Hopp til innholdet

Litteratur på nye arenaer

– Veldig mye av det spennende i kulturen skjer mellom de faste inndelingene vi er vant til, sier professor Elise Seip Tønnessen i et intervju med Eirik Høyer Leivestad hos barnebokkritikk.no. Sammen med 12 andre forskere har hun fulgt barnelitteratur i bevegelse mellom ulike medier.

Saken er hentet fra barnebokkritikk.no
9788215023847_2 1

Foto: Universitetsforlaget

I gamle dager vandret fortellingene for det meste muntlig. De ble fortalt og gjenfortalt fra en generasjon til neste. Omreisende tok fortellinger med seg og bidro til at de spredte seg over store avstander. Etter hvert ble de også nedskrevet. Tale og skrift er medier som med tiden er blitt egenskaper ved andre medier. I dag vandrer fortellingene raskt mellom ulike mediale plattformer, fra papirbøker til digitale skjermer, til film og til spill. Med hyppige forflytninger på tvers av medier skjer det forskyvninger og nydannelser. Kjente fortellinger preges i fremmedartede former, mens omgangen med fortellingene antar nye kvaliteter.

Jakten på fortellinger nærmer seg slike forskyvninger og forvandlinger ut fra barnelitteraturen. Et treårig forskningsprosjekt initiert av Norsk barnebokinstitutt (NBI) og ledet av Elise Seip Tønnessen, professor ved Universitetet i Agder, har munnet ut i en antologi som forfølger fortellinger i krysningen mellom ulike medier. Med overgripende begrepsdiskusjoner og konkrete analyser prøver forskerne å utvikle et språk på høyde med estetiske erfaringer i et multimedialt landskap.

På NBIs lanseringsseminar for antologien 15. oktober antydet instituttets direktør Kristin Ørjasæter at prosjektet har et litt akutt skjær: For å besvare spørsmålet om hva barnelitteratur er i dag, må det stilles i lys av et digitalt mediesamfunn.

Det var fullt hus hos NBI da antologien Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier ble lansert. Nærmere 70 personer fra ulike læringsmiljøer og bokbransjen kom for å høre på blant andre medieforsker Andrew Burn og bidragsyterne Lin Prøitz, Lisa Nagel og Åse Marie Ommundsen.

Elise

Elise Seip Tønnessen. Foto: UiA

– Barnebokinstituttet merket at det foregikk mye litterært på arenaer de normalt ikke betraktet med tradisjonelt litterært blikk. Dette er et forsøk på å ta på alvor den tekstlige virkelighet som dagens barn lever i, sier Seip Tønnessen om motivasjonen for prosjektet.

Les hele saken på barnebokkritikk.no

 

 

 

 

Relaterte innlegg