Hopp til innholdet

Disputas: Nina Goga

  • av

Nina Goga Nina Goga disputerte 6. juni 2008 for Ph.D.-graden med avhandlingen «Kunnskap og kuriosa. Merkverdige lesninger av tre norske tekstmontasjer for barn og unge» .

Disputasen ble holdt ved Universitetet i Bergen, og avhandlingen undersøker hvordan kunnskap og kuriosa er samlet, ordnet og forstått i henholdsvis Einar Øklands Ingenting meir (1976), Svein Nyhus’ Verden har ingen hjørner (1999/2002) og Ragnar Hovlands Verdt å vite [trur eg] (2002).

Les intervju med Nina Goga: På høyden. Nettavis for Universitetet i Bergen

 

Fra pressemeldingen fra Universitetet i Bergen:«Materialet blir lest parallelt med relevante tekster av den tyske tenkeren og forfatteren Walter Benjamin (1892-1940). Benjamins montasjetenkning er også utgangspunkt for avhandlingens metode og utforming.

Kunnskap og kuriosa. Merkverdige lesninger av tre norske tekstmontasjer for barn og unge er skrevet i tilknytning til NFR-prosjektet ”Kunstfagdidaktikk” ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Teorirammen for prosjektet er den klassisk-retoriske tradisjonen i møte med utfordringer fra nyere språkfilosofi, estetisk teori og hermeneutikk.

Tekstene av Økland, Nyhus og Hovland er undersøkt i fire bolker. Én tar for seg tekstmaterialets status som samlinger. To separate bolker undersøker hvordan utvalgte tekster fra disse samlingene utforsker og utfordrer konvensjonelle ordensmåter og inventarier i henholdsvis topografisk og biografisk barnelitteratur.

Avslutningsbolken undersøker hvordan samlingene, utforskingen og utfordringen er en del av en kunnskapsteoretisk tenkning og praksis hos Økland, Nyhus og Hovland. I avhandlingen etableres sammenhenger mellom tekster for barn og unge og en rekke tekstlandskap denne litteraturen ikke vanligvis blir lest i forhold til.

Slik åpner dette arbeidet seg mot og viser vei til en rekke uutforskete områder, emner og problemstillinger innenfor barnelitteraturforskningen spesielt, men også allmenn litteraturvitenskap generelt.»

Personalia:
Nina Goga (1969) tok cand.philol.graden i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen i 1993. I perioden 2005-2007 har hun vært stipendiat ved Høgskolen i Bergen
.

 

Relaterte innlegg