Hopp til innholdet

Barnelitteraturforskning 2014

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2014. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i NB, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Se tidligere bibliografier

Bøker, bibliografier, statistikk og småskrift

Alfheim, Ingvild K. og Cecilie D. Fodstad: Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker. Universitetsforlaget 2014.

Arneberg, Sofie: Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i Norge 2013. (I: https://barnebokinstituttet.no/aktuelt/statistikk-over-bokutgivelser-for-barn-og-unge-i-norge-2013/ Publisert 19.02.2015)

Bringsværd, Tor Åge: Merlin. Vismann, trollmann, kriger og profet. Spartacus 2014.

BU1405. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2014.

BU1406. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2014.

Empowering transformations. Mrs Pepperpot revisited. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Fiske, Lars: Min stil = Mein Stil = My style = Mon style = Mijn stijl. No comprendo press 2014.

Goga, Nina: Gå til mauren. Om maur og danning i barnelitteraturen. Portal forlag 2013 [eg. 2014].

Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014.

Karjalainen, Tuula: Tove Jansson. Arbeide og elske. Oversatt av Morten Abildsnes. Heinesen 2014.

Kvisgaard, Karin B. og Solveig Otlo: Det var en gang en tresko. Lekene fra Åsmund S. Lærdal, Stavanger. Samler & antikkbørsen 2013.

Lande, Anne Kristin: Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2013. (I: https://barnebokinstituttet.no/barnelitteraturforskning-2013-bibliografi-over-norsk-fag-og-forskningslitteratur-om-barnelitteratur/ )

Lunde, Stein Erik: Dra krakken bortåt glaset. Ei bok om Alf Prøysen. Illustrert av Ragnar Aalbu. Gyldendal 2014.

Med sang! Perspektiver på norske skolesangbøker etter 1814. Red. av Fred Ola Bjørnstad, Eiliv Olsen og Marit Rong. Novus forlag 2014

Prøysen, Alf: Viser og dikt. Samlet og redigert av Elin Prøysen og Per Husby. 4 bind. Musikkhuset 2014. (Bind 1: 1932-1953. Bind 2: 1954-1963. Bind 3: 1963-1970. Bind 4: Alternative melodier og registre) [kommentert utgave]

Røsbak, Ove: Alf Prøysen. Blåklokkeviku og slipsteinsvals. Ny og revidert utgave. Aschehoug 2014. [Utgitt første gang i 1992]

Troll kan tegnes. Folkeeventyrene i Asbjørnsens ord og Kittelsens bilder. Red. av Henning Østberg. Asbjørnsenselskapet 2014. (Juletræet, nr. 7)

Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014.

Vi røver i øst og vi røver i vest. Thorbjørn Egner – en bibliofil minnebok. Redaksjonskomité: Bjørn Ringstrøm, Arvid R. Ødegård og Tom B. Jensen. Bibliofilklubben 2012. (Trykt i 99 eksemplarer)

Vågnes, Øyvind: Den dokumentariske teikneserien. Teikneserien, animasjonsfilmen og det
verkelege. Universitetsforlaget 2014.

Masteroppgaver og doktoravhandlinger fra norske og utenlandske universitet

Bakke, Lena M.: Språkenes Herre. En masteroppgave om oversettelse av
implisitt kulturkunnskap i J. R. R. Tolkiens The Lord of the Rings. Universitetet i Oslo 2013. (Masteroppgave i oversettelse. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk) [elektronisk ressurs]

Brøske, Ingrid Holmli: Ungdomslitteratur? En undersøkelse av to romaner for ungdom med særlig vekt på tematikk og tolkningsrom [Bjørn Sortland og Linn T. Sunne]. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 2012. (Masteroppgave i nordisk litteratur. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Dahlin, Marthe: “All Was Well”. The problematic representations of evil in the Harry Potter series. Universitetet i Oslo 2014. (Masteroppgave i engelsk. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk) [elektronisk ressurs]

Dehkordi, Negin Nourian: Toy gun instead of doll. Politicization of children’s literature in the
declining public sphere of Iran (1963-1979). Universitetet i Tromsø 2013. (Masteroppgave i fred)

Engelstad, Ellinor: Bröderna Lejonhjärta. En roman om brødrekjærlighet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 2013. (Masteroppgave i allmenn litteratur)

Frøyland, Rikke: Det andre. Identitet, oppvekst og ungdomstid i fire norske tegneserieromaner. Høgskolen i Bergen 2013. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur)

