Hopp til innholdet

”Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers” – presentasjon av forskningsprosjekt og lansering av antologi

Heldagsseminar onsdag 15. oktober 2014 hos Norsk barnebokinstitutt

Forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers ved Norsk barnebokinstitutt (NBI) har satt søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom blant annet bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag.

Med dette prosjektet tar NBI møtet mellom dagens litterære og medierte kultur på alvor. På seminaret 15. oktober lanseres antologien Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av mediene (Universitetsforlaget), som setter barne- og ungdomslitteraturen inn i et nytt perspektiv basert på forskningsresultatene fra prosjektet.

Foto: Microsoft office online

Foto: Microsoft office online

Dagens barn og unge tar i bruk en rekke medier, og ofte beveger de seg sømløst mellom mediene i sin interesse for spennende medierte fortellinger. Det fører til at vi får nye litterære former, men det får også konsekvenser for den etablerte barne- og ungdomslitteraturen.

Lærere, bibliotekarer, formidlere, forlagsfolk, forskere og andre som formidler tekster og litterære erfaringer til barn og unge trenger å vite hvordan dagens unge lesere oppsøker litterære opplevelser på mange plattformer, og reflektere over hvordan nye trekk i vår kultur gir både muligheter og utfordringer.

Forskningsleder er Elise Seip Tønnessen (NBI/UiA). Hun og flere av forskerne fra boka vil presentere sine prosjekter på seminaret. Til seminaret har vi også invitert eksterne foredragsholdere, bl.a Andrew Burn, professor i medievitenskap og direktør for DARE –senteret, et forskningssenter tilknyttet British Film Institute.

Parallelt med seminaret publiseres en artikkel som presenterer hovedlinjene i prosjektet og gir smakebiter av enkeltprosjektene. Forfatterne bak boka vil etterhvert også utvikle en ressursside til bruk i lærerutdanningene med oppgaver og drøftingstema knyttet til kapitlene i boka. Våren 2015 lanseres en analog utstilling basert på prosjektet i NBIs lokaler.

Seminaret er gratis.

Hold av dagen 15. oktober! Nærmere informasjon om program og påmelding følger i NBIs nyhetsbrev og på sosiale medier.

Relaterte innlegg