Hopp til innholdet

Årboka Litteratur for barn og unge 2010

Årboka 2010Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.).

Samlaget 2010

Årboka Litteratur for barn og unge 2010 setter særlig fokus på det flerkulturelle aspektet ved barne- og ungdomslitteraturen, med nasjonsbygging, mangfold og globalitet som nøkkelord.

Blant årets bidrag:
Torill Strand diskuterer hvordan den nyeste barnelitteraturen framstiller innvandreren og hvilke utfordringer man står overfor når denne litteraturen skal formidles i et flerkulturelt klasserom. Tonje Vold bruker whiteness theory når hun viser hvordan ulike forestillinger om rase kommer til uttrykk i barnebøkene, og Kristin Ørjasæter ser på nasjonsbyggingsprosjektet i barnelitteraturen. Rune Belsvik forteller om viktige kunsteriske valg og om det å gi sterke personlige opplevelser en litterær form. Tormod Haugens forfatterskap blir satt i litteraturhistorisk perspektiv av Åsfrid Svensen.

For bestilling, kontakt Det norske Samlaget

Årboka Litteratur for barn og unge inneholder statistikk og fag- og forskingsbibliografi og er ei nyttig håndbok for lærere, studenter, bibliotekarer, kulturarbeidere, litteraturskribenter, forfattere og alle andre som arbeider med og interesserer seg for barne- og ungdomslitteratur.

Les anmeldelse på barnebokkritikk.no 

Les anmeldelse på NRK Kultur

Relaterte innlegg