Hopp til innholdet

Årboka Litteratur for barn og unge 2002

  • av
aarboka_02.jpg

I denne utgaven av Årboka Litteratur for barn og unge inviteres leserne til refleksjon over formidlingen av nyere barne- og ungdomslitteratur. Artiklene inneholder stoff som bidrar til en bred diskusjon om kvalitetsbegrepet i barnelitterauren og om barnelitteraturen som kunstform. Fagformidling gjennom sakprosa blir også drøftet. 

Red: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold

Innholdsfortegnelse

Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold
Forord
 
Bodil Kampp
Fortællingens æstetik som litteraturdidaktisk grundlag – belyst gennem Kjærleik på pinne fra Ougadougou av Rønnaug Kleiva og Luftvandreren av Tormod Haugen
 
Sylvi Penne
Barnas behov for bøker. Hva skjer når barnet er «inne i teksten»?
 
Per Olav Kaldestad i samtale med Jon Fosse
«Ein barndom skal vere ein trygg plass, så langt det lètseg gjere»
Inger Østenstad
Barnelitteratur og forestillingen om kunstens autonomi
 
Jørgen Gaare og Øystein Sjaastad
Den som ikke blir som barn igjen… Et stykke opplagt filosofi
 
Torstein Bugge Høverstad
Å oversette et fenomen. Harry Potter
 
Anne Løvland
Den breie vegen til fagkunnskap
 
Turid Skarre Aasebø
«…og så kan du være dama til Batman.» Fiktive helter, realistiske heltinner
 
Rolf Gaasland
Initiasjon og dekadanse i Tormod Haugens romaner
 
Anne-Berit Aspås
Zeppelin, Tarzan og Peter Pan – gjennombrudd til virkeligheten. Et perspektiv på Tormod Haugens forfatterskap
Kristin Holteng
Litterære kultursoner. Historia om korleis Tormod Haugens bøker om Georg og Gloria og kjærleiken blei «pensum» i Mexico
 
Ny litteratur 2001
Goga, Nina
Vakker og viktig. Ny litteratur 2001
Vestad, Geir
Ventar på «det ordentlege livet». Overgangstemaet i fire ungdomsromaner
 
 
Einar Økland
Malebøkene – barnebøker på nederste hylle. Ein nekrolog
 
Arnt Birkedal
Osteklokke, risteboble. Handling
Sissel Solbjørg Bjugn
Mykje om kål, litt om gjendikting og litt om korleis diktarar til tider ber kvarandre på hendene
Erna Osland
Så eg tek meg sjølv på fanget
Barne- og ungdomslitteratur i Norge 2000. Statistikk
Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur
Prisar og premiering av norsk barne- og ungdomslitteratur
Retrospektiv kalender 2001
Proaktiv kalender 2002
Litteratur og litteraturformidling på www.barnebokinstituttet.no
Nyttige adresser for informasjon/dokumentasjon, boklån og fagleg kontakt
Bidragsytarar

Relaterte innlegg

Stikkord: