Hopp til innholdet

Global Perspectives on Tarzan – From King of the Jungle to International Icon

Bok 3

Foto: Routledge

Global Perspectives on Tarzan
– From King of the Jungle to International Icon

Edited by Annette Wannamaker and Michelle Ann Abate
Routledge 2012

Hvorfor appellerer historien om en gutt som vokser opp hos aper i den afrikanske jungelen til så mange forskjellige lesere på ulike kontinenter? Forskere fra Australia, Canada, Israel, Nederland, Tyskland, Frankrike og USA har sett nærmere på fenomenet Tarzan, og diskuterer bøkene, filmene, tegneseriene og andre effekter. Temaene kretser rundt imperialisme, nasjonal identitet, adaptasjon, kjønn, Tarzans innflytelse på barneleserne, og den fortsatt store inflytelsen denne fortellingen har verden over. Når bidragene leses opp mot hverandre gir de et komplekst bilde av et verdensomspennende popkulturelt ikon.

Relaterte innlegg