Navigate / search

Read with me – et leseprosjekt i Iran

Zohreh Ghaeini presenterte under Barnebokfestivalen 2017 sitt prosjekt, Read With Me, et prosjekt som gjør kvalitetsbøker tilgjengelige for barn i Iran som vanligvis ikke har tilgang på bøker.

Reisebrev fra Iran 2016 – introduksjonsartikkel

På oppdrag fra Oslo International Rumi Festivals Cultural Exchange Program, besøkte vi høsten 2016 det iranske barnelitteraturmiljøet.

Om leseglede på konferanse i Teheran

Children’s Book Council trakk fullt hus da de avholdt sin andre konferanse; The Child, Literature and the Joys of Reading i Teheran høsten 2016.

Irans barnebokråd CBC

Children’s Book Council i Iran har som mål å øke nivået på barns lesing og kvaliteten på barnelitteratur, dette lærte vi i møte med organisasjonen.

Noen få inntrykk av iransk barnelitteratur

Den iranske barnelitteraturen fordrer en lyttende tilhører, innstilt på å lære. Kanskje gjelder det de fleste barnebøkene, men vi la også merke til eksempler som bryter med det autoritære barnesynet.

Skriveverksted i Teheran

Instituttet avholdt et todagers skrivekurs i Iran, for kommende iranske barne- og ungdomsbokforfattere.

Barnelitteraturhistorie og leseprosjekt i skoler i fattige provinser

Vi var på besøk ved The Institute for Research on the History of Children’s Literature, som ble opprettet for 55 år siden.

Barnekulturinstitusjonen KANOON

Vi besøkte KANOON, Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults.