturen, litteraturen som trøst. Om Maria Parrs romaner og biblioterapi i klasserommet [Vaffelhjarte. Tonje Glommerdal. Keeperen og havet]. NLA Høgskolen 2022. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Skjellnes, Victoria Skogvoll: Kan det være gøy å lese om klimakrisen? En nærlesing av hvordan Erika Fatlands barneroman Vinterkrigen (2017) bruker humor til å formidle klimaendringer. NTNU 2023. (Masteroppgave i norskdidaktikk) [elektronisk ressurs]
 • Steffensen, Maiken: Bildebøker om vanskelige tema og samtaler med barn: En fortolkende analyse av fortellinger og tegninger fra praksis [Dro Dahle og Svein Nyhus (ill.): Håret til mamma. Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.): Dragen]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i spesialpedagogikk) [elektronisk ressurs]
 • Syversen, Therese Garshol: Barnelitteratur i norsk barnehagelærarutdanning: Ein studie av korleis barnelitteratur blir forstått i styringsdokument, gjennom studentperspektiv og i oppførte pensumlister for utdanninga. Høgskolen i Innlandet 2023. (Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag) [elektronisk ressurs]
 • Sørnes, Sara Camilla: Representation That Matters: A Queer and Intersectional Analysis of Three Young Adult Novels [Abdi Nazemian: Like a love story. Sabina Kahn: The love and lies of Rukhsana Ali. Leah Johnson: You should see me in a crown]. Oslomet – storbyuniversitetet 2023. (Masteroppgave for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Tharaldsen, Veronika: Vennskap, forelskelse og ensomhet i norsk skrekkfiksjon for barn. En analyse av tre norske barnegrøssere og hvordan disse tar opp typiske tematikker i barnelitteraturen [A. Audhild Solberg: Harpa. Jon Ewo: Dødens glassøye. Anders Bortne og Skinkeape (ill.): Bak den svarte porten]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Thomas, Maren og Malin Myrhaug Ørmen: Et skritt mot økoborgerskap? En økokritisk lesning av Frida Nilssons Linnormenes land (2021). Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]
 • Thøgersen, Linn Elisabeth Borge: Rosa forelskelse og blå heltedåd. En analyse av de mest utlånte barnebøkene på Deichman i 2021, med fokus på kjønn. Universitetet i Oslo 2023. (Masteroppgave i nordisk, lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]
 • Tidemann, Mari: En økokritisk thriller: Hvordan blir miljø- og klimakrisen fremstilt i en spenningsroman for ungdom? [Arne Svingen: En himmel full av skyer]. Nord universitet 2023 (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Topić, Amina: Giving Reluctant Readers a Voice: Promoting Intercultural Competence through the Graphic Novel “When Stars are Scattered” (2020) [Victoria Jamieson og Omar Mohamad]. Høgskolen i Østfold 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 5-10) [elektronisk ressurs]
 • Udnesseter, Marie Bigum: Det finnes et lys i alt som lever». En skjønnlitterær analyse av identitet i boken De som ikke finnes (2014) [Simon Stranger]. Oslomet – storbyuniversitetet 2023. (Masteroppgave for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Ueland, Isabel Cristiana Dubert: Magical Realism in Children’s Literature: The Didactic Use of Animals in Three Books by Elizabeth Goudge, C.S. Lewis, and Lucy M. Boston [Elizabeth Goudge: The Little White Horse. C.S. Lewis: The Horse and His Boy. Lucy M. Boston: The Children of Green Knowe]. Universitetet i Oslo 2023. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]
 • Vatnemo, Susanne Lein: Sårbarhet og livsmestring i bildebøkene Akvarium og Dragen av Gro Dahle og Svein Nyhus. En komparativ analyse med blikk for didaktiske muligheter i klasserommet. Universitetet i Sørøst-Norge 2023. (Masteroppgave i grunnskolelærerutdanningen 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Viken, Elise Bremer: Kjønnsmangfold i litteraturundervisningen [Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus (ill.): Ollianna]. Oslomet – storbyuniversitetet 2023. (Masteroppgave for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]
 • Vindenes, Ingvild Kristine: «Forstår du hva jeg føler?» En studie av hvordan empati tematiseres i Sangen om en brukket nese [Arne Svingen]. Høgskulen på Vestlandet 2023. (Masteroppgave i norsk grunnskolelærerutdanning 1-7) [elektronisk ressurs]
 • Wathne, Kristin Vik: Estetisk lesing av skjønnlitteratur som potensiell inngang til utvikling. En undersøkelse av hvordan estetisk lesing av Barsakh (2009) kan bidra til å utvikle ungdomsskoleelevers narrative forestillingsevne og mentaliseringsevne [Simon Stranger]. Oslomet – storbyuniversitetet 2023. (Masteroppgave for grunnskole- og faglærerutdanning) [elektronisk ressurs]

Artikler i tidsskrift og på nett – og i elektroniske bøker

 • Aukland, Hannah: Bildeboka som kunstopplevelse – Underliggjørende virkemidler i Shaun Tans crossover bildebok Sommerregler. (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Berge, Anita: «Som om noen har tegnet et dikt» [om tekstløse bildebøker]. (I: Barnehagefolk, nr. 1, 2023)
 • Berge, Torunn: Jeg synes ikke barn skal skjermes fra virkeligheten. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2023)
 • Bjerklund, Monica: Familiemangfold i bildebøker. (I: Barnehagefolk, nr. 1, 2023)
 • Bladfors, Linnea og Lydia Kokkola: Critical thinking about history. Swedish teenagers read holocaust fiction [Markus Zusak: The Book Thief]. (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Brekke, Marit: Ei drøfting av representasjonen av kvinnelege forfattarar i to tidlege leseverk i perioden 1892-1932 [Nordahl Rolfsen og Andreas Austlids lesebøker]. (I: Norsk litterær årbok, 2023)
 • Bøhn, Ingun: To Jesuser og tre engler for et hjerte? [Glansbilder]. (I: NUMER 133, nr. 3, 2023)
 • Bøker om krig. Boktips. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2023)
 • Dybvik, Hilde og Inga Henriette Undheim: «Det verkar vara en klurig fråga». Humor som strategi i skandinavisk barnelitteratur om hvordan barn blir til. (I: Barnboken. Vol. 46, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Ellingsen, Hein Eberg: Fragmenter av en «lærerindes» liv [Mathilde Munch]. (I: Norsklæraren, nr. 2, 2023]
 • Fasheh, Mary og Jehan Helou: A beacon of hope! Children in crisis libraries in Gaza – Palestine. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2023)
 • Fjørtoft, Birgitte: Barnehagen kan være en jungel av blomstrende opplevelser. Intervju med Svein Nyhus. (I: Barnehagefolk, nr. 1, 2023)
 • Fjørtoft, Birgitte: Jeg tror barn tåler en god del groteskhet. Intervju med Lisa Aisato. (I: Barnehagefolk, nr. 1, 2023)
 • Fodstad, Cecilie D. og Ingvild Alfheim: Å leke seg inn i og ut av bøkenes verden [formidling av bildebøker til de minste]. (I: Barnehagefolk, nr. 1, 2023)
 • Frøyland, Rikke: Klimafiksjonens dialoger. Energi- og bærekraftdilemmaer i romanene Anna [Jostein Gaarder] og Blå [Maja Lunde]. (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Føreland, Line Reichelt: «… Jeg tror jeg ser røyk». Ein teikneserie om eit personleg og nasjonalt traume i Nora Dåsnes’ Ubesvart anrop (2022). Nordisk råds pris for barne- og ungdomslitteratur. (I: Norsk litterær årbok, 2023)
