Hopp til innholdet

Lillesvangstu Marianne, Elise Seip Tønnessen

Lillesvangstu Marianne, Elise Seip Tønnessen og Hanne Dahll-Larssøn (red.)

Fagbokforlaget 2007
ISBN 978-82-450-0602-5
196 s.
 
Foto: Fagbokforlaget

Ved Sofie Arneberg

  
Unges interesse for bøker er nært knyttet til formidling, og redaktørene skriver: ”Der litteratur formidles regelmessig av engasjerte formidlere, leses det mye.” Boka bygger på Norsk barnebokinstitutts mange års erfaring med litteraturformidling i skolen gjennom prosjektene Inn i teksten, Ungdom inn i teksten og Teksten i bruk
 
Boka er tenkt som en ressursbok for arbeidet med litterære tekster i skolen. Her presenteres mange forskjellige arbeidsmåter som kan åpne teksten for unge lesere på mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Eksempler på undervisningsopplegg og oppgaver er satt sammen med litteraturtips og elevenes kommentarer til oppleggene. I kapittelet Ord + bilde = sant skriver Agnes Margrete Bjorvand og Marianne Lillesvangstu om arbeid med moderne bildebøker, mens Elise Seip Tønnesen i et av sine kapitler utdyper og tydeliggjør hva som ligger i begrepet litterær kompetanse – for både elever og lærere.
 
Boka er et nyttig verktøy for lærere, studenter i lærerutdanningen, bibliotekarer og alle andre som arbeider med barn og bøker.
 

Relaterte innlegg