Hopp til innholdet

Lydia Wistisen: Gångtunneln

Storbyen som ungdommens sted

Lydia Wistisen:
Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890 – 2010
Stockholm: ellerstöms, 2017

Utgangspunktet for Lydia Wistisens bok, er en hypotese om en sammenheng mellom ungdomslitteratur og urbanisering. Gångtunneln er Wistisens doktoravhandling, hun drøfter nesten 30 svenske ungdoms- og gutte- og pikebøker lagt til Stockholm, og viser hvordan de unge hovedpersonene karakteriseres ved sitt forhold til byrommet.

Ambisjonen er å nyansere forståelsen av så vel ungdomslitteraturens som Stockholms historie. Metoden er derfor å lese bøkene opp mot byutviklingen. I stedet for å gå utelukkende kronologisk til verks benytter Wistisen ulike deler av byrommet som strukturerende prinsipp, hun viser hvilke ungdomsgrupper som tilhører de ulike stedene; hvordan de ble identifisert og hvordan de samhandler med stedet. Som en skildring av Stockholm bys historie er nok denne studien svært selektiv, men den stedsorienterte lesningen gir nye perspektiver til forståelsen av hva som er på ferde i ungdomslitteraturen.

Wistisen diskuterer ungdomsbøkene fra begynnelsen av 1900-tallet opp mot begreper som piken ved vinduet, vindusutstilling, flanøren, og klassereise. Etterkrigstidens litteratur synliggjør dels konsumpsjons-samfunnet og stormagasinene, dels opprørske, motoriserte ungdomsgjenger og ungdomshusene. 70-tallslitteraturen avspeiler ifølge Wistisen fremveksten av drabantbyer, oppbyggingen av T-banen, men også politiske aksjoner. Hun påviser også hjemløshet som et motiv. Litteraturen fra milleniumskiftet forbindes med begreper som betongjungel, flerkultur, voldsspiraler og grafitti.

Gångtuneln bryter radikalt med ideen om at barne- og ungdomslitteraturen er forankret i bondesamfunnet, for ungdomslitteraturen er ifølge Wistisen forankret i det urbane som den er vokst frem samtidig med.

Relaterte innlegg