Hopp til innholdet

Bjørlo tar doktorgrad på bildebøker

Berit Westergaard Bjørlo, pressebilde: HVL

Berit Westergaard Bjørlo disputerte 7. desember ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Ord og bilder på vandring. Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst.

Bjørlos avhandling undersøker hvordan bildeboka kan brukes til å formidle dikt og visuell kunst til nye lesergrupper på tvers av generasjoner. Ved å se på tre bildebøker med illustrerte dikt av fire norske etterkrigslyrikere og tre bildebøker om møter med bildekunst og kunstnere, har hun analysert samspillet mellom ord og bilder og studert den rollen format, bokdesign og grafisk formgiving har for bøkenes estetiske form og funksjon.

Å lese dikt med illustrasjoner skaper andre leseerfaringer enn å lese dikt uten illustrasjoner. Tilsvarende vil opplevelsen av visuell kunst gjenskapt i narrative bildebøker gi rom for andre kunsterfaringer enn dem man får ved å oppsøke originalverka i et museum eller et galleri. Med en estetikkforståelse med base i retorikken og hermenautikken undersøker avhandlingen hvordan bildebøkene påvirker både refleksjon og sanselige erfaringer.

Ved å undersøke samspillet mellom ord og bilder og gjenskapning av litterære og kunsthistoriske verk får avhandlingen en tverrfaglighet som viser bøkenes relevans for det kunsthistoriske, det litteraturvitenskapelige, det medievitenskapelige og det barnelitterære fagfeltet.

Hovedveileder for avhandlingen har vært Nina Goga ved Høgskulen på Vestlandet, og opponentene var Nina Christensen fra Aarhus Universitet og Anne Skaret ved Høgskolen i Innlandet, som også er tilknyttet vårt forskningsprosjekt.

Relaterte innlegg