Hopp til innholdet

Digital Nature Representation: Ecocritical Perspectives on the Children’s App Kubbe makes Shadow Theatre

Nøkkelord som digitale medier, cybertekst, økokritikk, fremstillingsmodaliteter og naturrepresentasjon er sentrale i denne artikkelen av Lykke Guanio-Uluru i Barnelitterært forskningstidsskrift.

Guanio-Uluru, som er postdoktor ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskolen på Vestlandet, kombinerer to aktuelle emner på det barnelitterære feltet –  nye representasjonsformer som oppstår ved bruk av digitale medier, og økokritikk. Emnene kombineres i en økokritisk drøfting av Åshild Kanstad Johnsens barnelitterære app Kubbe Lager Skyggeteater (2013) idet den spør hvordan denne appen medierer og representerer naturen.

Foto: Åshild Kanstad Johnsen/Gyldendal

Artikkelen trekker veksler på barnelitterær forskning på økokritikk (Goga et al., 2018) og plasserer sin tilnærming innenfor dette feltet, samtidig som den vektlegger hvordan det digitale mediet former og påvirker appens representasjon av natur. Det argumenteres for at Kubbe Lager Skyggeteater inviterer til cybertekstuell (Aarseth 1997) lek ved å la sine lesere legge til og tekke fra fremstillingsmodaliteter i løpet av lesningen.

Analysen identifiserer også en ny fremstillingsmodus, the Ambient mode, eller ‘miljømodusen’, som fremhever Kubbes skogsmiljø og som derved inviterer til økokritisk refleksjon. Med utgangspunkt i appens lek med fremstillingsmodaliteter analyseres de ulike modalitetenes bidrag til appens naturrepresentasjon, med særlig vekt på ‘miljømodusen’.

Les hele artikkelen her

Relaterte innlegg