 • Goga, Nina: Realisering av barns rettigheter i bøker nominert til Bokslukerprisen 2021/2022. (I: Barn, nr. 1, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Grahn, Marianne Mørch: Bøker lyst i bann. Kulturkrig i hyllene. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2023)
 • Guanio-Uluru, Lykke: Møt Agatha Crispie og Doris Pastinakk. Intertekstuelle referanser og plantehumor i Rørvik og Aalbus Purriot-serie. (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Hansson, Elin: Et siste tabu? Såpebobler, sommerfugler og årgangsskam. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2023)
 • Haugen, Morten: Barnesakprosa 2022: et overblikk. (I: Prosa, nr. 1, 2023)
 • Hellesund, Kristian: Från Söndags-Nisse till Rit-Ola – svenska serier i Norge före 1950. (I: Bild & Bubbla, nr. 236, nr. 3, 2023)
 • Holen, Øyvind: Mikaelangelo [Mikael Noguchi]. (I: NUMER 131, nr. 1, 2023)
 • Häbler, Camilla og Marion Elisenberg: Å ta bolig i seg selv – en lesning av Nora Dåsnes’ grafiske roman Ti kniver i hjertet. (I: ELLA, nr. 2, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Høyer, Lea Reitel og Mette Moe: En julefortelling på vrangen. Romanen Stargates muligheter for kritisk lesing. (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Johannesen, Elisabeth Hovde og Julie Nordahl: Mat og måltid som symbol for modring. En analyse av bildebøkene Mor av Kim Fupz Aakeson og Mette-Kirstine Bak og Stripekalven av Marit Kaldhol og Justyna Nyka. (I: Barnboken. Vol. 46, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Kjølstadmyr; Inger Marie: Streker i rødt, hvitt og blågult. Litt om barnebokillustrasjon i Skandinavia. (I: NUMER 132, nr. 2, 2023)
 • Klaehn, Jeffery: Talking comics with Ulli Lust, Noah Van Sciver, John Arne Sæterøy, Ivan Brunetti, and Grant Morrison. (I: Journal of graphic novels and comics, nr. 1, 2023)
 • Lande, Anne Kristin: Barnelitteraturforskning – 2022. Bibliografi over norsk fag- og forskingslitteratur om barnelitteratur [Inneholder en oversikt over tidsskriftartikler, masteroppgaver og doktoravhandlinger innen barne- og ungdomslitteraturfeltet]. (I: barnebokinstituttet.no) [elektronisk ressurs] 
 • Lande, Anne Kristin: En viktig stemme fra barnelitteraturen [om Aimée Sommerfelt] (I: Aftenposten Historie, nr. 6, 2023)
 • Lande, Anne Kristin: Slik som dette skulle man lage bildebøker for barn [Elling Holst og Eivind Nielsen: Norsk Billedbog for Børn] (I: Aftenposten Historie, nr. 2, 2023)
 • Malfang, Ragnhild: Barnebøker 2023. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2023)
 • Malfang, Ragnhild: Bøker de voksne ikke liker at barna leser. Å skjerme eller sensurere? (I: Barnebokforum, nr. 1, 2023)
 • Malfang, Ragnhild: Faktabøker 2023. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2023)
 • Mathisen, Ingrid Nestås og Gro Ulland: På gull- eller sølvfat? Fattigdomstematikk og kritisk lesing på 7. trinn [Ingeborg Arvolas bøker om Buffy By]. (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Mjelstad, Kaja og Hedvig Solbakken: «Det handler om å alltid ha vært»: Transidentitet og aktørskap i bildeboka Ollianna. {Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus (ill.)]. (I: Barn, nr. 2-3, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Mørk, Kjersti Lersbryggen: «Ordene er fanger i hodet til Boj» [Gro Dahle og Svein Nyhus (ill.): Sinna mann]. (I: Barnehagefolk, nr. 1, 2023)
 • Neraas, Silje: Havets toposar – Ein analyse av bildeboka Papelina av Randi Fuglehaug og Jill Moursund. (I: ELLA, nr. 2, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Novakovic, Nikola: To laugh or to cry? Ambiguity and humor in Jason’s graphic novels. (I: Libri & Liberi, nr. 1, 2022)