Hageengen, Guro: Å råke så det svir. Alf Prøysen som arbeiderforfatter. Høgskolen i Hedmark 2014. (Master i kultur- og språkfagenes didaktikk)

Halgunset, Karina Bording: Jenter med bein i nesa. Jenterollen i norsk barnelitteratur gjennom 50 år. Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv- bibliotek- og informasjonsfag 2013. (Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap) [elektronisk ressurs]

Idsø, Gunn-Linda Varnes: Fantastiske helter. En analyse av hovedpersonenes utvikling i Sigbjørn Mostues Alvetegnet-trilogi. Med bruk av Joseph Campells heltemytestruktur og jungiansk eventyrtolkning. Universitetet i Bergen 2014. (Masteroppgave i nordisk litteratur. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier) [elektronisk ressurs]

Johannessen, Finn-Henning: Alice in Wonderland. Development of Alice’s identity within adaptations. Universitetet i Tromsø 2011. (Masteroppgave i engelsk litteratur) [elektronisk ressurs]

Kleiva, Håvard Bing: The Wind in the Willows. En komparativ studie i tre adaptasjoner. Høgskolen i Bergen 2013. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur)

Knudsen, Elisabeth M.: Winnie the Pooh in the classroom. Universiteter i Tromsø 2012. (Masteroppgave i språk og samfunnsfag) [elektronisk ressurs]

Langrusten, Hege: Barnet i Ronja rövardotter og Tonje Glimmerdal. En komparativ studie av barneskikkelsen i Astrid Lindgrens og Maria Parrs verker. Universitetet i Oslo 2014. (Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap. Institutt for lingvistiske og nordiske studier) [elektronisk ressurs]

Lea, Kari: Tre noveller av Philippa Pearce ”Frøken Fjell”, ”Skyggeburet” og ”Miss Hallidays synder”. Oversatt og kommentert. Universitetet i Oslo 2014. (Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk) [elektronisk ressurs]

Lowum, Ella Toft: «Bege dig jag vet inte vart…» En analyse av karakteren Noras individuasjonsprosess i Maria Gripes roman Agnes Cecilia – en sällsam historia. Universitetet i Oslo 2014. (Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap. Institutt for lingvistiske og nordiske studier) [elektronisk ressurs]

Moy, Ole Peder: Undervisning med og om tegneserier på ungdomstrinnet. Universitetet i Bergen 2014. (Erfaringsbasert mastergradsoppgave i undervisning med fordypning i norsk. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier) [elektronisk ressurs]

Myrestøl, Merethe Smedsplass: Tid for Undring, Bernt Duun: Dypvannsfiskeren & Historier fra Centerburg. Kommentert oversettelse av tre barnebøker av Robert McCloskey. Universitetet i Oslo 2014. (Masteroppgave engelsk. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk) [elektronisk ressurs]

Nilsen, Siv Astri: Gulliver across borders. A study of satire and context in Norwegian
translations of Gulliver’s travels. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2012. (Masteroppgave i engelsk litteratur)

Norum, Åse Turid: Außenseiter in der deutschsprachigen Jugendliteratur. Zur Aktualität des Themas im norwegischen DaF-Unterricht. Høgskolen i Østfold 2013. (Master i fremmedspråk i skolen, tysk) [elektronisk ressurs]

Robertsen, Siri: Lyst til å lese? En undersøkelse av Foreningen !les’ tXt-antologier. Universitetet i Oslo 2014. (Masteroppgave i litteraturformidling. Institutt for lingvistiske og nordiske studier) [elektronisk ressurs]

Rye, Anne-Gjertrud: «Det finnes alltid en joker som gjennomskuer blendverket». En analyse av den implisitte leser i Kabalmysteriet av Jostein Gaarder. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim 2013. (Masteroppgave i nordisk litteratur)

Tømran, Betine Mjølid: Det usannsynlige som virkemiddel. En undersøkelse av transtekstualitet og ungdomsaspekter i tre moderne fantasy-trilogier [Mari Moen Holsve: Halvgudene-trilogien, Sigbjørn Mostue: Alvetegnet-trilogien og Elfgren Strandberg: Engelsfors-trilogien]. Universitetet i Oslo 2014. (Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteratur- og språk ved Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Undbekken, Ole André: The girl who triumphed [Stephenie Meyer: Twilight Saga]. Universitetet i Oslo 2014. (Masteroppgave i engelsk. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk) [elektronisk ressurs]

