Hopp til innholdet

Lise Iversen Kulbrandstad, Anne Marit

Lise Iversen Kulbrandstad, Anne Marit Vesteraas Danbolt, Tove Sommervold og Eva Marie Syversen

Tekstsamtaler
Oplandske Bokforlag 2005
ISBN 82-7518-118-6
229 s
 
Foto: Oplandske bokforlag
 
Ved Hanne Kiil
 
Med utgangspunkt i et felles forskningsprosjekt ”Norskfaget på ungdomstrinnet etter L97” har de fire forfatterne sett på norskfaget og lærerrollen på ungdomstrinnet. Ti lærere er intervjuet om hvilke erfaringer de har med lesing, skriving og litteraturformidling. Hver lærer kommer med et konkret undervisningsforløp til en skjønnlitterær tekst som de synes fungerer godt i klassen. En av tekstene er Einar Øklands novelle Black & Decker.

Den siste delen av boka tar for seg en oppsummering og perspektiver på framtidas norskfag

Relaterte innlegg