Hopp til innholdet

Høgskolen i Bergen starter masterstudium i barnelitteratur

  • av

 

Høsten 2011 tilbyr Høgskolen i Bergen et toårig masterstudium i barne- og ungdomslitteratur. Studiet vil være det eneste i sitt slag ved norske universiteter og høgskoler. Her finner du informasjon om hvordan du søker om opptak.

Høgskolen har kunst og kultur som satsningsområde, og masterstudiet i barne- og ungdomslitteratur vil ha sitt tyngdepunkt i utforskninga av barneboka som estetisk uttrykk, forteller førsteamanuensis Tone Birkeland.

Samtidig har studiet en klar didaktisk forankring, og profilerer seg dermed også som et profesjonsstudium. Fagplanen opererer med et romslig tekstbegrep og markerer på den måten studiet av barnelitteraturen som del av en større barne- og ungdomskulturell kontekst.

Formålet med studiet er å gi lærerstudenter, lærere og bibliotekarer en forskningsbasert utdanning som gjør dem i stand til å tilegne seg og bruke kunnskap om barne- og ungdomslitteratur i et teksthistorisk og komparativt perspektiv.

Studiet retter seg primært mot lærerstudenter, nordisk- og litteraturstudenter, lærere, førskolelærere, bibliotekarer og andre som har spesiell interesse for barne- og ungdomslitteratur.

Det tas opp søkere med følgende bakgrunn:

  • allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanning med minst 60 sp. norsk
  • lærerutdanning med cand.mag eller bachelorgrad fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis innenfor humanistiske fag, og med minst 60 sp. innenfor fagene norsk, nordisk, engelsk eller litteraturvitenskap
  • annen relevant utdanning, som for eksempel bibliotekarutdanning

 

Masterstudiets første år vil bestå av fire emner:
Emne 1: Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid
Emne 2: Barne- og ungdomslitteraturens estetikk
Emne 3: Barne- og ungdomslitteraturens konstruksjon av barndom og ungdom
Emne 4: Fagtekster for barn og unge
Det andre året skriver studentene sin masteroppgave.

 

I løpet av det toårige studiet vil en ekskursjon til et sentralt fagmiljø (for eksempel Norsk barnebokinsitutt i Oslo eller Center for Børnelitteratur i København) være obligatorisk.

Søknadsfristen er 1. april.

De som ønsker nærmere opplysninger, kan ta kontakt med Høgskolens ansatte:
Førsteamanuensis Nina Goga (nina.goga@hib.no)
Førsteamanuensis Tone Birkeland (tone.birkeland@hib.no)
Førsteamanuensis Ingeborg Mjør (ingeborg.mjor@hib.no)

Relaterte innlegg