Hopp til innholdet

Barnelitteraturforskningen på offensiven

− For ti år siden fantes det ikke en eneste person i dette landet med doktorgrad i barnelitteratur. Og nå må det minst to hender til for å telle de som har doktorgrad i barne- og ungdomslitteratur, forteller Elise Seip Tønnessen. Det er en fin sommerdag, og jeg har tatt turen til Kristiansand for å snakke med Tønnessen om barnelitteraturforskning generelt og boka Jakten på fortellinger spesielt. Vi møtes på hennes kontor på Universitetet i Agder.

Intervjuet med Elise Seip Tønnesen er gjort av av Anne Kristine Haugestad, redaktør på Tekstualitet.no, og publisert 28.10.2016. NBI har fått tillatelse til å videreformidle intervjuet.

 

Tønnessen er redaktør for boka Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier som kom ut på Universitetsforlaget i 2014, og som i 2015 mottok pris for beste antologi under den 22. IRSCL-konferansen, Creating Childhoods, som ble arrangert i England.

JAKTEN PÅ FORTELLINGER 2

Foto: Universitetsforlaget

AKH: Hvordan foregikk arbeidet med boka?

EST: Det var Norsk barnebokinstitutt som ønsket å sette i gang et forskningsprosjekt og ba meg om å lede det. Så inviterte vi inn et knippe forskere fra forskjellige institusjoner. Det var folk som var en god blanding av de få som til da hadde tatt doktorgrad på barnelitteratur, noen som var underveis i en doktorgrad, og noen som hadde jobbet med barnelitteratur mer i formidlingssammenheng og ikke hadde doktorgrad.

Det var ikke noe hovedkriterium det med doktorgrad, men vi prøvde å samle interesserte forskere uavhengig av hvor i landet de satt, og ba dem om å komme med innspill i form av ideer til delprosjekter de kunne tenke seg å ha under en hovedparaply om hvordan litteratur sprer seg på tvers av mediene. Så bearbeidet vi disse innspillene og fant ut at de stort sett kunne grupperes i to hovedgrupper.

Den ene bolken var om de litterære tekstene som flytter seg fra bok til andre medier, til skjermer og film og dataskjermer, og til og med skulptur har vi med. Og den andre bolken handlet mer om en nysgjerrighet på hvordan erfaringer gjennom mediene kommer til uttrykk i litteraturen.

Les hele intervjuet på Tekstualitet.no

Relaterte innlegg