Hopp til innholdet

Forhandling om natur – kultur. En økokritisk lesning av Jörg Müller og Jörg Steiners bildebok Kaninliv (1978)

I barnelitteraturens framstilling av natur har dyr og dyreliv en sentral plass. Det henger sammen med at det i vår vestlige kultur eksisterer en forestilling om en naturlig relasjon mellom barn og dyr, som igjen er beslektet med forestillingen om det nære forholdet mellom barn og natur. Av samme grunn byr barnelitteraturen seg fram som et egnet felt for å undersøke nettopp kulturens forestillinger om naturen, skriver Tone Birkeland i en ny artikkel i Barnelitterært Forskningstidsskrift.

33705-216183-1-pb

Foto: Samlaget

Med perspektiver fra naturorienterte litteraturstudier er formålet med denne artikkelen å drøfte dyrefortellingens forhandling av dikotomien natur – kultur, slik den kommer til uttrykk i den sveitsiske bildebokklassikeren Die Kanincheninsel (1977) av Jörg Müller og Jörg Steiner, oversatt til norsk med tittelen Kaninliv i 1978.

Nå, som den gang, aktiverer boka mange av de miljøspørsmål som fortjener plass på den politiske dagsorden. Denne undersøkelsen av Kaninliv inngår i forskningsprosjektet Nature in Children’s Literature: Fostering Ecocitizens, ved Høgskolen i Bergen. En av prosjektets målsettinger er å undersøke og utfordre ulike måter natur er forstått på innenfor det barnelitterære feltet.

Les hele artikkelen i Barnelitterært Forskningstidsskrift

Relaterte innlegg