Voldner, Helene Heger: Teskjekjerringas kraft. Samfunnskritikk i Alf Prøysens forfatterskap. Universitetet i Oslo 2014. (Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk) [elektronisk ressurs]

Øien, Line Rønningen: Si meg, hva betyr adjø? Om avskjed med to brødre og en drake i Astrid Lindgrens verden. Høgskolen i Hedmark 2014. (Master i kultur- og språkfagenes didaktikk)

Øverås, Stine Cecilie: Defining and living with the past. Temporal and narrative layers in Art Spiegelman’s Maus. Universitetet i Oslo 2013. (Masteroppgave i engelsk. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk) [elektronisk ressurs]

Artikler i bøker og tidsskrift – (også elektroniske)

Andersen, Hadle Oftedal: Menneskets metamorfose. Tarjei Vesaas’ dikt i Thorbjørn Egners lesebøker. (I: Norsklæreren, nr. 3, 2014)

Andersen, Maj Britt: Et lite kjærtegn tel Alf Prøysen. (I: Aschehoug Litteratur, høst 2014)

Andersen, Stig: Kløyvde stubber. Uten illustrasjoner [Alf Prøysens Stubber]. (I: NUMER 99, nr. 1, 2014)

Ansersen, Stig: Theodor Kittelsen. Det ytre og indre landskapet. (I: NUMER 101, nr. 3, 2014)

Andersen, Stig: Tove Jansson. Tegneren som ville være maler. (I: NUMER 100, nr. 2, 2014)

Bak Nielsen, Trine Otte: Louis Moe. En glemt symbolist. (I: Sverre Malling, Louis Moe. Red. av Andread Rishovd og Sverre Malling. Porsgrunn: Kunsthall Grenland og Oslo: No Comprendo Press, 2013)

Berry, Charlotte: Mrs Pepperpot rules Britannia. The British editions. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: Bildebøker. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: Prologue and epilogue pictures in Astrid Lindgren’s picturebooks. (I: Picturebooks. Representation and narration. Red. av Bettina Kümmerling-Meibauer. New York, Routledge, 2014. (Children’s literature and culture))

Borgen, Trond: Tegning i bevegelse. Et essay om Per Dyvigs tegninger. (I: NUMER 100, nr. 2, 2014)

Brevik, Thomas: Det nye limet [om felles nasjonale lesereferanser]. (I: Bibliotekforum, nr. 4, 2014)

Bøhn, Ingun: Nå kommer jeg og tar deg! Det nordiske trollet mellom urskog og tujahekk. (I: NUMER 102, nr. 4, 2014)

Christensen, Bodil: Traumatiske begivenheder. Om krig & traumer, huller & håb [bl.a. om Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus: Krig]. (I: BUM, 10, 2014)

Christensen, Nina: I bevægelse. Billedbøger og billedbogsforskning under forvandling. (I: Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 2, 2014)

Christensen, Nina: “Thought and dream are heavenly vehicles”. Character, bildung, and aesthetics in Stian Hole’s Garmann trilogy (2006-2010). (I: Picturebooks. Representation and narration. Red. av Bettina Kümmerling-Meibauer. New York, Routledge, 2014. (Children’s literature and culture))

Djupvik, Laura: Barnekjellaren. Om fugl, fisk og frigjering. (I: BU1405. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2014)

Eeg, Harald Rosenløw: En vanlig dag i en ungdomsbokforfatters liv. Prolog til Brageprisutdelingen 2012. (I: Aschehoug Litteratur, vår 2013)

Eek, Birgitte: Står noe på spill? Om religionsfrihet og diskriminering med fokus på fremstillingen av jøder i norsk barnelitteratur. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Eidsvåg, Inge: Dørstokken heme og det mangfoldige samfunn [Alf Prøysen]. (I: Utdanning, nr. 14, 2014)

Ek, Mona: Barnelitteraturens rockestjerne [Nina E. Grøntvedt]. (I: Aschehoug Litteratur, vår 2014)

Engebretsen, Tale Birkeland: Kva ska vi med dette’a? Bildeanalyse i den videregående leseopplæringa [Gro Dahle og Svein Nyhus: Snill pike]. (I: Norsklæreren, nr. 3, 2014)

Falkum, Bernt: «Prøysen er et kjærtegn». (I: Utdanning, nr, 17, 2014)

Fin fart i barneboksalget. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2014)

Forfatteren. Ida Løkås – Terje Vigen fortjener å bli skjemt bort litt. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2014)

Fredriksen, Synne: Kor er nynorskbøkene? (I: Bibliotekforum, nr. 4, 2014)

Frøyland, Rikke: Tro, tvil og ærlighet. Kristen oppvekst i to selvbiografiske tegneserieromaner. (I: https://barnebokinstituttet.no/forskning )

Fyksen, Bjørn Ivar: The underdog’s perspective. Childhood in Alf Prøysen’s adult prose work. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Gjessing, Mona: Anna Fiske. Står på sitt! Vinner av Bokkunstprisen 2014 (I: NUMER 100, nr. 2, 2014)

Goga, Nina: Biografier. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Goga, Nina: Kart og krim. Litterære kart og steders betydning i krimserier for barn. (I: Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 2, 2014)

Goga, Nina: Learn to read, learn to live. The role of books and book collections in Picturebooks. (I: Picturebooks. Representation and narration. Red. av Bettina Kümmerling-Meibauer. New York, Routledge, 2014. (Children’s literature and culture))

Goga, Nina: Myten om det frie og selvstendige nordiske barnet. (I: Kunstløftet. http://kulturradet.no/kunstloftet/vis-artikkel/-/asset_publisher/wS73/content/kl-artikkel-2013-nina-goga-nordisk-raads-barnelitteraturpris)

Goga, Nina og Marnie Campagnaero: Bambini «in cammino» nella letteratura per l’infanzia. Forme e figure nei libri illustrati. (I: Le terre della fantasia. Leggere la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Red. av Marnie Campagnaro. Roma, Donzelli Editore 2014)

Grøntoft, Einar: Noveller. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Grøntvedt, Nina E.: På kafé med kong Harald. [Harald Rosenløw Eeg]. (I: Aschehoug Litteratur, høst 2013)

Gulbrandsen, Morten Stenseng: «Å illustrere tanker er en utfordring som virkelig interesserer meg». Forfatteren og illustratøren Gunilla Bergström. (I: Q-barnekultur, vol. 19, 2014)

Gulliksen, Geir: For alle og for ingen [Ulf Stark]. (I: Aschehoug Litteratur, vår 2013)

Gulliksen, Geir: Litt sånn – BÆNG! [Bokkunstprisen 2014 til Anna Fiske]. (I: Årets vakreste bøker 2014. Grafill 2014)

Harper, Morten: Norske tegneserier ny eksportvare. (I: NUMER 100, nr. 2, 2014)

Haugen, Morten Olsen: Fagbøker for barn. (I: Bibliotekforum, nr. 4, 2014)

Hegdal, Evy Tillman: Et bokmessedyrs bekjennelser. [Barnebokmessen i Bologna]. (I: Aschehoug Litteratur, høst 2013)

Hegdal, Evy Tillman: En ny fantasy-serie: Lykkeravnene. [Paul Durham]. (I: Aschehoug Litteratur, høst 2014)

Helgesen, Anne: Norsk barneteaters habitus. (I: Scenekunsten og de unge. En antologi fra Scenekunstbruket. Red. av Sidsel Graffer og Ådne Sekkelsten. Norsk scenekunstbruk og Vidarforlaget 2014)

Helgesen, Anne og Petra Jonsdatter Helgesen: Eventyrprinsesser i kamp. (I: Drama, nr. 1, 2014)

Helgesen, Petra og Anne Helgesen: Ukjent & forbudt. Konsekvensenes av en barnelitterær kanonisering. [Om «En røverhistorie om Mummitrollet, Pippi Langstrømpe og de tre røverne fra Kardemomme by». Av Thorbjørn Egner, Tove Jansson og Astrid Lindgren]. (I: Drama, nr. 4, 2012)

Hermansson, Kristina: Inkompetenta vuxna och kompetenta barn. En framträdande tematik i 2000-talets skandinaviska bilderbok. (I: Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 2, 2014)

Hirvonen, Vuokko: Samisk barnelitteratur – mellom lokal og global litteratur. (Overs. av Mette Newth) (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Hjorth, Vigdis: «Gi meg en pike i mottakelig alder og hun er min for alltid». (I: BU1405. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2014)

Hodnefjeld, Hilde: Bildebøker 2014. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2014)

Holen, Øyvind: Femiserier. Svenska serier ur ett norskt perspektiv. (I: Bild & bubbla, nr 201, nr. 4, 2014)

Holst, Wera: Protestere mot å dubbe Pippi [forfattermøte med de svenske forfatterne Per Nilsson og Katarina von Bredow]. (I: Utdanning, nr. 21, 2014)

Hovland, Ragnar: Prøysen ved sengeenden. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2014)

Ihle, Geirmund: Eivind Nielsen – kunstner og pedagog. (I: www.haugalandmuseene.no og i Årbok for Karmsund, 2004)

Jelstad, Jørge: – La elevene lese tegneserier [Neil Gaiman]. (I: Utdanning, nr. 12, 2014)

Jensen, Magnus Thunes: Komplekse ungdomsromaner. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Jobraaten, Kristin: Om kapper, skjerf og plommesyltetøy [om barnebokforleggeri]. (I: Bok og samfunn, nr. 9, 2014)

Johansen, Stian: Gir ut mysterie-bøker på eget forlag [Bjørn Sortland, Piggsvin forlag]. (I: Bok & samfunn, nr. 6, 2014)

Johansen, Stian: Klassisk barnelitteratur fra Figenschou Forlag [Rogen Hargreaves, Shel Silverstein]. (I: Bok & samfunn, nr. 3, 2014)

Johansen, Stian: Nytt forlag for barne- og ungdomsbøker [Fontini Forlag]. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2014)

Johansen, Stian: – Plutselig kom alt haglende inn [Håkon Øvreås]. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2014)

Johansen, Stian: Timmy Tabbe! [Stephan Pastis]. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2014)

Johnsen, Ståle: Suksess med streker. Aktuelt navn Øyvind Torseter. (I: Utdanning, nr. 19, 2014)

Jørgensen, Ola Jostein: 50 barnebøker i ny app fra Samlaget. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2014)

Kiil, Hanne: «Kven har den rettmessige Gud. Eller den rette versjonen av Gud.» (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Kiil, Hanne: «Please don’t try to be Norwegian». Ung jente i krysspress i kortfilmen Skylappjenta. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Kraft, Nina: Krisekaffe og den eneste rette [om ungpikebøker]. (I: Bok og bibliotek, nr. 5, 2014)

Kraft, Nina: Verden er et vanskelig og morsomt sted [Lene Ask]. (I: Bok og bibliotek, nr. 5, 2014)

Krøger, Cathrine: Boller, brus og revolusjon. (I: Prosa, nr. 4, 2014)

Kvåle, Gunhild: Digitale tekstar. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Kårevik, Oddmund: «Eg held fram med å sykla. Eg syklar og syklar.» [Robert Cormier: … og katten tok en mus]. (I: Bok og bibliotek, nr. 6, 2014)

Kårevik, Oddmund: Ein song til våren [Rune Belsvik]. (I: Bok og bibliotek, nr. 3, 2014)

Kårevik, Oddmund: Tove Janssons sommarverd. (I: Bok og bibliotek, nr. 4, 2014)

Larsen, Dag: Jostein Gaarder og grunnlovens § 112. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Larsen, Dag: Prøysens varme ironi. (I: Barn, nr. 4, 2014)

Larsen, Dag: Skal barnebokforfatterne være foresatte som skriver? (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Larsen, Dag: Univers og kommers – seriebøkene kommer med barnelitteraturen, eller omvendt. (I: Aschehoug Litteratur, vår 2013)

Larsen, Dag Eivind Undheim: Gjenoppliver gutteboka. [Aslak Dørum, Harald Rosenløw Eeg og Johan Mjønes]. (I: Aschehoug Litteratur, høst 2014)

Larsen, Ellen: Om kongen. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Larsen, Ellen: Prøysen-jubileet 2014: Teskjekjerringa – en internasjonal suksess som kommer i stadig nye utgaver. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/teskjekjerringa/ )

Lowum, Ella Toft: I en drøm… Med Jansson i Undringsland. [Tove Jansson]. (I: Aschehoug Litteratur, vår 2014)

Lassén-Seger, Maria: Alf Prøysens Teskedsgumma i tantforskningsperspektiv. (I: Barnboken, vol. 37, 2014)

Lassén-Seger, Maria: Miniature metamorphosis. Mrs Pepperpot empowered. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Lassén-Seger, Maria og Anne Skaret: Illustrating Mrs Pepperpot. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Lassén-Seger, Maria og Anne Skaret: Introduction. Mrs Pepperpot revisited. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Lauvstad, Mariken: Ble satt pris på [Kritikerprisen og Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur 2013]. (I: www.barnebokkritikk.no – artikkel, publisert 07.03.2014)

Linder, Mats: Eventyrglassene fra Mills med motiver fra Thorbjørn Egners univers. (I: Samler & antikkbørsen, nr. 5, 2010)

