Hopp til innholdet

Ungdomslitteratur – ei innføring

UNGDOMSLITTERATUR - EI INNFØRING redigertSvein Slettan (red.)

Cappelen Damm Akademisk, 2014

Denne antologien tar utgangspunkt i alle type tekster som har ungdom som målgruppe. Dermed blir både fagbøker, film og digitale tekster inkludert. Både norske fagbøker og ungdomsfilmer blir belyst. Gunhild Kvåle ser nærmere på det mangfoldet av tekster som inngår i ungdommers digitale hverdag. Interaktivitetsmuligheter og sosiale medier diskuteres bl.a. med eksempler fra blogger og twitter-meldinger.

Mange forbinder den tradisjonelle ungdomslitteraturen bare med ungdomsromaner, men her er det også egne kapitler om dikt og bildebøker. Den siste delen av boka er rettet inn mot litterære analyser og litteraturundervisningen i skolen, bl.a. gjennom eksempelanalyser og leserorientert metodikk. Se også Grunnbok om ungdomslitteratur i dag.

Relaterte innlegg