Et misforhold mellom bokmål og nynorsk i barnelitteraturen

Direktør for NBI, Kristin Ørjasæter, har sett på statistikken over bokutgivelser for barn og unge i Norge 2013. I en kommentar publisert i Dagsavisen noterer hun at nedgangen i antall utgivelser får store konsekvenser for de som vil lese nynorsk.

Det ble gitt ut 892 nye bøker i 2013. Bare 53 på nynorsk. Dårligst står det til med oversettelsene, 9 bøker ble oversatt til nynorsk i 2013.

I en oppfølgingssak til kommentaren, blir tallene kommentert av konstituert forlagssjef i nynorskforlaget Samlaget, Ragnfrid Trohaug. Hun etterlyser den bredde som oversettelsene medfører.

Les mer

Et evig tema

Ungpikebøkene, deriblant Anne fra Bjørkely, kom med kvinnekampen for 100 år siden, og viste jenter at de hadde like stor rett til utdanning som gutter. Dessverre er skolegang for alle fremdeles omstridt. Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi mottok nylig Nobels fredspris for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom, og for barns rett til utdannelse, skriver NBIs direktør Kristin Ørjasæter i en kronikk i Bergens Tidende.

Les mer

Ingen kulturpolitiske forpliktelser?

Romanen Karikko av den finske forfatteren Seita Vuorela ble i fjor tildelt Nordisk råds litteraturpris for barne- og ungdomslitteratur. Det er første gang prisen gikk til dette litterære området. Boken henvender seg til dem som ikke ønsker seg en ferdigtygd leseopplevelse. Jeg trodde at minst ett norsk forlag ville kjenne seg forpliktet til å utgi den på norsk. Men nei. En spørrerunde til de norske forlagene viste at ingen av dem ville utgi vinnerboken.

Les mer

Folkebibliotekene – en kunstarena for alle

Når litteratur omtales som kulturarv i politikken, og folkebibliotek som debattarena i sin egen, nylig reviderte formålsparagraf, blir både litteraturen og folkebibliotekene usynlige i samtalene om kunst. Men det er folkebibliotekene som er den viktigste formidleren av barnelitterær kunst.

Les mer

Ber om hjelp fra bokelskere – 101 barnebøker skal velges ut

Guri Fjeldberg har fått statens kunstnerstipend til prosjektet «101 barnebøker», der hun vil plukke ut de 101 beste barne- og ungdomsbøkene utgitt i Norge de siste 10 åra. Dette skal resultere i en bokutgivelse, og målet er både å gi innsikt i mangfoldet på feltet, og å skape videre debatt om hvilke bøker som er viktig

Ved Nina Aalstad, barnebokkritikk.no

Les mer

Det utgis for lite norsk faglitteratur for barn og unge

Kan øke gutters leselyst

Dagsavisen 15.01.2014

Flere norske bøker:

Det utgis et økende antall barne- og ungdomsbøker i Norge. Det er bra. Men bare én av tre barne- og ungdomsbøker som utgis i Norge har norsk som originalspråk. Dårligst står det til med faglitteraturen for barn. Bare én av fire bøker er skrevet av norske forfattere. Det er bekymringsfullt. Regjeringen vil avlyse bokloven og utforme en ny litteraturpolitikk. Barnebokstatistikken for 2012 viser at det i den sammenheng er behov for å gjøre et verdivalg.

Norsk barnebokinstitutt får årlig utarbeidet statistikker over utgivelsene av norsk barne- og ungdomslitteratur. Tallene for utgivelsesåret 2012 er nettopp klare. Bortsett fra en liten minskning i antall utgivelser bekreftes tendensen for hele det siste tiåret, med ett viktig unntak: Utgivelsestallet har økt jevnt. I 2001 ga norske forlag ut 718 titler for barn og unge, nyutgaver og skolebøker ikke medregnet. I 2011 kom det ut 1.270 titler, i 2012 «bare» 1.232 titler for barn og unge. Av disse er det 383 som er nye norske utgivelser, og av disse igjen er 48 prosent prosa, 30 prosent bildebøker, 20 prosent faglitteratur og to prosent annet.

Les hele innlegget i Dagsavisen her

Flere innlegg om barne- og ungdomslitteratur i perioden:

Dagsavisen 10. januar: Slår alarm om barnas bøker

Dagsavisen 10. januar: Barna tilbys «fast food-bøker»

Les mer