Linhart, Silje Hernæs: Du er hva du elsker. Musikk som karakteriserende grep i ungdomslitteratur. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Little big books. Illustrations for children’s picture books. Ed. by Hendrik Hellige and Robert Klanten. Berlin, Gestalten 2012. (oppslag bl.a. om Ragnar Aalbu, Bjørn R. Lie og Gry Moursund)

Løvland, Anne: Fagbøker. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Mani, Jamil: Tradition, tradition – norska serier ur ett svenskt perspektiv. (I: Bild & bubbla, nr. 200, nr. 3, 2014)

Marks, Graham: En helhetlig plan [Cressida Cowell]. (I: Aschehoug Litteratur, vår 2013)

Markussen, Bjarne: To litteraturanalyser. Gro Dahles «Pass deg for ulven» og Lars Vaulars «Kem skjøt Siv Jensen». (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Markussen, Bjarne: Å analysere litteratur. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Martinsen, Aril: Min Tove [om Tove Jansson]. (I: Bokvennen, nr. 3, 2014)

Mitchell, Monica G.: Å skape engasjement for lesing og læring. (I: Norsklæraren, nr, 4, 2014)

Mjør, Ingeborg: Småbarnsfamilien skal på kino! Ein analyse av Hokus pokus Albert Åberg (2013). (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Moe, Marthe: Litteraturundervisning. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Moseid, Elin Arnesen: Dikt. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Mostue, Sigbjørn: Fantasy – fra uhu til aha. (I: BU1405. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2014)

Männikkö, Lise: Barnebøker 2014. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2014)

Männikkö, Lise: Faktabøker. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2014)

Mørk, Kjersti Lersbryggen: Grunnloven – grønnloven – skjønnloven. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Mørk, Kjersti Lersbryggen: Lek og lidelse. Unge stemmer om ekstrem-tv. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Nagel, Lisa: Med bukkene Bruse på Badeland. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Naveen, Neha: Barn som borgere. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Naveen, Neha: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Nes, Solbjørg Tormodsdatter: Den samtidsrealistiske ungdomsromanen. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Nesbø, Jo 1960- . (I: Something about the author, vol. 270. Gale 2014)

Nestegard, Dag H.: Prøysen i hundre. (I: Bok & samfunn, nr. 3, 2014)

Nestegard, Dag H.: Suksessrik spenningsforfattar frå vest [Anne Viken]. (I: Bok & samfunn, nr. 2, 2014)

Nielsen, Atle: De som aldri blir helt vaksne. Tenk å skrive tegneserier – og leva av det. (I: Bok og samfunn, nr. 9, 2014)

Nikolajeva, Maria: The wisdom of old Mrs Pepperpot. A cognitive approach. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Nordberg, Nils: Baronessen og pimpernellen. [Baronesse Orczy: Den røde pimpernell]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 51. Egmont Serieforlaget 2014)

Odenbring, Ylva: Emmaboken, den jämställda familjen och förskolan. En historisk och samhällskritisk studie [Gunilla Wolde]. (I: Nordic early childhood education research / Nordisk barnehageforskning, vol. 7, 2014)

Olsen, Edel: Nye samiske barne- og ungdomsbøker 2014. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2014)

Ommundsen, Åse Marie: «Hvordag kan et menneske gjøre så mye ondt?» Traumebearbeiding i medietekster for barn og unge etter 22. juli. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Ommundsen, Åse Marie: Nasjonal traumebearbeiding i sanglyrikk for barn og unge etter 22/7. (I: Musikk etter 22. juli. Red. av Jan Sverre Knudsen, Marie Strand Skånland og Gro Trondalen. Norges musikkhøgskole 2014. (NMH-publikasjoner, 2014:5 og Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 7)

Ommundsen, Åse Marie: Picturebooks for adults. (I: Picturebooks. Representation and narration. Red. av Bettina Kümmerling-Meibauer. New York, Routledge, 2014. (Children’s literature and culture))

Parr, Maria: Ein mammut. Om heltar og heltinner. (I: BU1405. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2014)

Prøitz, Lin: Den digitale tekstsyklusen. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Prøitz, Lin og Elise Seip Tønnessen: Tekstpraksis i mediesamfunnet. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Prøysen, Elin: Historien om ei (muse)vise. (I: NB21, nr. 1, 2014)

Ramsfjell, Astri: «Til vokterne av den store julefortellingen». Om tilskuerrollen i NRKs julekalender Tårnagentene og den mystiske julegaven. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Rogne, Vebjørn: En drømmer og løgnhals rutes inn [Peer Gynt som tegneserie]. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2014)

Rustad, Hans Kristian: Mrs Pepperpot and modern technology. Empowerment and techno-poetics in «Mrs Pepperpot’s outing». (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Rustad, Hans Kristian: «Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg». Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens «Mot nye tider». (I: Barnboken, vol. 37, 2014)

Ruud, Marianne: På vandring langs Præstvægen. (I: Utdanning, nr. 12, 2014)

Schwebs, Ture: Affordances of an app. A reading of The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. (I: BLFT, vol. 5, 2014)

Schäffer, Anne: Kunst mellom to permer. Skisse av en norsk billedbokmaker. Opsis Salong Øyvind Torseter. (I: Opsis barnkultur, nr. 1, 2014)

Semmingsen, Inga: Ekte kjærlighet [Lars Joachim Grimstad]. (I: Aschehoug Litteratur, vår 2014)

Skagestad, Line Harr: Som en ensom øy. En veteran blir debutant [Eli Hovdenak]. (I: NUMER 101, nr. 3, 2014)

Skaret, Anne: Alf Prøysens fortellinger om teskjekjerringa som en «uferdig estetikk». (I: Barnboken, vol. 37, 2014)

Skaret, Anne: Literary sculptures. Mrs Pepperpot across media. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Skaret, Anne: «Og så møtes vi her i Klimpreklonken igjen da!» Alf Prøysen si barneside
i Kooperatøren som møteplass og arena for utforskande kunstnarleg verksemd. (I: Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Red. av Hans Kristian Rustad og Henning Howlid Wærp. Akademika Forlag 2014)

Skaret, Anne: Å lese barnelitteratur på tvers av medier. Barns resepsjon av Alf Prøysens teskjekjerring. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Skjønberg, Wenche: Læreren som var der da det buttet imot. Min favorittlærer [Erlend Loe]. (I: Utdanning, nr. 19, 2014)

Skylstad, Cora: Bokhøst for små og store. (I: Bok og samfunn, nr. 9, 2014)

Skylstad, Cora: Heier på det stille barnet [Torun Lian] (I: Bok og samfunn, nr. 9, 2014)

Skylstad, Cora: Manko på gode fagbøker for de unge. (I: Bok & samfunn, nr. 2, 2014)

Skylstad, Cora: Mer enn Mummis mamma [Tove Jansoon]. (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2014)

Skylstad, Cora: Savnet etter det sammensatte [Ayse Koca]. (I: Bok og samfunn, nr. 9, 2014)

Skylstad, Cora: Til begeistring eller begrensning? Trenger vi merkelappen Young Adult? (I: Bok og samfunn, nr. 9, 2014)

Slettan, Svein: Down to earth. Nature in the Mrs Pepperpot stories. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Slettan, Svein: Introduksjon. Om ungdomslitteratur. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Slettan, Svein: Krim og spenning. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Solstad, Trine og Elise Seip Tønnessen: Estetiske erfaringer i bok og ved skjerm. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Spanthus, Victoria Jelsø: Mangfold trenger ikkje være påtatt [Elisabeth Moseng]. (I: Bok og samfunn, nr. 9, 2014)

Stenseth, Bodil: Nr. 7. Søskenparet [Anne-Cath. og Mentz Vestly]. (I: Bodil Stenseth: Wergelandsveien. Fra Grotten til Litteraturhuset. Press 2013)

Stichnothe, Hadassah: Engineering stories? A narratological approach to children’s book apps. (I: BLFT, vol. 5, 2014)

Stokke, Ruth Seierstad: «Men han har to forskjellige farger på øynene». Om barns møte med litteratur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind. (I: Norsklæraren, nr, 4, 2014)

Storø, Ole Ivar Burås: Bokslukernes favoritter. (I: Bok & samfunn, nr. 10, 2014)

Stueland, Espen: Litt om klimaengasjementet og kroppslige utfoldelser. (I: BU1405. Skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Red. av Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag. NBU 2014)

Støylen, Janne Karin: Frå ungdommen. Ungdomslesaren veit noko om den gode ungdomsboka som du ikkje veit. (I: www.barnebokkritikk.no – artikkel, publisert 12.11.2014)

Sundmark, Björn: Teskedsgumman – en publikationshistoria på tre språk. (I: Barnboken, vol. 37, 2014)

Sundmark, Björn: Transforming text, tradition, and TV. The magic of Prøysen’s Mrs
Pepperpot. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Sævareid, Heidi: Makt, omsorg, frihet. Tove Jansson 100 år. (I: Bokvennen, nr. 3, 2014)

Sørensen, Kirsten: Sangbøker. Fra skoleundervisning, barnetimer og visebølge til allsang i hverdag og fest. (I: Samler & antikkbørsen, nr. 6, 2012)

Teigland, Anne-Stefi: Fantasy. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Tinholt, Elin: Komplett Prøysen [om Prøysen-bibliografien]. (I: NB21, nr. 1, 2014)

Trohaug, Ragnfrid: Finst den nynorske barnelitteraturen? (I: Bibliotekforum, nr. 4, 2014)

Turrión, Celia: Multimedia book apps in a contemporary culture. Commerce and innovation, continuity and rupture. (I: BLFT, vol. 5, 2014)

Tønnessen, Elise Seip: Fra bildebok til app, eller bare litterær app? (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Tønnessen, Elise Seip: Innledning. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Tønnessen, Elise Seip: Ungdomsfilm. (I: Ungdomslitteratur – ei innføring. Red. av Svein Slettan. Cappelen Damm Akademisk 2014)

Tønnessen, Elise Seip og Agnes-Margrethe Bjorvand: Teoretiske perspektiver på tekster, medier og lesere. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Voldner, Helene Heger: Teskjekjerringas kraft. Samfunnskritikk i Alf Prøysens forfatterskap. (I: Barn, nr. 2, 2014)

Vågnes, Øyvind: Handa ved månens skin. Om Lene Asks Kjære Rikard. (I: Prosa, nr. 5, 2014)

White, Anette Almgren: Den levandegjorda statyn. En intermedial analys av statyekfraser i bilderboken. (I: Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 2, 2014)

Ødegaard, Nina: Litteratur til den samiske ungdommen? (I: Bibliotekforum, nr. 6, 2014)

Øland, Trine: Mobilisering af barnets potentiale for en bedre fremtid: Opdragelsestænkningen i Torben Gregersens vurderinger af børnebogsmanuskripter i perioden 1942–1954. (I: BLFT, vol. 5, 2014)

Ørjasæter, Kristin: Etterord. (I: L.M. Montgomery: Anne fra Bjørkely. Transit 2014)
Ørjasæter, Kristin: Grunnlovsjubileet i barnelitteraturen. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Ørjasæter, Kristin: Med skikongen på lette verseføtter. (I: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/ Høst 2014: Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse)

Ørjasæter, Kristin: Sansning og identifikasjon. Om leseposisjonen i nyere bildebøker. (I: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Red. av Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2014)

Ørjasæter, Kristin: Terskelposisjonen i Stian Holes Garmann-trilogi. Ansatser til en performativ teori om lesepakten i nye bildebøker. (I: BLFT, vol. 5, 2014)

Österlund, Mia: Queering Mrs Pepperpot. Challenging the normative life script through
queer aging. (I: Empowering transformations. Red. av Maria Lassén-Seger og Anne Skaret. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Øvland, Gjertrud: Blogger om barnebøker. (I: Bibliotekforum, nr. 4, 2014)

Aalstad, Nina: Dystre dystopier – en skildring av virkeligheten? (I: www.barnebokkritikk.no – artikkel, publisert 13.05.2014)

Aalstad, Nina: Dystre dystopier – en skildring av virkeligheten (I: Bok & samfunn, nr. 5, 2014) [forkortet og bearbeidet versjon av artikkelen med samme tittel, publisert på www.barnebokkritikk.no]

Aalstad, Nina: Ungdomsbøker 2014. (I: Barnebokforum, nr. 3, 2014)

Aareskjold, Solveig: Empati. Magrete Kind. Novelle om utstøyting av Dikken Zwilgmeyer. (I: Solveig Aareskjold: Lesebok for jenter. Frå Homer til The hunger games. Samlaget 2014)

Aareskjold, Solveig: Frigjering. Vond onsdag. Frå Mary Poppins Comes Back av Pamela Lyndon Travers. (I: Solveig Aareskjold: Lesebok for jenter. Frå Homer til The hunger games. Samlaget 2014)

Aareskjold, Solveig: Mot. Å finna ein gut i skogen. Frå The Hunger Games av Suzanne Collins. (I: Solveig Aareskjold: Lesebok for jenter. Frå Homer til The Hunger Games. Samlaget 2014)

Temanummer

Bok og samfunn, nr. 9, 2014
19.03.2015

Relaterte innlegg