Hopp til innholdet

Våre fagartikkelsamlinger

Deltakende litteraturformidlingspraksis

Deltakende litteraturformidlingspraksis

Veronica Salinas skriver i denne teksten om sin metode for høytlesning og litteraturformidling til barn med ulike forutsetninger.
Aktiv litteraturformidling hvor barna medvirker

Aktiv litteraturformidling hvor barna medvirker

Veronica Salinas forklarer i denne teksten hvordan man kan forstå høytlesning for barn som ritualer.
Estetiske elementer i litteraturformidling

Estetiske elementer i litteraturformidling

Veronica Salinas skriver i denne teksten om hvordan hun bruker estetiske elementer i høytlesning, for å utfordre og aktivisere barna.
Litteraturmøter med barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Litteraturmøter med barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Hvordan fungerer litteraturformidling med hjelp av symboler på ulike grupper barn?
Blyant

Refleksjonsnotat: Karakterer og plot og et prosjekt som ikke vil seg ennå

Dag Larsen har skrevet et refleksjonsnotat som del av sitt bidrag til vårt forskningsprosjekt Barnelitterære dannelsesprosesser.
Sensur av barnelitteratur – i Norge og verden

Sensur av barnelitteratur – i Norge og verden

Barne- og ungdomslitteraturen sensureres på ulike måter i ulike deler av verden. For mange er det kanskje lettere å se for seg sensurering i andre land enn i Norge, men mye sensur foregår under overflaten og er vanskelig å oppdage.
Om artikkelsamlingen Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid

Om artikkelsamlingen Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid

Kunst er resultat av kunstneriske utforskende prosesser. Når prosessene blir dokumentert og reflektert over kalles det kunstnerisk utviklingsarbeid, og det er likestilt med forskning. I denne artikkelsamlingen har vi samlet egne og andres refleksjoner over kunstneriske prosesser.
Å stille spørsmål til litteraturformidlingen - introduksjonsartikkel

Å stille spørsmål til litteraturformidlingen – introduksjonsartikkel

‘Alle’ er enige om betydningen av høy kvalitet i litteraturformidlingen. Det gjør barn til bedre lesere samtidig som det gir dem kunstopplevelser. Men hva er egentlig litteraturformidling?
"Å gi barn stemme" - om utstillingen

«Å gi barn stemme» – om utstillingen

Ved å skrive frem barnestemmen opprettholder barne- og ungdomslitteraturen autoriteten over barnets stemme.
Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse

Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse

Det kan være vanskelig å se hva grunnloven og barnelitteraturen har felles, men de startet faktisk i samme klasserom, det klasserommet som opplysningstidens menneske- og livssyn utgjorde.
Serielitteratur

Serielitteratur

Barnelitteratur har alltid, i stor grad, vært et serielitteraturfenomén. En serie er både en innpakning som gjør bøkene lettere å selge, og en utforskning av et konsept og et univers.
Teskjekjerringa

Teskjekjerringa

En internasjonal suksess som kommer i stadig nye utgaver. Ungene har ingen problemer med å akseptere den lille dama. Dyrene er ikke alltid vennligsinnede i utgangspunktet, men med kløkt og klokskap får hun dem over på sin side. Sammen med dyra og ungene får hun gjort alt hun har satt seg fore; og plutselig blir hun stor igjen.