Hopp til innholdet

Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut

  • av
se_marie_ommundsen.jpg
Forsker
Åse Marie Ommundsen
Lærested
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Barnebøker skrives nå for alle. Dette er en ny trend, i følge Åse Marie Ommundsen, som har tatt en doktorgrad om ny norsk barnelitteratur.

Likevel er det klare forskjeller på barne- og voksenbøker, mener hun. Hun har laget nye verktøy som avslører om en bok egentlig er for voksne eller barn. Det viser seg at mange bøker som retter mot barn, egentlig er voksenlitteratur. Samtidig begynner voksenbøker å ligne på barnebøker.

Bildeboka for voksne føyer seg inn i denne trenden.

Dagens barnelitteratur krysser grensen mellom vokseninnhold og barneinnhold. Den speiler vår tid og eksistensielle utfordringer i vårt postsekulære samfunn.

Åse Marie Ommundsen er den første ved Universitetet i Oslo med en avhandling om barnelitteratur. Arbeidet fyller store hull i forskningen på barnelitteratur, både nasjonalt og internasjonalt.

Ommundsens forskning vil øke bevisstheten om hva barnelitteratur er, og hvordan man kan vite om en bok også er for barn.

 

Disputas 10. desember 2010 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

 

Overordnet prosjekt: Velferdsprogrammet, Forskningsrådet
Nivå og publiseringsform: Dr.art.-avhandling 2010

Relaterte innlegg