Hopp til innholdet

Från Gossip Girl til Harry Potter – Genusperspektiv på ungdomslitteratur

Från gossip girlMaria Nilson

BTJ Förlag 2010

Kort fortalt betyr genus sosialt konstruert kjønn, også kjent som kjønnsroller. Maria Nilson gir begrepet stor plass i sin bok «Från Gossip Girl til Harry Potter» i tillegg til en introduksjon til begrepets litteraturhistoriske bakgrunn hvor hun ser på ungdomslitteratur fra et genusperspektiv. Analysen er delt i fire kapitler der Nilson tar for seg ulike sjangre. Disse sjangrene er chick lit, sosialrealistiske romaner, fantasy og noe science fiction, og vampyr- og skrekkromaner. I femte kapittel «Arga unge kvinnor» ser Nilson på forestillinger om kvinnelighet og vrede. Helt til slutt gir hu også tips til hvordan man kan fortsette arbeidet med genusanalyser, tips til videre lesning og forslag til bøker om genus som kan brukes i skolen. 

Relaterte innlegg