Hopp til innholdet

Formidlingslaboratoriet

Formidlings­laboratoriet er et nasjonalt prosjekt, ledet av forsker og formidler Veronica Salinas, der vi utvikler og tester formidlings­metoder i samarbeid med ulike aktører. Målet er utprøving av ny praksis og forskning for bedre formidling av litteratur til og med barn og unge.

I formidlingslaboratoriet jobber vi med

  • Formidling for barn med alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK-symboler.
  • Formidling for ungdom med kort botid i Norge, gjennom høytlesing i grupper på nett.
  • Formidling for barn som bruker tegnspråk.
  • Formidling for svaksynte barn: I samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ved Nasjonalbiblioteket presenterer vi nye bøker for målgruppen på våre nettsider.

Fag- og forskningsartikler

Denne studien handler om digital formidling av litteratur for ungdom med kort botid i Norge. Gjennom en dialogisk litteratur­formidlingsmetode på nett møtte jeg seksti ungdommer og lærerne deres i perioden august 2021 til juni 2023. Intensjonen med disse møtene var å utvikle en digital litteratur­formidlings­metode for å gi ungdom med

Under prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt» har Veronica Salinas ved instituttet utviklet og testet ut en formidlingsmetode for barnehagebarn med ulike funksjonsnivåer. Målet var en formidlingsmetode der alle kan delta i ett og samme opplegg. Dette har gitt gode resultater, som du nå kan lese mer om på våre nettsider.

Innlegg om Formidlingslaboratoriet

Barnets Babels tårn - vi trenger en felles symbolbank for barn

Barnets Babels tårn – vi trenger en felles symbolbank for barn

Ikke alle barn i Norge har samme tilgang til å kommunisere. Det er behov for en felles grafisk symbolbank for alle barn i Norge 
Peke-lesing og peke-lek

Peke-lesing og peke-lek

Til tross for at det finnes titusen barn og unge i Norge med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), finnes det bare tre fysiske bøker med grafiske symboler i
Taktilt møte med kroppen

Taktilt møte med kroppen

Ny faktabok om kroppen byr på både morsomme fakta og bilder du kan lese med fingrene. Vi presenterer boka i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.
Litteraturformidling til ungdom med kort botid i Norge

Litteraturformidling til ungdom med kort botid i Norge

Norsk barnebokinstitutt lanserer nå den andre forskningsartikkelen fra den nasjonale satsingen, Formidlingslaboratoriet. Artikkelen beskriver en ny metode for å formidle litteratur til ungdom med kort botid i Norge.
Veronica Salinas er blitt høyskolelektor

Veronica Salinas er blitt høyskolelektor

Formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt, Veronica Salinas, er nå høyskolelektor i barne- og ungdomslitteratur og formidling.
Stiftelsen Damm gir støtte til litteratur for barn som bruker tegnspråk

Stiftelsen Damm gir støtte til litteratur for barn som bruker tegnspråk

Vi skal samarbeide tett med en rekke aktører i dette toårige prosjektet for å gi døve barn gode litteraturopplevelser.