Ingen grenser for barneboka

For Kristin Ørjasæter er det slett ingen grenser for barnelitteraturen – men det finnes derimot grenser for hva som er ei god barnebok. Debatten om hva som er passende for barn vil hun legge død, og i stedet vende blikket mot kvalitet i barnelitteraturen.

Les mer

Barnelitteraturforskning 2018

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2018. Bibliografien utarbeides årlig av forsknings-bibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Les mer

Skolebibliotek på timeplanen

På tross av faglig og politisk enighet om skolebibliotekenes betydning for elevenes lesekompetanse, er bibliotekene rundt omkring på norske skoler svært ulikt utformet – og prioritert. Hvorfor er tilbudet så tilfeldig? Barnebokinstituttets Ingeborg Sivertsen Landfald har tatt en titt på situasjonen.

Les mer

Barnelitterært forskningstidsskrift til Universitetsforlaget

-Vi er svært glade for overgangen til Universitetsforlaget, sier Kristin Ørjasæter, direktør i Norsk barnebokinstitutt. Vi har bygget opp BLFT som et internasjonalt digitalt forskningstidsskrift. Nå vil det bli mer synlig for de nordiske forskningsmiljøene. Vi er imponert over hvordan Universitetsforlaget har bidratt til å utvikle den digitale forskningspubliseringen her hjemme.

Les mer

Når boka går online

Samtidig som barn og unge leser stadig færre bøker, øker tilgangen på smarttelefoner og tida vi bruker online eller i sosiale medier. Selv om det å lese og det å være på nett for mange er helt separate aktiviteter, viser forskeren Ayoe Quist Henkel at den nye medievirkeligheten også siver inn i litteraturen.

Les mer