Hopp til innholdet

Suspended animation – Children’s Picture Books and the Fairy Tale of Modernity

Suspended animation – Children’s Picture Books and the Fairy Tale of Modernity

Suspended animationNathalie op de Beeck

University of Minnesota Press 2010

Suspended animation er et begrep som referer til hvordan en bildeboks ord og bilder utgjør et narrativ. Boken « Suspended Animation» tar for seg akkurat bildebøker, nærmere bestemt amerikanske bildebøker. op de Beeck skriver om amerikanske bildebøker under modernitetens og maskinenes tid, i et kulturelt og kritisk perspektiv. Bildebøkene hun ser på strekker seg fra slutten av første verdenskrig til 1940-tallet. Dette var i følge op de Beeck en tid da konvensjoner rundt amerikanske bildebøker gradvis ble etablert, og visuelle og verbale uttrykk for etterkrigstiden og senmodernitet ble eksperimentert med og synliggjort.

Suspended Animation traces the picture books emergence in and reflection of the American consciousness in the early twentieth century. (fra Suspended Animation)

Relaterte innlegg