Hopp til innholdet

Astri Ramsfjell “Kjære Gud, jeg har

Astri Ramsfjell

Doktoravhandling for graden doctor artium
Norges teknisk-vitenskapelige universitet 2008
ISBN 978-82-471-1074-4
425 s.
Foto: NTNU
 
Ved Sofie Arneberg
 
Avhandlingen er en undersøkelse av leserrolle og barndomskonstruksjon i to samlinger didaktiske hverdagsfortellinger, Mia Hallesbys Fortellinger for de minste (1950) og Anne de Vries’ Barnas Bibel (1959), og to bibelbøker for barn, Kari Vinjes Gud og jeg er venner (1979) og Johannes Møllehaves Barnas Bibel på vers og rim (1999).
 
Undersøkelsen har to overordnede problemstillinger. For det første hvordan tekstene konstruerer barn og barndom, og for det andre hvordan endringer i synet på barn og barndom kan ha nedfelt seg i dem, og hvilke teologiske implikasjoner slike endringer kan synes å ha. Ramsfjell påviser en sammenheng mellom fortellingens kausalitet, barndomskonstruksjon og forståelse av påskefortellingen: Mens det lydige barnet trenger å få sine synder tilgitt, har det myndige barnet behov for å få sitt livsmot bekreftet og styrket.

Relaterte innlegg