Hopp til innholdet

Kvinnekamp i svensk barnelitteratur

Maria Andersson har i sin artikkel «Framtidens kvinna. Framställningen av kvinnlig rösträtt i två svenska flickböcker» i Barnelitterært Forskningstidsskrift skrevet om ulike holdninger til kvinnelig stemmerett, representert ved to svenske jentebøker fra 1892 og 1921, nemlig Cecilia Milows Han eller hon? og Hedvig Svedenborgs Hannas dagbok.

Andersson studerer hvordan representanter for kvinnebevegelsen blir portrettert i de foreliggende tekstene, og hvordan protagonisten(e) påvirkes av å møte disse kvinnelige representantene. Tekstene er interessante å lese i sammenheng, da de gir utrykk for svært ulike ideologiske holdninger, samtidig som de begge, ved å inkorporere politiske elementer i jenteromaner, adresserer jenteleseren som et kommende politisk subjekt.

Foto: Cecilia Milow. Wikipedia.se  Foto: Hannas dagbok. bokborsen.se

 
I Han eller hon? kommer Milows høyresympatier til overflaten, og når kvinnefrigjøringen blir forbundet med sosialismen fremstilles kvinnekampen i et negativt lys. Medlemmene i kvinneforeningen beskrives som høylytte og ureflekterte, og kvinnekampen fungerer som en trussel mot tradisjonelle verdier, med familien og hjemmet i sentrum. Som en kontrast til dette synet ser vi i Svedenborgs roman at ideen om at kvinnelighet og politikk er uforenelig fremstilles som en foreldet og naiv fordom.

Andersson møter tekstene med følgende spørsmål: ”Vilka egenskaper tillskrivs rösträttens förespråkare i romanerna? Och vilken funktion får mötet med dem för protagonistens utveckling?” Protagonisten(e)s forhold til disse nye kvinnene blir avgjørende  for hvordan framtidens kvinnelighet blir skrevet frem. Begge tekstene viser at litteratur for jenter har hatt en viktig rolle i utviklingen av nye, kvinnelige stemmer, og at jenteromanens tradisjonelle tematikk rundt modning og utvikling ofte kan være forenelig med politiske spørsmål. Som Andersson skriver: ”Att bli vuxen innebär här att bry sig om andras välmående, men också att bli socialt och politiskt medveten.”

Les hele artikkelen Framtidens kvinna. Framställningen av kvinnlig rösträtt i två svenska flickböcker

Om Maria Andersson

 

Relaterte innlegg