Hopp til innholdet

Jenter og makt!

I forbindelse med Kari Skjønsberg-dagene vinteren 2013 og Stemmerettsjubileet har Nasjonalbiblioteket gitt ut artikkelsamlingen Jenter og makt! i sin skriftserie Bibliotheca Nova. Et utvalg av foredragsholderne under Kari Skjønsberg-dagene har bidratt, og artikkelsamlingen er redigert av Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg, begge forskningsbibliotekarer ved Nasjonalbiblioteket.

I forordet skriver nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein blant annet:

Foto: Nasjonalbiblioteket«En av de konferanser som har tatt opp tema med assosiasjon til stemmerett er Kari Skjønsberg-dagene. Under tittelen «Jenter og makt!» belyste foredragsholderne ulike aspekter rundt tema jenter og makt i barne- og ungdomslitteraturen. Først og fremst studier av skjønnlitteraturens framstilling av jenter, men også studier av ulike forfatterskap, kjønnsforskning og forskningshistorie. Det er et tema i litteraturforskeren Kari Skjønsbergs ånd. Det er også et viktig bidrag ikke bare til vår litteraturhistorie, men også til å belyse barne- og ungdomslitteraturen som en viktig del av og kilde for kunnskap om de overordnete spørsmål om likestilling. Denne litteraturen har ikke alltid fokus når disse spørsmål er oppe til debatt.»

Kari Skjønsbergdagene 2013

Kari Skjønsbergs pris

Om NBs skriftserie Bibliotheca Nova

Innhold

Forord
Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein

Kari Skjønsberg-dagene og Kari Skjønsberg-prisen
Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg
Forskningsbibliotekarer ved Nasjonalbiblioteket

Moderliga amasoner – stärka kvinnogestalter i Astrid Lindgrens författarskap
Lena Törnqvist
Litteraturviter og bibliotekar, Sverige

Om politikk, kjønn og barnelitteratur
Silje Hernæs Linhart
Litteraturviter og bilbiotekar, stipendiat ved UiO

Jenter og makt – i litteraturen og historia
Aina Basso
Forfatter og historiker

Den tilslørte kvinnestemmen –  fremstillingen av Camilla Collett for barn og unge
Kristin Ørjasæter
Direktør ved Norsk barnebokinstitutt

Starka flickor i nordisk bilderbok
Hur bilderboksflickan gestaltas av Pija Lindenbaum och Stina Wirsén
Mia Österlund
Universitetlærer ved Åbo Akademi, Finland

 

 

Relaterte innlegg