Hopp til innholdet

Are the Kids Alright? – The Representation of LGBTQ Characters in Children’s and Young Adult Literature

Are the Kids Alright?Are the Kids Alright? – The Representation of LGBTQ Characters in Children’s and Young Adult Literature

B.J. Epstein

HammerOn Press 2013

LGBTQ står for gay, lesbian, bisexual, trans og queer, hvor queer blir stående som et paraplybegrep for andre seksuelle identiteter. Epstein undersøker i denne boken hvordan LHBT-personer (som er den norske fortkortelsen, som mangler queer-begrepet) blir fremstilt i barne- og ungdomslitteratur. Hun stiller spørsmål ved om kunstnerisk skriving som har med LHBT-karakterer utfordrer eller bekrefter ideer rundt kjønn og seksualitet. Epstein starter diskusjonen med å se på «problembøker», det vil si de bøkene som fokuserer på «queerness» som problem. Videre ser hun på hvordan karakterene blir portrettert, på stereotypier og fordommer. I kapittelet om mangfold ser Epstein på fremstillingen av biseksuelle, og det hun mener er et fravær av en forståelse for muligheten til å eksistere i møtepunktet mellom flere identiteter. Epstein avslutter boksen med å se på sex og ekteskap, inkludert masturbering, beskyttelse og og oppdragelse i LBHT-familier.

Relaterte innlegg