 • Ommundsen, Åse Marie, Gro Stavem og Anne Kristine Øgreid: Når kaniner blir redde: å utvikle emosjonell og kritisk literacy gjennom felles lesing av en utfordrende bildebok. (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Pedersen, Are Bøe: «Fjella og elva og havet som stig». En nymaterialistisk lesing av antropocene overtramp i Maria Parrs Tonje Glimmerdal (2009). (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Potenza, Teresa: Literature and Syria. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2023)
 • Ranheim, Beate: Ungdomsbøker 2023. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2023)
 • Reed, Beatrice G.: «Du behøver bare se dig lidt omkring». Representasjon av planter i svenske og norske bildebøker fra tidlig 1900-tall. (I: Barnboken. Vol. 46, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Reed, Beatrice G. «Trä är ett väldigt levande material». Mennesker som blir til trær, i tre skandinaviske bildebøker [Hans Sande og Olav Hagen (ill.): Plommetreet. Anna Jacobina Jacobsen: Baglænsk. Lisen Adbåge: Furan]. (I: Edda, nr. 3, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Ridderstrøm, Helge: Den groteske Jegeren. Estetikkens samfunnsrelevans i Per Dybvigs Jegeren: En fortelling fra skogen. (I: Kunst og kultur, nr. 1-2, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Rydland, Asbjørn: Krigsfortellinger [Amir Mirzai]. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2023)
 • Rydland, Asbjørn: Sensurtanker. Om sensur og inkludering. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2023)
 • Rydland, Asbjørn: Å skriva om krig [Erlend Skjetne, Marte Mittet, Ida Larmo, Lena Lindahl, Maja Lunde]. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2023)
 • Sandvik, Margareth, Ingvill Krogstad Svanes og Gro Stavem: Når det regnar i Afrika – ei bok for kritisk tenking og aktørskap? [Erna Osland og Per Ragnar Møkleby (ill.)]. (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Schäffer, Anne: Bildebøker 2023. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2023)
 • Skaret, Anne og Kristin Ørjasæter: Litteraturformidling i spill? Brukerinndragelse og ny teknologi i Den kulturelle skolesekken. (I: Norsklæreren, nr. 1, 2023)
 • Størksen, Svein: En bok om krigen [i Ukraina] [Romana Romanyshyn og Anriv Lesiv]. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2023)
 • Takle, Cecilie: Humor i fortellingene om Buster Oregon Mortensen [Bjarne Reuter]. (I: Nordlit, nr. 2, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Tveit, Åse Kristine og Jamie Johnston: Talking about picturebooks in libraries’ language cafes. (I: Journal of librarianship and information science, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Tørnby, Hilde, Sissil Lea Heggernes, Emilia Andersson-Bakken og Ingvill Krogstad Svanes: Hats off to critical thinking: An excursion into Jon Klassenʼs hat trilogy. (I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 14, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Vie, Inger-Kristin Larsen og Tove Sommervold: Når mor blir et dyr. Om transformerte mødre i to skandinaviske bildebøker for barn [Pija Lindenbaum: När Åkes mamma glömde bort. Kari Saanum og Gry Moursund (ill.): Pinnsvinmamma]. (I: Barnboken. Vol. 46, 2023) [elektronisk ressurs]
 • Ørdal, Stina Langlo: Selvsensur. Om selvsensur hos åndsverker [Svein Nyhus]. (I: Barnebokforum, nr. 1, 2023)

Temanummer

 • Barnebokforum, nr. 2, 2023. Temanummer om krig
 • Barnehagefolk, nr. 1, 2023. Temanummer om bildebøker
 • ELLA, nr. 2, 2023. Temanummer og grafisk litteratur

Relaterte innlegg