Hopp til innholdet

Litteraturens etikk

Foto: Pax forlag

 

Martha C. Nussbaum

Litteraturens etikk

Pax forlag, 2016

Den amerikanske forskeren og filosofen Martha C. Nussbaum har lenge vært opptatt av hvordan skjønnlitteraturen kan utvikle vår etiske tenkning ved at den gir innblikk i mennesker som er annerledes enn oss selv. Den narrative forestillingsevnen kan være med på å utvikle oss til ansvarlige samfunnsborgere med evne til å se og handle.

Skjønnlitteraturen er viktig fordi den gir mulighet for innlevelse og forståelse, og den kan gjøre leserne til «skjønnsomme» tilskuere og lesere. Nussbaum poengterer at nettopp fordi lesere har ulike livshistorier og erfaringer, kan litteraturundervisningen med fordel også foregå gjennom gruppearbeid og samtaler: «[…] og skjønnsomme lesere kan gjøre bruk av egne erfaringer for å forstå hva som foregår. Derfor bør også lesning ideelt sett foregå parallelt med en samtale mellom flere lesere».

Irene Engelstad har skrevet en god og informativ innledning til disse seks tekstene som hun har valgt ut fra Nussbaums store forfatterskap.

Bokomtalen er skrevet av Hanne Kiil og er tidligere publisert i Norsklæreren.

Relaterte innlegg