Hopp til innholdet

Barndom i et flerkulturelt samfunn? Senmodernitet og kulturmøter i barnelitteraturen

  • av

18. november 2008

«Barndom i et flerkulturelt samfunn? Senmodernitet og kulturmøter i barnelitteraturen.»

Foredrag ved Åse Marie Ommundsen.

Foredrag ved Åse Marie Ommundsen, UiO

Tirsdag 18. november, kl. 12.00-14.00

Sted: NBI

 

Nyere barnelitteratur flytter grenser både når det gjelder hva barnebøker kan handle om og hvilke virkemidler som brukes. Foredraget vil ta for seg kulturmøter i to ulike varianter: Kulturmøter mellom ulike etniske og religiøse kulturer, og kulturmøter mellom barne- og voksenkultur. Barnelitteraturen gjenspeiler endringer på begge disse områdene, men i ulik grad. Med et tverrfaglig teoretisk utgangspunkt og analyseeksempler fra nyere nordisk barnelitteratur spørres det: I hvilken grad gjenspeiler barnelitteraturen det flerkulturelle samfunnet?

Norsk barnebokinstitutt ønsker alle interesserte hjertelig velkommen!

Relaterte innlegg