Hopp til innholdet

Barnelitterært forskningstidsskrift til Universitetsforlaget

Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) / Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, er et vitenskapelig tidsskrift som publiseres elektronisk og med åpen tilgang. Nå relanserer vi tidsskriftet sammen med vår nye samarbeidspartner og utgiver, Universitetsforlaget.

– Vi er svært glade for overgangen til Universitetsforlaget, sier Kristin Ørjasæter, direktør i Norsk barnebokinstitutt.
Vi har bygget opp BLFT som et internasjonalt digitalt forskningstidsskrift. Nå vil det bli mer synlig for de nordiske forskningsmiljøene. Vi er imponert over hvordan Universitetsforlaget har bidratt til å utvikle den digitale forskningspubliseringen her hjemme.

BLFT, som ble etablert i 2010, er et nordisk, digitalt vitenskapelig forum som utforsker barne- og ungdomslitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn.

BLFT har som mål å bidra til en tverrfaglig diskusjon om barne- og ungdomslitteraturens medier, estetikk, interaksjon med andre kunstuttrykk, dens institusjonelle betingelser og resepsjon.

Tidsskriftet publiserer analytiske og empiriske artikler, så vel som artikler knyttet til spesielle forskningsprogrammer og prosjekter, samt vitenskapelige anmeldelser, doktordisputaser, bokmeldinger, kommentarer og debattinnlegg om barne- og ungdomslitteratur.

Redaksjonsrådet består av nordiske barne- og ungdomslitteraturforskere. Ansvarlig utgiver er Norsk barnebokinstitutt, i samarbeid med Universitetsforlaget.

Publiseringsspråk er norsk, svensk, dansk, engelsk. Tidsskriftet opererer med løpende publisering innenfor hver årgang.

Siden 2010 har vi publisert 54 forskningsartikler, 24 anmeldelser av faglitteratur og 1 rapport. Alt er tilgjengelig og nedlastbart på tidsskriftets nettsider.

NY artikkel: Digital Nature Representation: Ecocritical Perspectives on the Children’s App Kubbe makes Shadow Theatre. Nøkkelord som digitale medier, cybertekst, økokritikk, fremstillingsmodaliteter og naturrepresentasjon er sentrale i artikkelen av Lykke Guanio-Uluru, postdoktor ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskolen på Vestlandet.

Vil du bli informert når det publiseres nytt stoff i BLFT?
Nye og gamle følgere kan registrere seg hos Idunn/Universitetsforlaget. Gå til Barnelitterært forskningstidskrift (BLFT), klikk på blått felt med «Publiseringsvarsling» midt på siden og legg inn din e-postadresse.

 

Relaterte innlegg