Hopp til innholdet

Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen

Foto: Cappelen Damm Akademisk

Line H. Hjellup (red.)

Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen

Cappelen Damm Akademisk  2018

I Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen belyses skolebibliotekets rolle som en del av den pedagogiske virksomheten i grunnskolen, og den sentrale rollen et velfungerende skolebibliotek har i leseopplæringa. Boka har både en teoretisk og en praksisrettet tilnærming til skolebiblioteket, myntet på alle som arbeider med barn og lesing.

I bokas første del har Joron Pihl, Anne Håland og Arne Svingen bidratt med hvert sitt kapittel, hvor de trekker fram skolebibliotekets demokratiske form, gutters lesing og eksempler på litteraturformidling i klasserommet. I andre halvdel tar Line H. Hjellup utgangspunkt i sin egen arbeidsplass, Spangereid skole, og viser hvordan skolebiblioteket kan være en vellykket arena for læring og leseglede ved bruk av relativt enkle fremgangsmetoder.

Relaterte innlegg

Stikkord: