Hopp til innholdet

Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn

Foto: Fagbokforlaget

Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn

Lise Hovik og Lisa Nagel

Fagbokforlaget 2017

«Den teoretiske diskusjonen av interaktivitet og deltakelse innenfor kunstfeltet er mer aktuell enn noen gang. Tidligere var det en tendens, nå er det overalt. Barn er deltakere, medskapere og utøvere i mange sammenhenger», sa Lisa Nagel, en av prosjektlederne for SceSam-prosjektet og stipendiat ved NBI, da boka Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn ble utgitt sammen med medforfatter Lise Hovik. «Men hva slags interaktivitet ønsker vi, og hvilke muligheter og utfordringer ligger det i deltakelse?»

«I boka beskriver vi deltakelse som et overordnet begrep som henviser til en ny tilskuerposisjon, der tilskueren er helt avgjørende for at verket skal eksistere. Interaktivitet stammer fra digital teknologi, og innebærer i større grad en en-til-en-relasjon. I vår sammenheng har interaktivitet imidlertid også blitt brukt som en betegnelse for en rekke ulike former for publikumshenvendelser i scenekunst for barn.»

SceSam er et kunstnerisk forskningsprosjekt som har undersøkt interaktivitet som kunstnerisk strategi i scenekunstprosjekter for barn i alderen 0-12 år. Undersøkelsene har bestått av scenekunst, forskning og formidling, og har vært av både teoretisk og praktisk karakter.

Les hele intervjuet her

Relaterte innlegg