Hopp til innholdet

Barnekultur

Cappelen Damm

 

Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.)

Barnekultur

Cappelen Damm Akademisk, 2016

172 s

Endringer i samfunnet får betydning for barnehagen som arena for barnekultur, og i denne boka ser en nærmere på bl.a. barnekulturbegrepet, kunstmøter og flerkulturelle barnehager. Flere av artiklene presenterer nyere empirisk forskning og belyser hvilken rolle det pedagogiske personalet har for utviklingsarbeidet i barnehagene.

I artikkelen «Litteratur i barnehagen – et spørsmål om kvalitet?» undersøker Hilde Dybvik holdninger til litteratur og litteraturarbeid hos et utvalg pedagogiske ledere. For mange av dem blir lesing av litteratur mer sett på som et middel til læring enn som en mulighet til opplevelse. Dybvik oppfordrer høytleseren til av og til la boka tale for seg selv: «Det handler om å la barnet få lov til å oppleve og ta del i teksten på sin måte – uten avbrudd. Bare da kan barnet for alvor ta del i fiksjonen – slik det også gjør i leken.»

 

Omtalen er skrevet av Hanne Kiil og tidligere publisert i Norsklæreren.

Relaterte innlegg