Hopp til innholdet

BLFT

Alle nyheter om BLFT og publikasjoner der

Kvinnekamp i svensk barnelitteratur

Kvinnekamp i svensk barnelitteratur

Maria Andersson har i sin artikkel «Framtidens kvinna. Framställningen av kvinnlig rösträtt i två svenska flickböcker» i Barnelitterært Forskningstidsskrift skrevet om ulike holdninger til kvinnelig stemmerett. Andersson studerer hvordan representanter for kvinnebevegelsen blir portrettert i to svenske jentebøker fra 1892 og 1921, nemlig Cecilia Milows "Han eller hon?" og Hedvig Svedenborgs "Hannas dagbok."
I begynnelsen var treet -en økokritisk lesning av Pinocchio

I begynnelsen var treet -en økokritisk lesning av Pinocchio

I denne artikkelen i Barnelitterært Forskningstidsskrift foretar Nina Goga en økokritisk lesning av den klassiske Pinocchio-fortellingen, innenfor rammene av forskningsprosjektet «Nature in Children’s Literature» ved Høgskulen på Vestlandet. En sentral diskusjon i dette prosjektet er hvordan verbale og visuelle representasjoner av natur i litteraturen er formende for barn og unges naturoppmerksomhet.
Forhandling om natur – kultur. En økokritisk lesning av Jörg Müller og Jörg Steiners bildebok Kaninliv (1978)

Forhandling om natur – kultur. En økokritisk lesning av Jörg Müller og Jörg Steiners bildebok Kaninliv (1978)

I barnelitteraturens framstilling av natur har dyr og dyreliv en sentral plass. Det henger sammen med at det i vår vestlige kultur eksisterer en forestilling om en naturlig relasjon mellom barn og dyr, som igjen er beslektet med forestillingen om det nære forholdet mellom barn og natur. Av samme grunn byr barnelitteraturen seg fram som et egnet felt for å undersøke nettopp kulturens forestillinger om naturen, skriver Tone Birkeland i en ny artikkel i BLFT.
Forskningsnytt: Anmeldelse i BLFT av Olle Widhes Dö din hund!

Forskningsnytt: Anmeldelse i BLFT av Olle Widhes Dö din hund!

Olle Widhes "Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år" er resultatet av et treårigt forskningsprosjekt: "Tyngdpunkten ligger på barnböcker som skildrar barn som leker. Analyserna av de valda barnlitterära texterna fokuseras i de flesta fall på barn som leker krig, gärna inspirerade av läsning och därmed kan böckerna ibland tänkas fungera som inspiration för de barn (i synnerhet pojkar) som läser dem", skriver Birger Héden i BLFT Barnelitterært Forskningstidsskrift.
Ny forskningsartikkel om hjem og kronotoper

Ny forskningsartikkel om hjem og kronotoper

En ny og spennende forskningsartikkel er publisert på BLFTs sider (Barnelitterært forskningstidsskrift). Artikkelen, skrevet av Atle Krogstad, tar for seg tre bøker av Gro Dahle og Svein Nyhus, og ser på hjemmet som en kronotop. Et begrep som er tatt fra Bakhtin, og som (veldig kort fortalt) betyr hvordan tid og rom er presentert i litteratur og språk. Les mer om kronotoper, Bakhtin og hjemmet her:
Call for papers fra Barnelitterært forskningstidsskrift - Nordic Journal of Childlit Aesthetics

Call for papers fra Barnelitterært forskningstidsskrift – Nordic Journal of Childlit Aesthetics

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift er et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn. Forskningstidsskriftet etterlyser nå nye artikler om barnelitteratur.
Ny forskningsartikkel om "Fugl" av Lisa Aisato i BLFT

Ny forskningsartikkel om «Fugl» av Lisa Aisato i BLFT

Lisa Aisato er nominert til H.C Andersens litteraturpris, som deles ut annethvert år. Nå kan du lese om en av hennes bøker i forskningsartikkelen "Competence and citizenship in picturebooks: a reading of Lisa Aisato's Fugl (Bird)"
BLFT med spesialutgave: Bildebøker som møteplasser. Tekst, bilde, ideologi

BLFT med spesialutgave: Bildebøker som møteplasser. Tekst, bilde, ideologi

I september 2013 arrangerte Stockholms Universitet et internasjonalt symposium om bildebøker. Tittelen var ”Picturebooks as meetingplaces: Text, image, ideology”. Intensjonen med denne spesialutgaven av BLFT har vært å videreutvikle tematikken fra symposiet ved å presentere nye teoretiske ideer og begreper om interaksjonen mellom bildebøker og ulike medier, og rette et kritisk søkelys mot en rekke temaer, fra bildebokfortellinger til ideologi og estetikk.
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore app: Morris discovers a flying woman.

Affordances of an App – A reading of The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore

«In a relatively short time, apps have become highly popular as a platform for children’s fiction. The majority of media attention to these apps has focused on their technical features. There has been less focus on their aesthetic aspects, such as how interactive elements, visual-verbal arrangements and narration are interrelated. This article investigates how a reading of a «picturebook app» may differ from readings of the narratives found in printed books and movies. The discussion will be anchored in an analysis of the iPad app The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. This app, which is an adaptation of an animated short film, relates the story of a book lover who becomes the proprietor of a magical library.»
Loading...