Hopp til innholdet

Barnelitteraturens tekniklandskap

barnelitteraturens tekniklandskap

Cecilia Axell

En didaktisk vandring från Nils Holgersson til Pettson og Findus

Skrifter från Svenska barnbokinstituttet 128 2015

Axell har i denne boken sett på hvordan budskap om teknologi blir formidlet i ulike svenske bøker. Dette gjøres fra et didaktisk perspektiv og Axell har forsket på hvordan teknologisynet forholder seg til natur og fremtidssyn. Et viktig utgangspunkt for studiet, skriver Axell, er hennes ovebevisning om at skjønnlitterære barnebøker kan bli sett på som bærere av verdier og måter å forholde seg til teknologi. Axell ser på seks svenske forfatteres barnebøker: Selma Lagerlöf, Otto Witt, Elsa Beskow, Karl-Aage Schwartzkopf, Sven Wernström og Sven Nordqvist. Slik dekker hun bøker fra starten av 1900-tallet frem til i dag. Teknologisynet deler hun opp i seks temaer: teknologi som metafor eller sammenlikning, som antropomorf/menneskeliggjøring, som autonom, som et resultat av kreativ drivkraft, maskulin teknologi og som ikke tidsbunden teknologi.

Relaterte innlegg