Hopp til innholdet

Våre fagartikkelsamlinger

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning

Gjennom en dialogisk litteraturformidlingsmetode på nett møtte jeg seksti ungdommer og lærerne deres i perioden august 2021 til juni 2023.
Kapittel 2: Teoretiske og metodiske perspektiver

Kapittel 2: Teoretiske og metodiske perspektiver

I arbeidet henter jeg hovedsakelig perspektiver fra filosofiske, antropologiske og leserorienterte teorier, der Jim Cummins og Michèle Petit står sentralt.
Kapittel 3: Analyse og forskningsfunn

Kapittel 3: Analyse og forskningsfunn

I løpet av disse to årene har til sammen 60 ungdom, lærerne deres og jeg møttes 24 ganger via en digital plattform for å lese høyt sammen (Salinas 2022). Vi møttes en gang i måneden i seksti minutter.
Kapittel 4: En modell for digital formidling av litteratur for ungdom med kort botid i Norge

Kapittel 4: En modell for digital formidling av litteratur for ungdom med kort botid i Norge

De faktorene som jeg mener er viktige for digital litteraturformidling, er valg av litteratur, teknisk sjekk, kropp og stemme og høytlesing.
Kapittel 5: Konklusjon og litteraturliste

Kapittel 5: Konklusjon og litteraturliste

I dette prosjektet undersøkte jeg: hvordan god og nær dialog i et digitalt format kunne skapes, hvordan ungdom med kort botid i Norge opplevde kollektiv høytlesning og hvordan det digitale mediet formet både tekstene og måten vi møttes på.
Deltakende litteraturformidlingspraksis

Deltakende litteraturformidlingspraksis

Veronica Salinas skriver i denne teksten om sin metode for høytlesning og litteraturformidling til barn med ulike forutsetninger.
Aktiv litteraturformidling hvor barna medvirker

Aktiv litteraturformidling hvor barna medvirker

Veronica Salinas forklarer i denne teksten hvordan man kan forstå høytlesning for barn som ritualer.
Estetiske elementer i litteraturformidling

Estetiske elementer i litteraturformidling

Veronica Salinas skriver i denne teksten om hvordan hun bruker estetiske elementer i høytlesning, for å utfordre og aktivisere barna.
Litteraturmøter med barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Litteraturmøter med barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Hvordan fungerer litteraturformidling med hjelp av symboler på ulike grupper barn?
Blyant

Refleksjonsnotat: Karakterer og plot og et prosjekt som ikke vil seg ennå

Dag Larsen har skrevet et refleksjonsnotat som del av sitt bidrag til vårt forskningsprosjekt Barnelitterære dannelsesprosesser.
Sensur av barnelitteratur – i Norge og verden

Sensur av barnelitteratur – i Norge og verden

Barne- og ungdomslitteraturen sensureres på ulike måter i ulike deler av verden. For mange er det kanskje lettere å se for seg sensurering i andre land enn i Norge, men mye sensur foregår under overflaten og er vanskelig å oppdage.
Om artikkelsamlingen Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid

Om artikkelsamlingen Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid

Kunst er resultat av kunstneriske utforskende prosesser. Når prosessene blir dokumentert og reflektert over kalles det kunstnerisk utviklingsarbeid, og det er likestilt med forskning. I denne artikkelsamlingen har vi samlet egne og andres refleksjoner over kunstneriske prosesser.