Margunn Vikingstad er tilsett som prosjektleiar for forfattarutdanning i faglitteratur 2014-2015

På oppdrag frå Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) gjennomfører Norsk barnebokinstitutt eit treårig prosjekt med forfattarutdanning i faglitteratur for barn og ungdom. Det siste året i prosjektet startar opp i august 2014, og blir avslutta i juni 2015. Vikingstad skal leie den faglege og administrative gjennomføringa av fordjupingsstudiet, og er tilsett i 50% stilling frå 2. juni.

Les mer

Har du lyst til å skrive faglitteratur for barn og unge? Seminar og utdanning venter på deg!

Invitasjon til seminar i Norsk barnebokinstitutt lørdag 10. mai kl. 10.00-16.00

Lørdag 10. mai  arrangerer vi et seminar som retter seg spesielt inn på å drøfte konkrete skriveprosjekter. Hver seminardeltaker sender i første omgang én side med beskrivelse av et mulig faglitterært prosjekt for barn og/eller ungdom og 2 – 3 sider eksempeltekst.  Beskrivelse og tekst vurderes av Anne Stefi Teigland og Widar Aspeli og drøftes i plenum.

Les mer

Les mer

Ny forfatterutdanning for sakprosa for barn

Saken er hentet fra NFFOs hjemmesider:

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening samarbeider nå med Norsk barnebokinstitutt om en ny forfatterutdanning for forfattere som vil skrive sakprosa for barn og unge. Foreningen har satt av 750.000 kroner de neste tre årene til utdanningen, som i første omgang er en prøveordning. Les mer

Les mer