Hopp til innholdet

Barnelyrikk: En antologi

BarnelyrikkBarnelyrikk: En antologi.

Anne Skaret (red.)

Oplandske Bokforlag 2015

Denne antologien er skrevet med utgangspunkt i et litteraturseminar om barnelyrikk. Det ble avholdt under Nordisk samtidspoesifestival, på Hamar ved Høyskolen i Hedmark. Boken inneholder elleve bidrag skrevet av poeter, barne- og ungdomslitteraturforskere og litteraturforskere. Blant bidragsyterne finner vi navn som Einar Økland, Hanne Bramness, Nina Christensen og Harald Bache-Wiig.

Boken er delt i fire overordnede temaer, der første del heter «Om å skrive lyrikk for barn». Del 2 heter «Samtidslyrikk for barn», hvor Hans Kristian Rustad ser på lyrikken til Hanne Bramness. I samme del gir Åse Marie Ommundsen en multidmodal analyse av musikk om 22.juli for barn. Del 3 heter «Intermedialitet, illustrasjon og lyrikk for barn, med tekster om forholdet mellom tekst og bilde. Siste del heter «Barnelyrikk på didaktiske arenaer», der blant andre, Nina Goga ser på dikt i skolen.

Relaterte innlegg