Hopp til innholdet

Fagbok om formidling fra forskningsprosjekt ved instituttet

Omslag: Litteraturformidlingens arenaer og praksiser

Litteraturformidlingens arenaer og praksiser, Cappelen Damm Akademisk 2019

Litteraturformidlingens arenaer og praksiser er en fagbok for alle som er opptatt av barn og unges forhold til litteratur. Boka tar for seg hvordan de ulike arenaene påvirker samspillet mellom litteraturformidlingens deltakere.

I sammenheng med vårt forskningsprosjekt, Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse, har instituttets direktør, Kristin Ørjasæter og Anne Skaret, som er tilknyttet instituttet som forsker, redigert en ny fagbok om litteraturformidling. Boka tar for seg litteraturformidling på en rekke arenaer, som folkebibliotek, barnehage, skolebibliotek, leseaksjoner og tidsskrifter, men også gjennom dataspill, sosiale medier og i barnekulturen generelt. Bokformidling er en etablert tradisjon med tydelig definerte roller, men det er ingen tilsvarende tradisjoner for litteraturformidling i digitale medier. Det gir rom for eksperimentering, samtidig som at barna i større grad overlates til seg selv. Redaktørene har også villet belyse hvordan de ulike arenaene påvirker samspillet mellom litteraturformidlingens deltakere.

I boka finner vi bidrag fra noen av landets fremste forskere på barnelitteraturfeltet: Elise Seip Tønnessen (Universitetet i Agder), Nina Goga (Høgskulen på Vestlandet), Lykke Guanio-Uluru (Høgskulen på Vestlandet), Åse Kristine Tveit (OsloMet), Boel Christensen-Scheel (OsloMet) og Anne-Stefi Teigland (Høgskulen på Vestlandet). Instituttets korridorer er godt representert, både med tekster av de to redaktørene Kristin Ørjasæter og Anne Skaret, og gjennom bidrag fra faglig leder for nettstudiet i samtidslitteratur Øystein Espe Bae, litteraturpedagog Hanne Kiil og utdanningsleder Dag Larsen.

Litteraturformidlingens arenaer og praksiser, Kristin Ørjasæter og Anne Skaret (red.), Cappelen Damm 2019

Relaterte innlegg