Hopp til innholdet

Litteraturformidlingens arenaer og praksiser

Omslag: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser

Litteraturformidlingens arenaer og praksiser, Cappelen Damm Akademisk 2019

Kristin Ørjasæter og Anne Skaret (red.)

Litteraturformidlingens arenaer og praksiser

Cappelen Damm Akademisk 2019

I Litteraturformidlingens arenaer og praksiser blir, som tittelen antyder, de ulike stedene hvor litteraturformidling for barn og unge finner sted, undersøkt nærmere. Hypotesen i boka er at de ulike arenaene påvirker praksisen, og at framveksten av digitale plattformer har ført til et paradigmeskifte i formidlingen av litteratur for barn og unge. For mens den tradisjonelle formidlingen er strukturert hierarkisk, med en voksen som deler sin kunnskap med de uvitende barna som hører på, forsvinner de voksnes «veiledende hånd» idet utvekslingen beveger seg over i nye medier. Her erstattes den voksne autoriteten med de unge lesernes direkte kontakt med forfatteren og det litterære verket.

Boka er et resultat av et forskningsprosjekt med utgangspunkt i Norsk barnebokinstitutt, men inkluderer bidragsytere fra flere sentrale barnelitterære forskningsmiljøer. De går sentrale enkeltarenaer for formidling etter i sømmene, og her betraktes YouTube-kanaler og cosplay på lik linje med bibliotek og litteraturhus. Forfatterne undersøker spenningen som har oppstått mellom tradisjonelle og digitale plattformer, og stiller spørsmål ved hva barns medvirkning i den digitale formidlingen er ment å bidra til, hvordan den legitimeres, og hva slags syn på litteratur og leserroller den legger til grunn.

Relaterte innlegg

Stikkord: